Podľa správy z NAW od Guya Blissetta, „Rýchly rast webových a sociálnych technológií a najmä mobilných platforiem pripravilo zásadnú zmenu v spôsobe podnikania.“ V správe sa ďalej uvádza, že rýchly rast v oblasti technológií bude patriť spôsobu pripájania, potrebe rýchlo a neustále reagovať a zákaznícka skúsenosť.
Porastú investície do technológií, ktoré zvyšujú obrátkovosť zásob a efektivitu príjmu, skladovania, ukladania a zasielania zásielok. Konkrétne budú narastať investície do mobilných technológií s významným vplyvom na prevádzku. Podľa správy MHI – Inovácie, ktoré poháňajú dodávateľské reťazce z roku 2014, „Viac ako 70 % respondentov uvádza, že znižovanie nákladov predstavuje najvyššiu prioritu.“ Automatická identifikácia a zber údajov (AIDC – Automatic Identification and Data Collection) ponúka údaje dôležité na rozhodovanie v reálnom čase a mobilita zase sprístupňuje tieto údaje kedykoľvek a kdekoľvek.

Sklady okrem spomínaných problémov čelia aj novým predpisom pre presnejšie sledovanie a monitorovanie skladových položiek. Vzhľadom na transakcie cez viac kanálov sú sklady stále bližšie k zákazníkom. Je dôležité, aby boli výrobcovia efektívnejší a mohli uspokojiť všetkých zákazníkov.

Aké riešenia posúvajú skladový priemysel vpred?

Stručne povedané, sklady musia kvôli konkurenčnej diferenciácii konvertovať zo skladových a distribučných centier na aktíva. Sklad by už nemal pôsobiť ako nákladové stredisko, v ktorom sa kladie operatívny dôraz takmer výhradne iba na stanovenie a opravu nepresností a neefektívnosti v prípade vychystávania objednávok. Skôr by mal prejsť do silných aktív, v ktorom je možné riadiť rast podnikateľského zisku vylepšovaním odchádzajúcich a prichádzajúcich materiálov a manipuláciu s nimi.

Väčšina skladových operácií však v skutočnosti pôsobí ako vlastný „ostrov“ informácií. V budúcnosti by mal sklad spojiť, zjednotiť a integrovať systém správy skladu (WMS) so systémom správy dvora (YMS – Yard Management System), ERP systémom a systémom riadenia dopravy. Toto spojenie by mohlo prispieť ku odstráneniu neefektívnych informačných uzlov a podporiť spoluprácu v celom procese skladovania. Pružnejší a synchronizovanejší dodávateľský reťazec zlepšuje produktivitu a efektivitu.

Ktoré technológie pomôžu zlepšiť efektivitu skladov?

Pri aktuálnom množstve nových technológií dostupných pre skladový priemysel je ťažké rozhodnúť, ktoré z nich efektívne pomôžu vyriešiť reálne problémy. V nasledujúcich kapitolách sa nachádzajú aplikácie a využitie technológií, ktoré by mali pomôcť zefektívniť sklady.

Mobilné počítače

Väčšina skladníkov už dnes používa a pracuje s mobilnými počítačmi, či už nositeľnými, montovanými alebo vo forme mobilného komunikátora. Pri výbere prenosného počítača je potrebné vedieť, či je dostatočne odolný voči drsnému prostrediu skladu. Konštrukčné prvky by mali zabezpečiť ochranu pred prachom a vodou, mali by mať schopnosť odolávať vibráciám (platí pre montované počítače), mali by zvládať extrémne vysoké a nízke teploty a musia mať odolnú konštrukciu v prípade pádu. Mobilný počítač by mal podporovať širokú škálu riešení pre automatický zber a spracovanie údajov, dôležitý je taktiež aj veľký displej ovládateľný aj v rukaviciach. Odporúčané sú napríklad do vozidiel montované počítače VH10 a VC10 od spoločnosti Motorola Solutions, dotykový počítač TC70 a mobilný počítač MC9200 – všetky zariadenia sú spoľahlivé a odolné.

Skenovanie čiarových kódov

Najrozšírenejšou technológiou v skladovom svete je samozrejme skenovanie čiarového kódu. Čiarový kód je veľmi dôležitý, a preto je potrebné sa zamerať na skenery, ktoré majú veľký snímací rozsah a snímajú aj reflexné štítky. Čoraz častejšie sú kvôli tomu používané 2D čiarové kódy a kamery. Kamery majú vyšší výkon ako laserové technológie hlavne pri vonkajšom použití s priamym slnečným žiarením.

RFID

RFID technológie sú na scéne nové a z maloobchodných aplikácií, kde boli nasadzované a kladne vyhodnotené, smerujú do skladových aplikácií. RFID technológie môžu byť použité v mnohých distribučných centrách (DC) na riadenie zásob a skladových operácií, vrátane príjmu, vychystania a prepravných aktivít. RFID má vynikajúcu návratnosť investícií ak sa používa na prekonanie obmedzení z minulosti a zjednodušuje nové procesy.

Nositeľné počítače

Čoraz väčšiu obľubu v priemysle majú nositeľné počítače. Vzhľadom na fakt, že používajú hlasové technológie ako rozpoznávanie hlasu a syntéza, umožňujú pracovníkom komunikovať s WMS systémom. Tieto počítače sa zvyčajne používajú vo veľkoobjemových skladoch.
Nositeľné počítače sú bezdrôtové a sú spárované s mikrofónom a so slúchadlami a môžu prijímať hlasové pokyny a slovne potvrdiť svoje pokyny späť do WMS. Najbežnejší spôsob, akým sa nositeľné počítače používajú, je nachystávanie tovaru. Tento spôsob vedie ku zvýšeniu produktivity, presnosti a zároveň ponúka rýchlu návratnosť. Ďalšiu skupinu aplikácií zahŕňa odkladanie, príjem tovaru alebo kontrola paliet.

Riešenie tlače a nálepiek

Ku efektivite skladu dopomôže celoplošné rozmiestnenie účinných a presných tlačiarní etikiet, s ktorými je možné vytlačiť celý rad štítkov, paletových etikiet a visačiek. Viaceré tlačiarne štítkov sú stacionárne a sú umiestnené na konci baliacich liniek. Produktivita sa dá zvýšiť mobilnými tlačiarňami čiarových kódov, ktoré dokážu tlačiť a aplikovať etikety priamo na mieste činnosti – napríklad pri príprave objednávok alebo paliet určených na odoslanie alebo príjem do skladu. Mnohé sklady už teraz prechádzajú na mobilné tlačiarne.

Bezdrôtové riešenia

Odolná bezdrôtová komunikačná infraštruktúra je dôležitá pre akékoľvek automatizačné riešenie skladu. K dispozícii je množstvo bezdrôtových riešení podľa požiadaviek pokrytia, kapacity, veľkosti alebo usporiadania skladu. Siete WiFi 802.11 sú najbežnejšie používané bezdrôtové riešenia pre sklad. Bezdrôtové siete však môžu predstavovať problém v skladoch s vysokými stropmi alebo s oceľovými policami. Pri návrhu bezdrôtového systému je potrebné použiť MESH sieť a redundanciu. Treba sa uistiť, že sú použité priemyselné prístupové body s vysokým ziskom antén.

AIDC riešenia vylepšujú podnikové systémy

Záverečná časť výrobných a skladovacích technológií sa venuje podnikovým softvérovým platformám, ako sú WMS, TMS a ERP. Tieto platformy predstavujú chrbticu každého skladovacieho prostredia a už tradične plnia unikátne úlohy. No ako sa skladové technológie neustále vyvíjajú, funkcie z týchto platforiem sa začínajú zlučovať.

Základnou funkciou WMS je sledovanie produktu v rámci výrobného procesu a pôsobí ako zásobník správ a interpreter medzi existujúcimi WMS a ERP systémami. Medzi ďalšie funkcie patrí riadenie nákladov a zásob, komunikačné vlastnosti, IT aplikácie a plánovanie zásob.

WMS sa stále vyvíja smerom k lepším funkciám a vlastnej inteligencii, keďže výrobní a skladoví manažéri hľadajú spôsob, ako efektívne riadiť väčšie a zložitejšie prostredie. Jednou z oblastí, kde dobre funguje integrácia WMS s ďalšími platformami, je riadenie prepravy.

Systém riadenia prepravy (TMS) je zvyčajne „prostredníkom“ medzi skladovým (distribučným) modulom a spracovaním objednávok alebo ERP systémom. Napríklad scenár, v ktorom sa TMS podieľa na spracovaní odchádzajúcich (zasielanie) a prichádzajúcich (objednávanie) objednávok v spolupráci s plánovacím modulom TMS, ponúka používateľom množstvo riešení prepravy. Pripojenie späť do ERP systémov (potom ako sa z objednávok stanú zásielky) a integrácia WMS programov do ERP patrí tiež medzi typické funkcie.

Integrácia riadenia ľudských zdrojov s WMS predstavuje oveľa užšiu integráciu s TMS. To má za následok lepšie rozhodovacie schopnosti WMS. Nové WMS systémy môžu napríklad odoslať objednávky do konkrétnych skladovacích zón k lepšiemu vyváženiu práce v sklade. WMS dokonca dokáže oddialiť príkaz na vydanie objednávky, ak je zóna výberu tovaru príliš preplnená.

Budúcnosť skladovej efektivity

V prostredí skladových a distribučných centier sú dôležité témy, aké problémové technológie bude najvhodnejšie riešiť v najbližších rokoch. Výskum realizovaný Edgell Communications – Mobile Technology Study 2014, „Prvým cieľom v mobilnom vývoji na rok 2014 bolo poskytovanie lepších služieb zákazníkom. Ďalšou kľúčovou oblasťou rastu bolo riadenie zásob, ktoré v roku 2014 stúplo na 40 % (oproti 29 % v roku 2013).“

Ako ukazuje graf od Edgell Communications, lepšie služby zákazníkom a riadenie zásob patria medzi dve hlavné priority. Avšak bezpapierové transakcie sú tesne tretie s 37 %. To sú technológie, na ktoré má zber dát a mobilné technológie priamy a rýchly dopad. Tieto technológie dokonca podporujú udržateľnosť, keďže sa znižuje plytvanie a zvýši presnosť.

Technológia zberu dát rieši veľa problémov dnešných skladov a distribučných centier. Dobrou správou je, že viac ako 50 % spoločností plánuje investovať do týchto technológií v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

www.supplychainservices.com