Potrebujeme hlavne duchovnú obnovu samých seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku koreňom a hodnotám fungovania tohto sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu namiesto konfliktov a sporov. Začnime s inováciou seba samého. Premiér na našom stretnutí v Inovate uviedol príklad: Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, väčšina hľadá známosti, ako sa dostať k dobrému lekárovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby sme dostali dobré služby.

Obyčajní ľudia na Slovensku stáročia žili pod vládou iných národov. Vládli nám nacionalisti, fašisti, komunisti, papaláši, oligarchovia aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy nedôvery, negativizmu, závisti aj nenávisti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k Bohu, k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme do stredu spoločnosti obyčajných ľudí a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné talenty. Svätý Otec nás vyzýval k slobode, tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú problémy na príležitosti a opravujú svet. Staňme sa inovátormi našich životov a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme v sebe to, čo sme dostali do výbavy, keď sme boli malými deťmi – fantáziu, tvorivosť, odvahu a čistotu.

Sedeli sme s premiérom celé dopoludnie a diskutovali o budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme malé plamienky nádeje a niesli ich do svojich rodín a firiem ako betlehemské svetlo. Eduard Heger nie je superman ani spasiteľ tejto krajiny. Je to poctivý a pracovitý chlap. On sám Slovensko nezmení, ale s nami sa mu to môže podariť.