Za ostatných 10 rokov sme zaznamenali výrazný nárast mentálnych chorôb mladých ľudí. Ich počet sa zdvojnásobil a v niektorých krajinách dosahuje až štvrtinu populácie do 24 rokov. A to štatistiky ešte nezohľadňujú dosah kovidovej pandémie. Je veľmi reálny predpoklad, že počet ľudí s mentálnymi poruchami sa počas nej výrazne zvýšil. Žiaľ, zatiaľ nemáme kompletné štatistické údaje. Avšak máme údaje z prieskumu týkajúceho sa pocitu osamelosti, ktorý je veľmi dobrým proxi údajom k mentálnym chorobám. Ten nám ukazuje, že počas prvého roka pandémie sa celkový počet ľudí, ktorí sa cítia osamelí, zdvojnásobil, u mladej generácie došlo k trojnásobnému nárastu.

Myslím si, že je to alarmujúca situácia. Ak s tým nebudeme nič robiť, neprispôsobíme vzdelávací proces, fungovanie spoločnosti a reguláciu niektorých nových technológií, tak sa nám môže stať, že nové generácie budú mať stále väčšie mentálne problémy a zníženú schopnosť fungovať v spoločnosti. Zároveň budú strácať schopnosť odlišovať reálne od virtuálneho. Virtuálny svet bude pre nich veľmi lákavý. V ňom bude môcť každý byť tým, čím chce. Každý môže mať svojho avatara, ktorý bude krásny, mladý, zdravý, bezproblémový. Virtuálny svet sa môže stať únikom pred svetom reálnym. To, že to je celkom reálna skutočnosť, nám ukazujú sociálne siete. O vplyve Facebooku a jeho pridružených aplikáciách sa už popísalo mnoho. Rovnako je dosť dôkazov o ich vplyve na psychický stav jeho používateľov. Avšak ich nová technologická mutácia Meta má šancu tento vplyv ešte posilniť. Dokáže totiž masovo sprístupniť technológie virtuálnej reality.

Samozrejme nechcem navodiť dojem katastrofického scenára, ktorému sa nedá uniknúť. Presne naopak, bol by som rád, aby sme čo najskôr o týchto témach hovorili a hľadali cesty, ako negatívne vplyvy eliminovať a ako sa naučiť s novými technológiami spolunažívať.