Liberálna demokracia a slobodný trh sú základnými piliermi našej spoločnosti. Čo sa však s nimi stane, ak slobodné rozhodovanie, ktoré ich podmieňuje, nebude slobodné? Nebude slobodné preto, lebo emócie, ktoré sú pre rozhodovanie kľúčové, budú zmanipulované.

Na začiatku boli algoritmy, ktorých úlohou je udržať klienta čo najdlhšie pri nejakom obsahu, ktorý je zväčša „zadarmo“, a tým aj pri reklame, ktorú si niekto platí. Umelá inteligencia, ktorá algoritmy nastavuje, je definovaná ako systém schopný svoje okolie pozorovať a následne robiť autonómne rozhodnutia. Umelá inteligencia vypozorovala, že negatívny, nenávistný, často klamlivý obsah ľudí priťahuje viac, a tak prirodzene urobila rozhodnutie a začala ponúkať kontroverzný obsah častejšie, aby tak pozornosť ľudí udržala dlhšie. Jedným z negatívnych a pravdepodobne na začiatku ani neplánovaných dosahov je extrémne šírenie neprávd a polarizácia spoločnosti. Celkom iste to nie je jediný dôvod tohto neradostného stavu, ale určite je jedným z dôležitých. To je výsledok vedľajšieho, nezámerného ovplyvňovania spoločnosti. Už dnes vidíme, že dosah je nevídaný. Spoločnosť nebola ešte nikdy taká polarizovaná a dezinformácie sa ešte nikdy tak rýchlo nešírili ako v poslednom čase. Ak by boli algoritmy zámerne konštruované tak, aby manipulovali našimi emóciami, dosah by bol oveľa výraznejší a efekt pre spoločnosť zdrvujúci.

Zámerné vytváranie systémov manipulujúcich emócie nie je vôbec vylúčené, ba dokonca je dosť pravdepodobné. Preto je nevyhnutné, aby sme už dnes na to pamätali a budovali odolnejšiu demokraciu pripravenú na éru digitálnej transformácie. Recept na to ešte nemáme, ale je potrebné začať experimentovať. Jedným z možných riešení sú najrôznejšie cesty zapájania občanov do rozhodovania aj mimo pravidelných volieb a doplnenie reprezentatívnej demokracie prvkami deliberatívnej demokracie.