Často sa stretávam s pochybnosťami, či pri samotnej výrobe obnoviteľných zdrojov energie nevyprodukujeme viac emisií, ako nám neskôr dokážu za svoju životnosť ušetriť. No čo také uhlie alebo zemný plyn? Tie predsa musíme vyťažiť, spracovať, prepraviť a nakoniec spáliť. Každý z týchto procesov má na svedomí vznik uhlíkových emisií. Obnoviteľné zdroje si svoj uhlíkový dlh dokážu splatiť. Navyše technológie neustále napredujú a lacnejú. Napríklad taká efektivita solárnych panelov sa za posledných 10 rokov zvýšila z 15 % na takmer 23 %. Uhlie bude vždy iba uhlie. A okrem toho sa postupne míňa.

Otázkou teda nie je, či zelené zdroje potrebujeme alebo nie, ale čo robiť s ich nestabilnou produkciou. V energetike, kde výroba musí byť presne naplánovaná a načasovaná, je ich nepredvídateľnosť hotovým strašiakom. Tento problém sa však dá vyriešiť pomocou batérií tak, že prebytočnú zelenú energiu uskladníme a využijeme neskôr, v čase potreby. A nehovorím iba o veľkých solárnych alebo veterných parkoch. Aj menšie inštalácie v kombinácii s batériami dokážu omnoho viac, ak im dáme šancu.

Ak disponujeme online údajmi o výrobe a spotrebe energie, o výkone jednotlivých zelených zdrojov a využitej kapacite batérií, potom celý tok elektrickej energie dokážeme riadiť efektívnejšie a s menšími stratami. Zelené zdroje tak využijeme na maximum a naša energetická samostatnosť sa výrazne zvýši.

Nastupujúce technológie dokážu z obnoviteľných zdrojov a výroby elektrickej energie z nich zbierať a generovať rozsiahle údaje, ktoré je tiež potrebné správne analyzovať a spracúvať. Pomocnú ruku nám vie podať umelá inteligencia, ktorá v týchto údajoch nachádza isté vzorce správania a tým nám umožňuje viaceré procesy presnejšie plánovať, automatizovať a neustále zlepšovať.

Práve digitalizáciou výroby, spotreby a uskladnenia energie dokážeme našu energetiku úspešne transformovať a v konečnom dôsledku tak priniesť lacnejšiu a zelenšiu energiu pre každého. Pri prechode na obnoviteľné zdroje však nemožno zabúdať aj na ich vyvážený pomer. Pretože ak nesvieti slnko, tak s veľkou pravdepodobnosťou aspoň fúka vietor a naopak.