Výrobné informačné systémy (angl. Manufacturing Execution System – MES) a počítačové systémy riadenia údržby (angl. Computerized maintenance management systems – CMMS) existujú už desaťročia a nepovažujú sa za najnovšie v inteligentných výrobných technológiách. MES a CMMS sú však rovnakou súčasťou dnešných riešení inteligentnej výroby ako IIoT a UI. Dnešné MES a CMMS sú v skutočnosti veľmi sofistikované riešenia, ktoré sa osvedčili počas mnohých rokov a ich vplyv na výrobu je stále veľký. Zahŕňajú súčasnú generáciu inteligentnej výrobnej technológie vrátane cloud computingu, IIoT, pokročilej analýzy a nástrojov umelej inteligencie a strojového učenia.

Jednotné plánovanie

MES a CMMS mali vždy možnosti plánovania. MES sa zaoberá plánovaním výroby a CMMS plánovaním údržby. To však zvyčajne znamená dva rôzne rozvrhy pre rovnaké vybavenie a zariadenia. Údržba je prerušovaná s ohľadom na požiadavky výroby a výroba s ohľadom na požiadavky údržby.

Spolupráca MES a CMMS vytvára jednotný harmonogram pre celú prevádzku, výrobu aj údržbu. Ide o riešenie, vďaka ktorému je prevádzka efektívnejšia. Umožňuje, aby boli plány komplexné a aby vďaka nim každý videl, čo sa v prevádzke deje, preto je oveľa jednoduchšie určiť priority a plánovať zdroje.

Pracovné úlohy

Pracovné úlohy a pokyny MES sú o tom, ako vyrobiť produkt, spustiť zariadenie, vykonať montáž, vyrobiť dávku alebo vykonať kontrolu. Pracovné úlohy a pokyny CMMS sa týkajú údržby zariadenia, diagnostiky, riešenia problémov a opravy. To znamená, že ľudia z výroby a údržby musia mať prístup k dvom rôznym systémom, len aby získali potrebné pracovné pokyny.
Kombinácia MES a CMMS vytvára jednotný pohľad na pracovné úlohy bez ohľadu na to, či sa týkajú výroby, kvality alebo údržby. To je obzvlášť dôležité pre ľudí v dielni, pretože programy ako štíhla výroba a autonómna údržba stierajú hranice medzi výrobou a údržbou, takže len zriedka je jasné, kto potrebuje aké pracovné inštrukcie. Cieľom je zabezpečiť, aby mala správna osoba správne informácie v správnom čase.

Údržba podľa stavu

Údržba založená na stave monitoruje skutočný stav časti zariadenia. Vykonáva sa len vtedy, keď špecifické indikátory vykazujú známky klesajúceho výkonu alebo blížiacej sa poruchy. Údržba založená na stave je jedným z najefektívnejších spôsobov vykonávania činností, pretože zabezpečuje, že sa vykonáva len vtedy, keď je to potrebné.

Aby sa údržba založená na stave stala skutočnosťou, potrebuje údaje, často veľa údajov, ktoré ukazujú stav a výkon zariadenia, či výkon klesá a kedy sa predpokladá porucha tohto zariadenia. Zatiaľ čo CMMS vykonáva proces údržby na základe stavu, MES zhromažďuje údaje zo zariadenia a čo je najdôležitejšie, dáva údajom ich kontext.

Údaje zahŕňajú informácie o cykloch stroja, rýchlosti, teplote, prietoku, tlaku, vibráciách a ďalšie. Kontext, ktorý MES pridáva, zahŕňa výrobnú zákazku, materiál, číslo šarže a produktu, skupinu produktov, informácie o kvalite, výsledky kontroly a ďalšie. MES zhromažďuje údaje a CMMS tieto údaje používa na určenie stavu zariadenia a kedy je potrebná údržba.

Výkon zariadenia

CMMS sa vždy zaujímal o výkon zariadenia, zvyčajne prostredníctvom metrík, ako je celková efektívnosť zariadenia (OEE), pozostávajúca z dostupnosti, výkonu a kvality. No opäť je to MES, ktorý zhromažďuje údaje, aby bola metrika OEE skutočne hodnotná. MES tiež pridáva kontext okolo metriky OEE, aby bolo možné porozumieť nielen výkonnostným trendom, ale aj základným príčinám výkonnosti, pokiaľ ide o objednávky, produkty a materiály.

Výhody životného cyklu zariadenia

Výhody spolupráce MES a CMMS sú jasné. Znižujú prestoje, čas medzi poruchami, čas na opravu a náklady na prevádzku a údržbu a zvyšujú produktivitu. Spoločne vytvárajú bezproblémové riešenie poskytujúce správne informácie správnym ľuďom v správnom čase. Zhromažďujú požadované údaje a plánujú požadovanú údržbu presne vtedy, keď je to potrebné. A poskytujú metriky potrebné na optimalizáciu životného cyklu prevádzkového vybavenia.

Zdroj:

Clemons, J.: MES and CMMS are smarter together. Forbes. [online]. Publikované 20. 1. 2023. Citované 23. 10. 2023. 

-pev-