114 % nárast predaja priemyselných robotov za posledných päť rokov

Výročná správa World Robotics Report, ktorú publikovala Medzinárodná federácia pre robotiku (International Federation of Robotics – IFR) na tohtoročnom stretnutí World Robot Summit v Tokiu, uvádza, že v období rokov 2013 – 2017 došlo k rastu globálneho predaja priemyselných robotov o 114 %. V ďalších troch rokoch, t. j. až do roku 2021, by mal trh rásť priemerne o 14 % ročne.
114 % nárast predaja priemyselných robotov za posledných päť rokov

„Podobne ako v minuloročnej správe IFR, aj tohtoročné zistenia sú celkovo v súlade s našimi skúsenosťami v spoločnosti Universal Robots. Aj my vidíme významný nárast dopytu po našich produktoch od firiem všetkých veľkostí s cieľom automatizovať svoje procesy a využiť všetky prínosy robotizácie vo výrobnom prostredí,“ povedal Esben Ostergaard, zakladateľ a technický riaditeľ spoločnosti Universal Robots. Tohtoročná správa IFR zdôrazňuje rad inovatívnych technológií, ako je napríklad spolupráca človeka so strojom alebo jednoduché programovanie, ktoré umožňuje zlepšiť produktivitu výroby a rozšíriť portfólio robotických aplikácií.

Spoločnosť Universal Robots uviedla na trh koncept kolaboratívnej robotiky, ktorá je základom spolupráce človeka a stroja namiesto obyčajného nahradenia človeka robotom. Rovnako tak je integrálnou súčasťou technológií Universal Robots koncept jednoduchého programovania, ktorý je jedným z dôvodov vedúcej pozície UR na dnešnom trhu. „Zrozumiteľnosť a jednoduchosť programovania je súčasťou DNA našich robotov od samého začiatku. Kolaboratívnosť definujeme nielen bezpečnosťou pracovníkov, ale navyše aj jednoduchým ovládaním a rýchlou integráciou do výrobného procesu, a to nás odlišuje od našej konkurencie. Je potešujúce, že práve tieto inovácie zdôrazňuje aj IFR vo svojej tohtoročnej správe,“ dodáva E. Ostergaard.

Správa uvádza rastúci dopyt po robotickej automatizácii hlavne v automobilovom priemysle, elektrotechnickom odvetví a v kovospracujúcom priemysle. Medzi päť najväčších trhov sa radí Čína, Japonsko, Južná Kórea, USA a Nemecko, ktoré spolu reprezentujú 73 % celkových globálnych dodávok robotov v roku 2017. Na Slovensku došlo v roku 2017 k 17 % nárastu prevádzkovaných priemyselných robotov, pričom hustota sa zvýšila na 151 robotov na 10 000 pracovníkov.

„Aj na Slovensku, resp. v celej strednej a východnej Európe sme dnes svedkami dramatického rastu dopytu po kolaboratívnych robotoch,“ povedal Slavoj Musílek, generálny riaditeľ Universal Robots v regióne CEE. „Rast registrujeme naprieč všetkými kľúčovými sektormi, ale čo je potešujúce, je enormný rast záujmu o využívanie výhod ľahkých flexibilných kolaboratívnych robotov zo strany malých a stredných podnikov (SMB). Aj malé firmy tak dnes vďaka tomu využívajú v praxi výhody automatizácie a posilňujú svoju konkurencieschopnosť na lokálnych aj globálnych trhoch, a to hlavne vďaka zvyšovaniu efektivity, produktivity, kvality a finančných prínosov z dôvodu rýchlej návratnosti investície. V neposlednom rade im roboty pomáhajú eliminovať negatívny dosah nedostatku pracovnej sily.“

https://www.universal-robots.com/cs/