Takéto vážne konštatovanie by som si nikdy nedovolil napísať, keby som ho nemal podložené faktmi, ktoré poznám z môjho dlhoročného pôsobenia na vysokých školách v zahraničí, najmä v Nemecku a z môjho pôsobenia vo funkcii vedúceho katedry a prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zdravému rozvoju vysokých škôl bráni najmä platná legislatíva. Táto legislatíva umožnila takmer v každom meste zriadiť vysokú školu. Vysoká kvalita vysokých škôl s takou štruktúrou, ako je na Slovensku, sa nedá zabezpečiť principiálne.

Druhý dôvod klesajúcej kvality vysokých škôl je spôsob obsadzovania miest profesorov. Venujme sa krátko tejto problematike. Začnem zdanlivo odbočením, keď skonštatujem, že keby ETH Zürich postupovalo pri menovaní profesorov podľa nášho vysokoškolského zákona, tak v priebehu desiatich rokov by táto univerzita bola priemernou. ETH Zürich som si zvolil ako európsky štandard aj preto, lebo mnoho ľudí na Slovensku vie, že na tejto univerzite pôsobil prof. A. Stodola, po ktorom je pomenovaná aula maxima Slovenskej technickej univerzity. Stručne opíšem postup, ako sa pred pár rokmi obsadzovalo miesto profesora z odboru automatizácia na ETH Zürich.

Prvým krokom je vypísanie konkurzu. Na spomínané miesto profesora automatizácie na ETH Zürich sa prihlásilo asi 100 záujemcov z celého sveta. Konkurz vyhral prof. M. Morari, ktorý predtým pôsobil v USA. A teraz ako sa obsadzujú miesta profesorov u nás. Na Slovensku, ale aj v Čechách miesto profesora získa ten, kto spĺňa kritériá fakulty. Problémom je, že tieto kritériá určujú v podstate pedagogickí pracovníci danej fakulty a školy. Sú nastavené na jednotlivých školách tak, aby vyhovovali zamestnancom príslušnej fakulty. U nás doteraz platí nevhodný model kvalifikačného rastu pracovníkov, ktorý sa dá vyjadriť kvalifikačným postupom: asistent, docent, profesor. Výsledkom nášho postupu sú profesori, ktorých kvalita zodpovedá možnostiam danej fakulty. Európska úroveň našich univerzít a univerzít s technickým zameraním zvlášť sa dá zabezpečiť len tak, že v praktickom konaní obsadzovania miest profesorov sa umožní všetkým záujemcom zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, aby sa mohli prihlásiť do výberového konania.