Základnou úlohou univerzitného vzdelania je pripraviť mladých ľudí na činnosť v kreatívnej ekonomike. Absolventi univerzity majú mať schopnosť tvorivo a s novou pridanou kvalitou riešiť problémy rozvoja krajiny. Význam a kvalita univerzity sa vo svete posudzuje podľa tvorivých schopností samotných učiteľov aj ich absolventov.

V slovenských podmienkach byť konkurencie schopný na trhu práce v EÚ pri takej slabej štátnej podpore a podpore súkromného sektora a s nízkym spoločenským postavením učiteľov dáva našim absolventom aj nášmu hospodárstvu veľmi zlú východiskovú polohu. Čo však robiť, aby sme ako univerzita nastúpili na cestu ku kreativite a k novej kvalite? V prvom rade si musíme my ako učitelia ujasniť odpoveď na jednoduchú otázku: Chceme byť modernou, kreatívnou univerzitou alebo sa dáme úplne rozložiť pri procese nerozvíjania kreativity a budeme sa hrať na slepú babu s tvrdením, že sme dobrí?

Ciest, ako z toho von je veľa, a dať jednoduchý recept, ako zastaviť úpadok univerzity, nie je jednoduché. V prvom rade sa treba začať aktivizovať vo výskume a v pedagogike, byť trošku náročnejší na seba a na svoje okolie. Nevytvárať slovenskú úroveň požiadaviek na výsledky vo vede a výskume, ale prijať vo svete uznávané požiadavky. Maximálne využiť možnosti, ktoré nám dáva EÚ vo výskume, ako aj možnosti na študijné pobyty našich študentov a pracovníkov fakulty na kvalitných univerzitách.

Treba formulovať kvalitatívne nové ciele rozvoja univerzity, fakulty a hlavne pracovníkov katedier s usmernením na rozvoj kreativity myslenia samých seba aj študentov. Podporovať všetko, čo je kvalitné a kreatívne a hlavne to vyhodnotiť aj spoločensky oceniť. Treba vylepšiť meno univerzity v očiach širokej verejnosti a presvedčiť ju o tom, že vzdelanostná, zdravotná a kultúrna úroveň národa v hlavnej miere rozhoduje o životnej úrovni.

O týchto veciach treba tvorivo diskutovať a hľadať cesty urýchleného rozvoja, lebo kolegovia na iných univerzitách nespia. Obraciam sa na vedúcich pracovníkov v hospodárskej sfére. Bez vhodne kvalifikovaných kádrov je vývoj vo vašej oblasti nemysliteľný, preto nenechajte univerzitu padnúť na dno priepasti, pomôžte jej. Hľadať a realizovať cestu ku skvalitňovaniu vedy, výskumu a vzdelania nám otvorí perspektívu výchovy absolventov smerujúcej ku kreativite a kvalitnej životnej úrovni, a preto sa to oplatí urobiť.