Nedávno som počul takýto príklad: Pytagorova veta má 24 slov, Otčenáš 66 slov, Archimedov zákon 67 slov, Desať Božích prikázaní 179 slov, Americká deklarácia nezávislosti 1 300 slov, Ústava USA so všetkými 27 dodatkami 7 818 slov a vyhláška EÚ o predaji kapusty 26 911 slov.

Niekedy riešim s manažérmi rôzne situácie. Napríklad:

  • Naliehavé veci v práci a živote (reagovanie na udalosti) verzus dôležité veci (proaktívne kroky a konanie).
  • Čas na každodennú operatívu, ktorá nás oberá o čas verzus čas na stratégiu, ktorá nás približuje k cieľu.
  • Prevencia verzus hasenie problémov a opravovanie chýb.
  • Stres a naháňanie sa za tým, čo nepotrebujeme verzus vďačnosť a radosť z toho, čo máme.
  • Zamestnanie, ktoré nás vyčerpáva verzus povolanie, ktoré nás povoláva.
  • Prispôsobovanie sa technológiám verzus prispôsobovanie technológií ľuďom (Zdravý rozum 4.0).
  • Kariéra, masky a nesloboda verzus naša vlastná identita a autenticita.

Leo Babauta zhrnul jednoduchosť do dvoch krokov: 1. rozpoznať podstatu, 2. eliminovať zvyšok. Menej je väčšinou viac. Menej projektov, aby sme na nich mohli ísť do hĺbky, menej multitaskingu, aby sme nestrácali koncentráciu, menej schôdzí, prezentácií a formulárov, aby sme mali čas na dôležité veci.

Počítač s podobným výkonom, ako má dnešný mobil, stál pred 25 rokmi vyše 30 miliónov dolárov. Napriek týmto výkonom a internetovému prepojeniu s celým svetom si niekedy nevieme poradiť ani sami so sebou.

Keď nebude schôdza, na ktorú práve idete, nič sa nestane. Keď neprídete do práce, nič sa nestane. Keď neprídete dlhšie do práce, je možné, že sa objaví niekto lepší, ako ste vy. A zase sa nič vážne nestane. Ak máte radšej prácu ako svoju rodinu, je to určite horšie, ako keď pre rodinu občas neurobíte prácu. Keď začnete mať radšej peniaze ako ľudí, zostanete opustení – medzi peniazmi. Keď si začnete myslieť, aký ste dôležitý, budete na smiech. Keď budete chcieť stále viac, budete mať menej. Chcieť príliš veľa je otroctvo. Mať menej je väčšinou viac.