Aké vedomosti by mal vlastne ovládať technický absolvent? Podotázkou by možno mohlo byť, pre ktorú verziu Priemyslu x. y. Táto podotázka je však z princípu nesprávna. Nie je možné a pre firmu ani z dlhodobého hľadiska vhodné, aby absolvent vedel ovládať konkrétny produkt. Samozrejme, musí mať technické a inžinierske základy, čiže musí vedieť aplikovať znalosti matematiky a vedy, analyzovať a interpretovať údaje, používať inžinierske techniky a nástroje. Jednoducho povedané, potrebujeme, aby vedel riešiť technické problémy, aby používal intuíciu na kvalifikovaný odhad riešenia, aby bol schopný samokontroly a vyhodnotenia správnosti navrhnutého a získaného riešenia.

Takto vytvorený absolvent však v súčasnosti nestačí. Rovnako dôležité sú aj jeho kompetencie v oblasti biznisu a manažmentu, komunikácia s ľuďmi, medzi ľuďmi a strojmi, logistika. Absolútne nevyhnutné sú jazykové znalosti, práca v multidisciplinárnom tíme, prezentácie, asertivita.

Je potrebné, aby sa aj univerzity zmenili, najmä v štýle, akým študenti získavajú vedomosti. Dnešní študenti – mileniáni sú zvyknutí na prísun informácií z viacerých zdrojov súčasne a hľadajú jednoduché riešenia. Štandardný model prednáška/seminár/laboratórium treba inovovať tak, aby boli vedomosti pretavované na znalosti interaktívne, metódami hier, pútavo. Osvedčuje sa model študentských firiem a startupového prostredia, ktorý kombinuje všetky tieto komponenty a núti študentov samostatne sa rozvíjať, vytvárať nové návrhy a inovácie. Najúspešnejšie z týchto firiem sa presadia aj v reálnych podmienkach a zároveň predstavujú cenné spojenie s univerzitou.

Potrebujeme absolventov, ktorí budú schopní pracovať na sebe a celoživotne sa vzdelávať. Univerzity im môžu len ukázať smer a spôsob. Len tak budú pripravení na Priemysel X.Y.