Procesný priemysel je tá časť priemyselných výrob a iných účelových postupov, v ktorých výrobné operácie prebiehajú spojito v čase. Teda napr. plnenie fliaš v pivovare tam nepatrí. Integrované riadenie integruje modelovanie procesov, meranie procesných veličín, spätnoväzbové riadenie procesov, optimalizáciu procesov a výrob, informačný systém riadenia procesov, vnútornú a environmentálnu bezpečnosť procesov, zákaznícke informácie, logistiku, obsluhu atď. Pred niekoľkými rokmi som navštívil jednu výrobu na Slovensku a po prejdení prvých dvesto metrov vedľa technologických antikorových, lesknúcich sa zariadení som bol očarený ich krásou, čistotou a poriadkom.

Po vypočutí podrobností o výrobe sa moje očarenie zmenilo na údiv. Divil som sa, že krásne a nesmierne drahé procesné zariadenia mali úbohé meranie procesných veličín a žiadne počítačové riadenie. Poznamenávam, že uvedený prípad nie je jediný. Vysokoškolskému profesorovi okamžite napadne otázka, ako je možné, že vo firme, v ktorej pracujú absolventi našich vysokých škôl, mohlo dôjsť k uvedenej situácii. Ako je možné, že projektanti výroby nedokázali presvedčiť vlastníkov firmy, že peniaze vložené do integrovaného počítačového riadenia sa im rýchlo vrátia? Odpovede na vzniknuté otázky sú jednoduché a zrejme aj pravdivé a smutné.

Absolventi našich univerzít, ktorí formulovali požiadavky kladené na výrobu, boli technológovia dobre ovládajúci danú technológiu, ale s minimálnymi, resp. so žiadnymi znalosťami o riadení. Absolventi našich univerzít, ktorí navrhovali riadenie, nedokázali navrhnúť lepšie riadenie ako využitie niekoľkých PID regulátorov. Z hľadiska zisku je v integrovanom riadení v procesnom priemysle okrem kvalitného spätnoväzbového riadenia jednotkových operácií najdôležitejší blok statickej optimalizácie procesov, ktorého výstupom sú žiadané hodnoty regulovaných veličín. Aby sa masovo aplikovala optimalizácia výroby z hľadiska zisku, vysoké školy musia tomu prispôsobiť študijné programy.