Aj v podnikoch existuje veľa smerníc a štandardov, auditov a dokumentov, ktoré niekedy ľudí zamestnávajú tak, že im nezostáva čas na vlastnú prácu. Zbohom zdravý rozum, povzdychnú si občas ľudia na porade u svojho šéfa, ktorý ku každému problému pripravuje grafy, tabuľky a prezentácie. A problém sa aj tak nevyrieši.

Svet však nie je čiernobiely. Myslím si, že podnikať a riadiť podnik iba na základe empírie, skúseností a „zdravého rozumu“, je nemožné. V mnohých nástrojoch, ktoré dnes bežne používame, sú skryté zložité algoritmy, matematické modely a teoretické vzdelanie je dôležité. Nielen v technike a prírodných vedách. Porozumieť mnohým javom vo svete okolo nás nám pomáha aj štúdium filozofie. Poznám mnohých praktikov a podnikateľov, ktorých viedla intuícia a odvaha.

Citlivo vnímali prostredie, rýchlo sa učili a adaptovali – a dotiahli svoje podnikanie ďalej ako niektorí vzdelaní teoretici, ktorí nedokázali urobiť ani prvý krok. Potrebujeme vzdelanie, ale nie tzv. vzdelancov s rôznymi titulmi a certifikátmi, ktorí chcú riadiť veci a procesy a nemajú ani potuchy o tom, ako reálne fungujú. Cítia sa nadradení nad „prostými ľuďmi vo výrobe“ a sami nerozoznajú sústruh od frézky. Rovnako nebezpeční však môžu byť aj „samouci so zdravým rozumom“, ktorých vlastné firmy prerástli a oni ani nevedia, čo všetko nevedia. Pohŕdajú teóriami a plytvajú „zdravým rozumom“ na objavovanie toho, čo už dávno existuje.

Citlivo vnímali prostredie, rýchlo sa učili a adaptovali – a dotiahli svoje podnikanie ďalej ako niektorí vzdelaní teoretici, ktorí nedokázali urobiť ani prvý krok. Potrebujeme vzdelanie, ale nie tzv. vzdelancov s rôznymi titulmi a certifikátmi, ktorí chcú riadiť veci a procesy a nemajú ani potuchy o tom, ako reálne fungujú. Cítia sa nadradení nad „prostými ľuďmi vo výrobe“ a sami nerozoznajú sústruh od frézky. Rovnako nebezpeční však môžu byť aj „samouci so zdravým rozumom“, ktorých vlastné firmy prerástli a oni ani nevedia, čo všetko nevedia. Pohŕdajú teóriami a plytvajú „zdravým rozumom“ na objavovanie toho, čo už dávno existuje.