Ak som to vtedy dobre porozumel, tak išlo o to, či je kybernetika akýmsi produktom informatiky, alebo informatika je produktom kybernetiky. Možno išlo aj o to, kto by mal mať prioritu v Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku. Zdalo sa mi, že informatická časť spoločnosti vehementnejšie presadzovala svoje názory.

Spor, ktorý vznikol na pôde Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku, som v nadpise nazval ako nezmyselný a v tom čase, keď vznikli jeho zárodky, som ho ani celkom nechápal. Po roku 1989 som bol zvolený za predsedu Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku. V tejto funkcii som pôsobil dve funkčné obdobia niekoľko rokov a postupne som vnikol do problému vzťahu kybernetiky a informatiky v rámci SSKI. Počas môjho predsedníctva v SSKI nezmyselný spor pokračoval a vyústil do dnešnej situácie, keď sú hlavné aktivity informatikov na Slovensku mimo SSKI. V súvislosti s rozvojom výpočtovej techniky nastal obrovský rozmach informatiky na Slovensku.

Vznikli nové fakulty, ktorých cieľom je vychovávať informaticky zameraných absolventov. Výpočtová technika sa v masovom meradle dostala do domácností a do priemyslu, jednoducho všade. Informatici môžu byť s týmto vývojom veľmi spokojní. Nezmyselný spor, ktorý vznikol na pôde SSKI, však pokračuje v inej forme. Informatici sa snažia pod rúškom čistoty informatiky blokovať rozvoj výchovy aplikácií výpočtovej techniky v priemysle a iných častiach spoločnosti. Na to sa zneužíva aj pracovná skupina Akreditačnej komisie vlády SR. V čom je problém? Podľa stručnej definície kybernetiky ide o riadenie v živej a neživej prírode.

Táto definícia sa dá intuitívne preformulovať tak, že ide o zber, prenos a spracovanie dát. Riadenie splachovača v domácnosti je problémom kybernetiky, ale aj problémom informatiky, lebo bez zberu, prenosu a spracovania informácií o výške hladiny v splachovači sa riadenie splachovača nedá realizovať. Podobne by sme mohli hovoriť o riadení destilačnej kolóny, rafinérie alebo o riadení štátu, kde je riadiacim prvkom vláda. Problematika zberu, prenosu a spracovania údajov s cieľom automatizácie by mohla byť zahrnutá do problematiky aplikovanej kybernetiky. Tá je však na Slovensku definovaná tak, že zber, prenos a spracovanie dát s cieľom automatizácie sa do nej nezmestí.

V súlade so svetovým trendom sa pre využívanie počítačov na riadenie zaužíval názov informatizácia v priemysle alebo priemyselná informatika. Myslím si, že týmto sa skončil nezmyselný spor, ktorý vznikol na pôde SSKI.