Samozrejme, výučba nebola zastavená, iba sa presunula do online priestoru. Nebolo to ľahké, najmä preto, že sme na to neboli pripravení. Predstavovalo to významnú výzvu a spôsobilo to výrazné zmeny v pedagogickom procese, v prístupe k študentom. Na STU boli niektoré fakulty, pre ktoré to bolo pokračovanie doterajšieho smerovania (informatici, elektrotechnici), a teda presun nebol nijako dramatický. Zároveň napríklad naši architekti objavili nové možnosti a potenciál. Úspešne a rýchlo sa transformovali, snažili sa využiť výhody, ktoré online prostredie poskytuje.

Asi najväčšou výzvou bola transformácia vzdelávacích metód, ktoré doteraz prebiehali najmä v učebniach. Technologicky to bol podobný proces, ako v 90. rokoch, keď bolo potrebné získať základné zručnosti v práci s počítačom, internetom, ECDL certifikáty. Teraz bolo potrebné rýchlo sa zaškoliť vo videokonferenčných metódach (Zoom, Teams, Meet), naučiť sa pretransformovať študijné materiály do elektronickej podoby, pracovať so systémami na riadenie vzdelávania. Nový prístup priniesol aj benefity. Okrem získania nových zručností to bola tiež úspora času, keďže neboli potrebné fyzické presuny medzi priestormi. Online testy sú automaticky hodnotené, audio a video prezentácie zaznamenané, a teda študenti sa k nim môžu neskôr vrátiť.

Sme v zimnom semestri, v druhej vlne. Veľa sme sa naučili, prispôsobili, posunuli sme sa ďalej. Zlepšili sme svoju IT infraštruktúru, overili viaceré softvérové produkty, systémy na správu výučby. Najväčšou výzvou je praktická, experimentálna, laboratórna práca. Pripravili sme preto vzdialené experimenty, čo najviac sa snažíme využívať simulátory, koncept digitálnych dvojčiat. Najdôležitejšia úloha univerzít smerom k absolventom nie je totiž nadobudnúť vedomosti, ale získať znalosti, schopnosti riešiť problémy, vychovať komplexne pripravených odborníkov.