Autonómne mobilné roboty AGILOX šetria náklady použitím umelej inteligencie postavenej na algoritmoch správania kŕdľa

Inteligencia správania kŕdľa (Swarm Intelligence- SI) a počítačom inšpirovaná biotechnológia posledné roky pritiahla veľký záujem takmer vo všetkých oblastiach vedy a techniky, vrátane robotiky.
Autonómne mobilné roboty AGILOX šetria náklady použitím umelej inteligencie postavenej na algoritmoch správania kŕdľa

Ako inovatívny výrobca autonómnych mobilných robotov (AMR) smeruje spoločnosť AGILOX väčšinu svojho úsilia do vývoja jednej z najunikátnejších funkcií robotickej manipulácie s materiálom na trhu – kompletne decentralizovanej autonómie. Inteligentné navádzané vozidlá (IGV) sú úplne nezávislé, samostatne riadené a navrhnuté tak, aby dokonale zvládli núdzové vypnutie, nábeh a zablokovanie. Systém SI dokáže poskytnúť riešenia v reálnom čase na zložité optimalizačné problémy čo najefektívnejším možným spôsobom, ktorý by vývojár nikdy nedokázal predvídať. Algoritmy kŕdľa dokážu zvládnuť aj neočakávané zmeny v dynamickom prostredí bez zásahu človeka.

Vozidlá AGILOX si prostredníctvom WiFi automaticky vymieňajú informácie niekoľkokrát za sekundu o okolitom prostredí a aktuálnom stave pracovných objednávok. Na základne virtuálnych prepravných nákladov, ktoré každý účastník neustále prepočítava pre všetky čakajúce objednávky, sa automaticky rozhodne, ktoré vozidlo zrealizuje objednávku a ktorú cestu má vozidlo vybrať tak, aby bola objednávka ukončená v čo najkratšom čase.

To všetko je možné takmer bez režijných nákladov pre koncového zákazníka. Neexistujú žiadne drahé serverové systémy, žiadna kabeláž pod podlahou, žiadne špeciálne smerovače či vysielače – žiadny hardvér akéhokoľvek druhu, okrem bežnej 2,4 alebo 5 GHz WiFi siete a nabíjačky. Nie je potrebné inštalovať a udržiavať žiadny softvér, žiadne čísla verzií a žiadne licenčné poplatky či predplatné.

Prirodzenosť SI ponúka aj ďalšiu obrovskú výhodu v podobe nákladov na realizáciu. Akonáhle sa prvá jednotka AGILOX naučí svoje okolité prostredie a dozvie sa podrobnosti pracovného postupu, systém sa stane okamžite nekonečne rozšíriteľný. Pridanie ďalších vozidiel do kŕdľa na zvýšenie výkonu sa jednoducho udeje zapnutím napájania a pridelením IP adresy. V priebehu niekoľkých minút nové vozidlo automaticky stiahne všetky svoje konfiguračné informácie z kŕdľa a začne pracovať – nie je potrebné žiadne ďalšie uvedenie do prevádzky alebo programovanie.

AGILOX predstavuje úplný odklon od tradičného prístupu k procesom manipulácie s materiálom. Princípy decentralizovaného systému IGV uplatňuje spoločnosť AGILOX na celý obchodný model zhora nadol a poskytujeme našim zákazníkom školenia a nástroje na to, aby sami mohli vykonávať údržbu, rozširovanie či úpravu systému podľa vlastného uváženia.

Vďaka otvoreným rozhraniam, nekonečnej flexibilite a bezkonkurenčnej kolektívnej inteligencii sú možnosti pre implementáciu AGILOX obmedzené iba vašou fantáziou. Vitajte v budúcnosti automatizácie logistiky.

www.agilox.net