Sektor priemyselnej automatizácie sa podľa prieskumníkov trhu nachádza na rázcestí. Všetci dôležití dodávatelia priemyselnej automatizácie sa zhodujú v tom, že produktové portfólio automatizačných a riadiacich systémov sa čoskoro priamo alebo nepriamo nasýti. Tento vývoj bude podporovať trend čoraz nejasnejšej definície medzi jednotlivými automatizačnými a riadiacimi riešeniami, predovšetkým v oblasti produktových radov PLC a procesnej riadiacej techniky (DCS). „Dodávatelia v súčasnosti prinášajú na trh hybridné produkty, ktoré kombinujú funkciu PLC a DCS, aby dokázali čeliť tlaku silnej konkurencie a tiež prebudili záujem koncového zákazníka.

Napriek ich ekonomických výhodám nebol vznik týchto produktov príliš vrelo privítaný koncovými používateľmi, preto je potrebné vyčkať, či táto technická stratégia so sebou prinesie aj očakávané výsledky,“ vysvetľuje analytik spoločnosti Frost & Sullivan Karthik Sundaram. Je však úplne jasné, že zmenou prechádzajú faktory, ktoré tradične určujú trh automatizačných a riadiacich systémov. V súčasnosti má produktové portfólio firmy najväčší vplyv na automatizačné a riadiace systémy, v tesnom závese za nimi sú servis a podpora a tiež nápady za rozumné náklady. Toto sa má však zmeniť.

Päť megatrendov charakterizujúcich fabriky budúcnosti

„Zdôrazňovanie produktového portfólia priemyselnej automatizácie zrejme v najbližších rokoch poľaví. Naproti tomu dopyt po servisných a podporných službách spolu s nákladmi získajú na význame,“ pokračuje Sundaram. Pokiaľ trh prejde do ďalšej fázy, objavia výrobcovia a dodávatelia nové, atraktívne šance a výzvy ohľadom rastu a kvality. Výrobcovia by preto mali sledovať aktuálny vývoj a posilniť svoju konkurencieschopnosť a šance na úspech v budúcich fabrikách. Frost & Sullivan identifikoval pre fabriky budúcnosti týchto päť rozhodujúci megatrendov:

  • informačná bezpečnosť,
  • mobilné a bezdrôtové technológie,
  • ekosystém špecifický pre každý podnik,
  • cloud computing
  • a trvalo udržateľný rozvoj.

Tieto megatrendy budú mať dopad na všetky úrovne priemyselného podniku. Prevádzkový personál napríklad už nebude vo fabrike budúcnosti viazaný na pevné pracovné miesto v rámci riadiacej centrály. Vďaka rozmachu tabletov a mobilných platforiem bude možné nezávisle na mieste sledovať výrobné linky, vykonávať údržbu a kontrolovať procesy.

Zavedenie bezpečných technológií cloud computingu umožní prístup k relevantným strategickým dátam cez internet, pomocou ktorých sa budú uskutočňovať rozhodnutia v reálnom čase a bude sa môcť zvyšovať prevádzková efektivita. Fabriky budú v budúcnosti disponovať bezpečnými bezdrôtovými sieťami, ktoré budú podporovať vysoko automatizovaný výrobný proces a budú prepojené s podnikovými softvérmi fungujúcimi na princípe cloud. „Špičkové fabriky budú mať výrobné mechanizmy zasahujúce do viacerých oblastí, ktoré podporujú optimalizáciu procesov (tzv. Operational Excellence) a trvalo udržateľný rozvoj.

www.frost.com