Ako digitálne technológie menia stavebný priemysel

Digitálne technológie od svojho vzniku ovplyvnili každé priemyselne odvetvie na celom svete. Aj keď sú viditeľnejšie napríklad v poľnohospodárstve, vo výrobnom a v spracovateľskom priemysle a maloobchode, ich mimoriadny prínos sa črtá aj v stavebnom priemysle. Éra digitalizácie sa konečne dostala k dodávateľom a ich firmám a veru, bolo už načase.
Ako digitálne technológie menia stavebný priemysel

Hovorí sa, že väčšina stavebných firiem stále funguje rovnako ako pred desiatkami rokov. Aj keď sa nové technológie objavujú závratným tempom, stavbári sa neúnavne bránia. Prechod z fyzického na digitálny svet je však mimoriadne prospešný a zdá sa, že stavebníctvo sa k tejto realizácii pomaly dostáva.

Čo vedie k zmenám v stavebníctve?

Svet sa neustále mení a rôzne priemyselné odvetvia sa musia týmto novým trendom prispôsobiť. Zmena je nevyhnutná bez ohľadu na to, či ju chceme alebo nie. Jej zvládnutie teraz môže priniesť obrovský rozdiel v efektivite aj znížení nákladov. Dodávatelia musia prehodnotiť svoje dlhoročné metódy a uznať, že pôvodné prístupy a metódy budú čoskoro nahradené digitalizovanejšími riešeniami. Nie je to situácia „teraz alebo nikdy“, ale „čím skôr, tým lepšie“. Digitálna technológia je odpoveďou na globálne trendy a tu sú niektoré z nich, ktoré túto zmenu obzvlášť ovplyvňujú.

Urbanizácia

Jedným z najväčších katalyzátorov zmeny je urbanizácia. Počet obyvateľov mestských oblastí na svete neustále rastie. Jeden výskum, ktorý uskutočnilo Svetové ekonomické fórum v roku 2016, analyzoval situáciu a odhadol, že na celom svete sa približne 200 000 ľudí každý deň presúva z vidieckych do mestských oblastí! To pre stavebníctvo znamená vyšší dopyt po výstavbe nielen viacerých domov, ale aj nemocníc, škôl, ciest, elektrární, vodární atď.

Nedostatok pracovných síl

V súčasnosti sa stavebné spoločnosti snažia nájsť riešenie na zvýšenie produktivity dokonca už aj len o 1 %. Jedným z hlavných dôvodov je nedostatok pracovnej sily. Navyše v tomto odvetví čelíme vážnemu nedostatku talentov. Je čoraz ťažšie nájsť odborníkov na vysoké pozície a riziko nedostatku pracovnej sily je vyššie ako kedykoľvek predtým.

Nedostatok zdrojov a produkcia odpadu

Recyklácia je známa už dlhé roky, ale dnes je potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Ťažba materiálov používaných v stavebníctve sa zvýšila a musia sa objaviť nové riešenia, aby sa zastavilo zaťažovanie životného prostredia. Výsledkom je, že sa produkuje viac odpadu, čo spôsobuje obrovské problémy. Digitálna technológia by mohla tento problém zmierniť.

Zmena podnebia

Niet divu, že čím viac ľudí sa v mestských oblastiach usadí, tým vzniká väčšie znečistenie. Uhlík mení klímu na celom svete a je hnacou silou stavebného priemyslu, aby zmenil svoje staré metódy s cieľom zníženia emisií. Odhaduje sa, že tento problém sa v nasledujúcich desaťročiach prehĺbi. Nižšia ekologická stopa je nevyhnutnosťou a čo je lepšie ako implementácia digitálnych riešení.

Digitálne technológie a stavebníctvo

Existujú rôzne dôvody, prečo sa stavebné spoločnosti musia viac digitalizovať. Bezpečnosť v pracovnom priestore je v skutočnosti prioritou, aby sa minimalizoval počet nehôd na pracovisku. Ďalším faktorom zmeny je zníženie nákladov, nehovoriac o efektívnosti. Prechod z fyzického na digitálny svet už prebieha. V nasledujúcej časti sú uvedené technológie, ktoré by stavebné spoločnosti mohli s úspechom využiť v rámci svojej transformácie.

Mobilná technológia a softvér

V súčasnosti je možné, aby dodávatelia a projektoví manažéri sledovali postup prác z kancelárie bez toho, aby museli cestovať na vzdialené staveniská. Toto riešenie je mimoriadne časovo efektívne. Zamestnanci sa môžu pomocou svojich smartfónov navzájom kontaktovať a aktualizovať postup, ako aj odosielať digitálne fotografie na overenie a kontrolu.

Špeciálne aplikácie môžu tiež pomôcť naplánovať prácu, spravovať ju a nahlásiť späť stavebnému dozoru alebo stavbyvedúcemu. Výrazne to zvyšuje produktivitu. Väčšina tohto softvéru je založená na cloude a umožňuje každému prístup k údajom v reálnom čase. Odhaduje sa, že toto riešenie môže každý rok ušetriť až stovky hodín.

Spoločnosti v oblasti IT vytvárajú napríklad softvér na zisťovanie kolízií stavebných strojov a zariadení, ktorý pomáha predchádzať nehodám a zaisťuje bezpečnosť práce. Bežní ľudia navyše zažívajú technologický pokrok v moderných domoch. Inteligentné budovy sa stávajú čoraz obľúbenejšími a všetko sa začína vlastne stavebnou spoločnosťou.

Personálny manažment

Digitálna technológia môže podporovať správu personálu a všetky oblasti prevádzky. K dispozícii je technológia GPS, ktorá pomáha dodávateľom monitorovať dodacie lehoty, softvér na sledovanie zariadení a nástrojov, ktorý chráni spoločnosti pred veľkými stratami, pretože tie majú zvyčajne hodnotu tisícov dolárov, ak nie viac, alebo softvér na sledovanie prístupu, ktorý informuje manažérov, kto vstúpil na stavenisko, kedy a ako dlho sa tam zdržal. Softvér na správu stavieb tiež zabezpečuje transparentnosť, keďže všetky fázy projektu sa zaznamenávajú a prenášajú do rôznych sektorov. Platformy digitálnej spolupráce pomáhajú dodávateľom sledovať vývoj na stavbe a kontrolovať chod celého projektu.

Modelovanie informácií o stavbe/budove (BIM)

Od svojho prvého objavenia sa systémy BIM výrazne zlepšili. Umožňujú digitálne znázornenie budov v 3D podobe namiesto tradičných výkresových náhľadov. Toto riešenie v skutočnosti formuje budúcnosť stavebníctva. Využíva historické údaje a predpovede, aby zlepšil projekty a čo najefektívnejšie naplánoval celý proces. 3D modely sú omnoho lepšie a zobrazujú realitu tak, ako nikdy predtým. Navyše všetky zmeny v modeli môžu byť vykonané v reálnom čase a zamestnanci zodpovední za projekt majú k nemu prístup a navzájom komunikujú, aby svoje aktivity čo najlepšie koordinovali. Bežnou praxou je kombinovanie virtuálnej a rozšírenej reality s BIM, aby sa dosiahli ešte lepšie výsledky a efektívnosť.

Virtuálna a rozšírená realita

Čo sa môže na stavenisku pokaziť? No takmer čokoľvek, preto je strategické plánovanie rozhodujúce. V súčasnosti je to možné pomocou virtuálnej a rozšírenej reality. Virtuálna realita sa bežne používa na školenie pracovníkov, rozšírená realita pomáha predchádzať možným rizikám. Takéto simulátory majú pre dodávateľov veľký význam, ale len veľmi málo z nich ich využíva.

Analytika

Softvérové analytické nástroje môžu pomôcť dodávateľom analyzovať ich materiálne náklady, časový harmonogram a ďalšie aktivity súvisiace s prvými fázami projektu s veľkou presnosťou, vďaka čomu možno v následnom období predchádzať neočakávaným prekvapeniam. Takéto údaje sú mimoriadne užitočné na zvýšenie produktivity a efektívnosti. Zmapovanie plánu realizácie poskytuje informácie o potenciálnych problémoch a umožňuje dodávateľom upraviť projekty tak, aby sa im vyhli.

Analytiku však možno použiť aj na zvýšenie počtu projektov. Každá spoločnosť má webovú stránku, na ktorej prezentuje svoje služby. Stavebníctvo by malo využiť optimalizáciu stránok pre rôzne vyhľadávače na lepšie zacielenie na viac zákazníkov a na zvýšenie príjmov.

Umelá inteligencia a strojové učenie

Stavebníctvo bude jedným z odvetví, kde umelá inteligencia a strojové učenia nájdu svoje konkrétne uplatnenie a prinesú tomuto odvetviu značné prínosy. Tieto technológie dokážu premieňať roky zozbieraných údajov na predpovede a umožniť dodávateľom vyniknúť a byť konkurencieschopnejší. Inteligentné mobilné aplikácie, senzory rozmiestnené v rámci staveniska, ako aj roboty pomáhajú zvyšovať produktivitu a bezpečnosť. Sú schopné vytvárať správy, ktoré vám povedia, koľko práce sa vykonalo, a predpovedajú odhadovaný čas dokončenia.

Algoritmy používané umelou inteligenciou hlásia všetky chyby, ktoré sa vyskytujú na stavenisku, pretože dokážu rozoznať rôzne budovy podľa tvaru, veľkosti a polohy. Aby sa dosiahlo čo najlepšie povedomie o každom projekte, je väčšina týchto technológií vzájomne prepojená. Inteligentné zariadenia, ako sú drony a vozidlá, odosielajú digitálne obrázky do umelej inteligencie, ktoré sa potom porovnávajú s BIM, 3D modelmi atď. V rámci projektov takto možno predchádzať akýmkoľvek nedostatkom.

Digitalizovať alebo nie? Takto už dnes otázka nestojí.

Vyššie ziskové marže, znížené náklady, časová efektívnosť, lepšia spolupráca a produktivita – digitálne technológie ovplyvňujú stavebníctvo tak, ako nikdy predtým. Ich implementácia nie je voľbou, ale pomaly sa stáva nevyhnutnosťou. Ak zaváhate, vaše podnikanie môže len utrpieť. Vydajte sa cestou prijatia digitálnych technológií a povedzte áno inováciám, aby ste zostali konkurencieschopní a nechali svoju spoločnosť prekvitať prirodzeným spôsobom.

Zdroj: How digital technology is changing the construction industry. [online]. Publikované 1. 5. 2019. Dostupné na: https://geniebelt.com/blog/how-digital-technology-is-changing-the-construction-industry.