Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?

Univerzity sú firmy, ktoré vyrábajú absolventov a ak sú úspešní, môže univerzita prijať alebo si vybrať kvalitnejších študentov a zlepšiť tak svoje meno/postavenie/financie. Tradičné technické univerzity sú rozdelené na fakulty podľa disciplín. Tento model však postupne zastaráva. Kým v súčasnosti silnie volanie po interdisciplinárnych modeloch, je celkom možné, že sa postupne presunieme až k antidisciplinárnemu štúdiu. Najmä v oblasti automatizácie, kybernetiky či informatiky vzdelávame študentov strojárenstva, elektrotechniky, chémie, materiálov a pritom vo všetkých z nich po zvládnutí základov daného odboru poskytujeme rovnaké alebo veľmi podobné vedomosti.

Aké vedomosti by mal vlastne ovládať technický absolvent? Podotázkou by možno mohlo byť, pre ktorú verziu Priemyslu x. y. Táto podotázka je však z princípu nesprávna. Nie je možné a pre firmu ani z dlhodobého hľadiska vhodné, aby absolvent vedel ovládať konkrétny produkt. Samozrejme, musí mať technické a inžinierske základy, čiže musí vedieť aplikovať znalosti matematiky a vedy, analyzovať a interpretovať údaje, používať inžinierske techniky a nástroje. Jednoducho povedané, potrebujeme, aby vedel riešiť technické problémy, aby používal intuíciu na kvalifikovaný odhad riešenia, aby bol schopný samokontroly a vyhodnotenia správnosti navrhnutého a získaného riešenia.

Takto vytvorený absolvent však v súčasnosti nestačí. Rovnako dôležité sú aj jeho kompetencie v oblasti biznisu a manažmentu, komunikácia s ľuďmi, medzi ľuďmi a strojmi, logistika. Absolútne nevyhnutné sú jazykové znalosti, práca v multidisciplinárnom tíme, prezentácie, asertivita.

Je potrebné, aby sa aj univerzity zmenili, najmä v štýle, akým študenti získavajú vedomosti. Dnešní študenti – mileniáni sú zvyknutí na prísun informácií z viacerých zdrojov súčasne a hľadajú jednoduché riešenia. Štandardný model prednáška/seminár/laboratórium treba inovovať tak, aby boli vedomosti pretavované na znalosti interaktívne, metódami hier, pútavo. Osvedčuje sa model študentských firiem a startupového prostredia, ktorý kombinuje všetky tieto komponenty a núti študentov samostatne sa rozvíjať, vytvárať nové návrhy a inovácie. Najúspešnejšie z týchto firiem sa presadia aj v reálnych podmienkach a zároveň predstavujú cenné spojenie s univerzitou.

Potrebujeme absolventov, ktorí budú schopní pracovať na sebe a celoživotne sa vzdelávať. Univerzity im môžu len ukázať smer a spôsob. Len tak budú pripravení na Priemysel X.Y.