Zaoberajú sa „efektívnosťou“ a nie tým, aby zarábali peniaze. Čo sa stane, ak sa bude každý manažér v podniku snažiť vyťažiť všetkých ľudí a stroje na maximum? Odpoveď je jednoduchá – bude mať všetkých ľudí a všetky stroje vyťažených na maximum. A čo to prinesie? Vysoké zásoby, rozpracovanú výrobu, sklzy a chyby. Teória obmedzení nás učí, že výkon systému je limitovaný jeho obmedzením. Vo výrobe to voláme úzke miesto – poznáte to podľa toho, že sa tam hromadí materiál a nervozita. Koľko toho pretečie cez fabriku, keď bude úzke miesto pracovať na maximum? Toľko, koľko vyprodukovalo úzke miesto. A koľko, keď budú pracovať na maximum všetci – ľudia aj zariadenia? Toľko isto, akurát sa pritom minie viac materiálu, náradia, elektriny a zaplnia sa plochy. Riešenie? Stačí správne plánovať a riadiť úzke miesto a ušetríme si veľa zbytočnej práce, stresu a peňazí.

Obmedzenia firmy môžu byť externé alebo interné. Externým obmedzením môže byť malý trh, malá kúpna sila, nezáujem zákazníkov o jej výrobok alebo službu (buď existuje lepšia alternatíva, alebo ju nepoznajú). Ak máme externé obmedzenie, na ktoré nemáme priamy vplyv, tak by sa malo naše úsilie zamerať na to, aby sme ho zmenili na interné (naše procesy, služby, produkty a inovácie, naši ľudia).

Teória obmedzení pomáha v tom, aby sme neriešil všetko, ale to, čo treba v danom čase. Je o tom, aby sme si definovali dôležité veci, ktoré nás dovedú do cieľa, a eliminovali všetko ostatné. Je to vzorec zjednodušovania života a výkonnosti v práci. Nie je umenie robiť veľa a ťažko, ale pracovať inteligentne a dosahovať výsledky, prekonávať obmedzenia, ktoré nás vzďaľujú od cieľa, a eliminovať činnosti, ktorými iba strácame zbytočne čas.