Realizácia auditu podniku a konkrétne výsledky

Skôr ako sa začnú skúmať vplyvy manažmentu na chod podniku, treba poznať jeho status quo. Charakterizujú ho dve základné konštanty v rovnici (4): λ a a. Keby sme poznali dlhodobejší scenár vývoja podniku (bez predpokladaného manažmentu), mohli by sme hodnoty uvedených konštánt vydedukovať priamo z príslušného grafu. Ak však takýto materiál nie je k dispozícii, možno si pomôcť skrátenou procedúrou. Stačí poznať situáciu v podniku v priebehu posledných dvoch období.

....

Celý článok si môžete prečítať v Dokumentoch na stiahnutie.

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
julius.krempasky@stuba.sk

Ing. Ľuboš Polakovič, PhD.
LOTES Centrum, Bratislava
lubos.polakovic@lotescentrum.com