Priemyselné bezpečnostné systémy sú technickou výzvou pre každú bezpečnostnú spoločnosť. Keď hovoríme o priemyselných priestoroch, ktoré musíme chrániť, máme na mysli továrne, petrochemické a plynárenské závody, závody na výrobu elektrickej energie, sklady s chemikáliami a mnoho ďalších. V niektorých z týchto odvetví existujú aj oblasti s vysokým rizikom výbuchu.

V priemyselnom prostredí môžu iskry z elektrických zariadení vrátane kamerových systémov vyvolať výbuch. Kamery s ochranou proti výbuchu by mali byť inštalované v každej oblasti, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ktorý môže pochádzať z viacerých zdrojov. Prostredie, kde sa používajú alebo vyrábajú horľavé kvapaliny, plyny a chemikálie a kde sa vytvára značné množstvo prachu alebo jemných častíc, prináša riziko katastrofickej explózie. Kamery s ochranou proti výbuchu sú navrhnuté tak, aby zmiernili toto riziko a zároveň umožnili vysokokvalitné monitorovanie priestorov.

Existuje mnoho príčin požiarov a výbuchov v priemyselnom prostredí. Ľahko tu môže dôjsť k elektrickému požiaru v dôsledku jedného z nasledujúcich faktorov alebo ich kombinácie. Poškodené vedenie, ktoré nie je v súlade s predpismi, preťažená zásuvka, predlžovacie káble, preťažené obvody a statický výboj. To je len časť možných zdrojov požiaru.

Čo sú to kamery odolné proti výbuchu?

Priemyselný výraz pre kamery chránené proti výbuchu je Ex d, pričom ochranu poskytuje kryt zariadenia. Kamery s ochranou proti výbuchu sú uzavreté v odolných krytoch, zvyčajne vyrobených z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka, ktoré sú certifikované na ochranu pred akoukoľvek iskrou vyžarovanou z kamery, ktorá by mohla poskytnúť zdroj vzniku výbuch. Oceľový alebo hliníkový kryt tiež chráni kameru proti vonkajším vplyvom, ako je prach, dážď, korózia alebo ľad. Kamery odolné proti výbuchu možno upevniť k stropu alebo k stene, ale možno ich použiť aj ako prenosné zariadenie, ktoré nosia pracovníci pracujúci v týchto rizikových priestoroch.

Typy kamier odolných proti výbuchu

Poznáme dva typy týchto kamier: pevné alebo PTZ kopulovité. Pevné kamery sú zakryté krytom, ktorý chráni kameru zvonku. Kotví sa na steny a strop, avšak sníma len obmedzený priestor. Na pokrytie väčšej plochy treba nainštalovať sériu pevných kamier tak, aby pokryli celý priestor a nezanechávali slepé miesta. V prípade potreby pokrytia väčšieho priestoru sú vhodné aj PTZ kamery. PTZ kamery majú cylindrický tvar a uhol pohľadu 360 stupňov, vďaka čomu sú otočné okolo svojej horizontálnej a vertikálnej osi.

Výrobcovia kamier odolných proti výbuchu

Na trhu je niekoľko výrobcov s bohatými a overenými skúsenosťami s návrhom a výrobou tohto druhu kamier, ako je Bosch, Hikvision, FLIR, Axis. Ďalej uvádzame pár typov kamier odolných proti výbuchu.

Spoločnosť Axis Communications ponúka kamerový systém AXIS P1468-XLE s ochranou proti výbuchu pre zónu 2 podľa medzinárodných noriem ATEX. Pevná kamera odolná proti nárazom a poveternostným vplyvom poskytuje kvalitu obrazu v rozlíšení 4K za akýchkoľvek svetelných podmienok. Bola navrhnutá v súlade s európskymi smernicami pre zariadenia určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Mnohoúčelová kamera umožňuje včasnú detekciu dymu a požiaru, kontroluje nosenie a používanie osobných ochranných prostriedkov a monitoruje priestory pracoviska.

Kamera na detekciu požiaru a dymu AVIOTEC IP starlight 8000 od spoločnosti Bosch je kamerový systém s včasnou a spoľahlivou detekciou požiaru. Deteguje dym ešte predtým, ako vypukne požiar. Zariadenie tak dokáže odhaliť požiar rýchlejšie ako bežný bodový detektor umiestnený na strope. Ponúka funkciu technológie Intelligent Video Analytics, ktorá súbežne analyzuje a vyhodnocuje pohybujúce sa objekty. Využíva optickú analýzu na detekciu plameňov a dymu vďaka použitiu umelej inteligencie. Toto zariadenie s rozlíšením 1080p je vhodné pre rôzne priemyselné odvetvia, energetiku a dopravu, odoláva prachu a vlhkosti, vďaka veľkému pokrytiu dokáže monitorovať veľké vnútorné aj vonkajšie plochy, a to aj pri slabom osvetlení.

Kamera A310 ex od spoločnosti FLIR je v súlade so smernicou ATEX. Termovízna kamera je umiestnená v kryte, aby bolo možné monitorovať kritický a ďalší cenný majetok v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Medzi typické aplikácie pre A310 ex patrí monitorovanie procesov, kontrola kvality a detekcia požiaru vo výbušnom prostredí. Vzhľadom na to, že A310 ex má ochranu IP67, môže byť nainštalovaná aj v prašnom prostredí. Ohňovzodorný kryt zabraňuje prenosu výbuchu z vnútra krytu von. Kamera sa dodáva s ohrievačom, ktorý zabraňuje zahmlievaniu a zamrazovaniu ochranného okienka.

Kamery spoločnosti Hikvision z radu Explosion Proof sú navrhnuté pre prostredie s rizikom požiaru alebo výbuchu. Objektív kamery a elektrické obvody sú uzavreté v 3,5 mm hrubom kryte z nehrdzavejúcej ocele. Používajú tiež valcovú konštrukciu ohňovzdorného spoja vnútri utesnenej nehrdzavejúcej ocele, aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek výbuch bude zadržaný. Tieto dve konštrukčné vlastnosti znamenajú, že kamery vydržia až 1,5-násobok tlaku výbuchu vnútri kamery, spôsobeného napríklad požiarom, ktorý sa začne vnútri kamery z elektrických alebo iných dôvodov. Žiadna iskra alebo plamene, ktoré pochádzajú zo samotného zariadenia, sa nikdy nemôžu dostať do kontaktu s okolitým prostredím, aby spôsobili požiar alebo výbuch.

Všetci títo výrobcovia majú rozsiahlu ponuku kamier, ktoré sú vhodné do nebezpečných oblastí s rizikom výbuchu. Existujú kompaktné, ľahké kamery, ktoré sa jednoducho inštalujú. Tieto kamery sa zvyčajne inštalujú pomocou jedného ethernetového kábla na ich pripojenie do siete a zásobovanie energiou, ktorú potrebuje na svoju prevádzku. Absencia elektrických káblov je nevyhnutná, aby sa predišlo riziku možného výbuchu. Kamery sú chránené špeciálnym sklom a krytom z hliníka alebo ocele, ktoré zabraňujú vznieteniu v dôsledku možnej iskry.

Kamery odolné proti výbuchu zachovávajú bezpečnosť v nebezpečných odvetviach

Petrochemický a plynárenský priemysel je uznávaný ako jeden z najnebezpečnejších pracovných sektorov, kde je pravdepodobnosť nehody oveľa vyššia. Niekedy sa nehodám nedá vyhnúť napriek všetkým preventívnym opatreniam, ktoré prijmete. Tieto kamery môžu pomôcť určiť príčinu nehody a môžu vám tiež pomôcť predchádzať takýmto nehodám v budúcnosti.

Priemyselnú bezpečnosť v priemyselných podnikoch s nebezpečenstvom výbuchu treba prenechať firmám s overenými skúsenosťami. Zariadenie treba starostlivo vyberať podľa typu priestoru, ktorý majú sledovať. Existujú rôzne varianty kamier odolných proti výbuchu, ktoré sú obmedzené na rôzne funkcie. Vyberte si teda ten, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám. Tiež sa uistite, že kamery odolné proti výbuchu majú certifikáciu ATEX s označením pre zónu 1 a zónu 2. Kamery odolné proti výbuchu môžu ochrániť vašich zamestnancov pred akoukoľvek katastrofou alebo nehodou a tiež poskytnúť podporu v reálnom čase.

Zdroj

[1] What is an Explosion Proof CCTV Camera? Intrinsically Safe Store. [online]. Citované 25. 1. 2023. 

[2] Explosion resistant security cameras in industrial environments. Microsegur. [online]. Citované 25. 1. 2023. 

[3] Axis Communications announces world´s first explosion-protected camera designed for Zone/Division 2 hazardous areas. Axis. [online]. Publikované 17. 1. 2023. Citované 25. 1. 2023. 

[4] Fire & Smoke Detection Camera – AVIOTEC IP starlight 8000. Bosch. [online]. Citované 25. 1. 2023. 

[5] FLIR A310 ex. FLIR. [online]. Citované 25. 1. 2023. 

[6] Lepší bezpečnost a větší klid s kamerami Hikvision s ochranou proti výbuchu a proti korozi. Hikvision. [online]. Citované 25. 1. 2023.