Pri návšteve firmy Toyota v Japonsku si spomínam na niektoré otázky našich ľudí. V jednej sa niekto pýtal japonského manažéra, koľko má „réžistov“. Chcel počuť nejaké percento k počtu pracovníkov, ktorí „tvoria hodnotu“. Japonec nechápal našu otázku a po vysvetlení nám odpovedal, že ich je toľko, koľko treba – aby bol plynulý tok. Mal pravdu. Tých „réžistov“ tam mali oveľa viac, ako sme boli zvyknutí z našich firiem. A produktivitu mali oveľa vyššiu ako my. Práve vďaka tomu. Rýchli a kvalitní zoraďovači a údržbári zaistia vysoké využitie a výkon kľúčových strojov. Spoľahliví skladníci a manipulanti dokážu zabezpečiť plynulý tok montážnej linky. Dobre organizované sestričky dokážu zaistiť plynulý tok pacientov cez kvalifikovaných lekárov. Podobný problém vzniká u právnikov, konštruktérov, vývojárov, programátorov alebo projektantov.

Kamarátova dcéra robí lekárku v Japonsku. Keď som túto krajinu navštívil, videl som všade snahu o plynulý tok. V hoteli už mali pripravené kľúče, aby sme nečakali. Keď sa niekde vytvoril rad, hneď niekto riešil úzke miesto. Procesy vo výrobných fabrikách pripomínali orchester. Vďaka „réžistom“. V našich podnikoch manažéri behajú s tabuľkami a redukujú „nadbytočných réžistov“. Za dobré čísla dostanú prémie. V Japonsku manažéri namiesto „réžistov“ riešili plynulý tok a dosahovali vysokú produktivitu a zisk. Slovenská lekárka v Japonsku má tri sestričky – na administratívu, organizačné a medicínske záležitosti. U nás som ešte nevidel tri sestričky na jedného lekára. Ani by to nemuseli byť zdravotné sestry, ale manažérky toku pacientov. Aj preto je produktívne využitie lekárov u nás pod 30 %. Možno preto ich je nedostatok a musí sa u nich tak dlho čakať. Zákazníci dnes vyžadujú hlavne kvalitné služby. Mali by sme sa preto namiesto redukovania „réžistov“ zamerať na plynulý tok.