Vznikli inteligentné technológie na uľahčenie rozhodovania a práce. Politici a korporácie tieto technológie využívali na ovládanie ľudí. Občania sa však vzbúrili a vytvorili systém, v ktorom každý občan môže v reálnom čase sledovať štát, výrobcov aj predajcov tovaru. Najväčšími podnikateľskými odvetviami sú ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo a automatizované poľnohospodárstvo. Veľa pracovných činností prebrali roboty a umelá inteligencia a tak ľudia pracujú za peniaze iba tri dni v týždni. Zmenili sa aj školy. Každé dieťa ma individuálny plán, v škole je iba tri dni v týždni a zvyšok sa učí doma. Nie je povolené vyrábať to, čo znečisťuje prírodu. Elektrická energia sa vyrába zo slnka a vetra. Svet sa rozdelil na samostatné regióny, ktoré sú digitálne prepojené a spolupracujú hlavne v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a ochrany životného prostredia. Umelá inteligencia, roboty a automaty podliehajú prísnym pravidlám ochrany ľudí a prírody. Ľudia žijú v otvorených komunitách, delia sa o svoje talenty a zdroje a integrujú do spoločnosti starších a slabších občanov.

Prečo voláme prechod zo starého do nového sveta krízou? A prečo máme z tejto zmeny strach? Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť vytvárame už dnes.