Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak na operatívu nás okráda o budúcnosť. Operatíva je naplnená každodennou byrokraciou. Pred časom vyšiel v časopise Harvard Business Review článok Garyho Hamela Koniec byrokracie. Autori uvádzajú, že od roku 1983 sa v americkej ekonomike počet manažérov, supervízorov a administrátorov zdvojnásobil, pričom ostatné pozície narástli len o 44 %. Peter Drucker koncom osemdesiatych rokov predpovedal, že riadiace úrovne vo firmách sa do 20 rokov zredukujú na polovicu a bude v nich len tretina manažérov. Nestalo sa. Byrokracia prežíva a rastie, hlavne vo veľkých podnikoch. Náklady spojené s byrokraciou v americkej ekonomike spočítali autori článku na 3 trilióny dolárov.

Pri vzniku byrokracie sú dobré zámery. Ochraňovať zdravie, zaisťovať kvalitu a bezpečnosť. Nasledujú normy, predpisy, kontrolné systémy, audítori a inšpektori. Prichádzajú rôzni experti s cieľom zdokonaliť systém. A pridávajú dokumenty a smernice. často bez poznania reálneho života. Výsledkom sú inžinieri, podnikatelia, učitelia, lekári a ďalší, ktorí namiesto svojej práce vypĺňajú výkazy pre úradníkov. Počet úradníkov rastie a počet tých, čo na nich pracujú, klesá. Náklady na správu spoločnosti sa zvyšujú a pridaná hodnota klesá. Prichádza kolaps, tak ako mnohokrát v histórii, keď paraziti ničili tých, čo tvorili hodnoty.

Byrokracia je ako rakovina. Merajú sa normy, či ľudia vo firme robia dostatočne rýchlo. No 40 – 50 % ich výkonu sa stráca v byrokracii. Zvyšujú sa náklady, predlžuje sa čas, rastie frustrácia a demotivácia ľudí. Výsledky ukazujú, že priemerne 28 % pracovného času venujú ľudia práci na reportoch, poradách a internej administratíve, ktorá nepridáva hodnotu.

Z operatívy sa dá vymotať. Vo firme treba preferovať neformálne štruktúry a menšie organizačné jednotky, vytvoriť kultúru dôvery a zjednodušovania, bez zbytočných papierov a kontrol. Pravidelne merať index podnikovej byrokracie (analógia indexu BMI telesnej hmotnosti) a chrániť firmu pred tým, aby sa do vyšších funkcií dostali ľudia, ktorí svoju nekompetentnosť skrývajú za prezentácie, tabuľky a výkazy.