Hoci si veľká väčšina ľudí myslí, že cloud je nová služba, existuje už niekoľko rokov. Konceptualizoval ho Joseph Carl Robnett Licklider, americký počítačový vedec a psychológ, začiatkom 60. rokov 20. storočia. V tom čase ho vlády využívali na budovanie spoľahlivých komunikačných sietí. V sedemdesiatych rokoch, s príchodom virtuálnych strojov, technológie a následne aj cloud začali rásť a rýchlo sa vyvíjať. Nadnárodné spoločnosti investovali do virtuálnych operačných systémov a odtiaľ sa začal objavovať nový vzhľad cloudu, ktorý bol dostupný pre všetkých.

Dnes si podniky nevedia predstaviť, že by sa podnikové procesy vykonávali bez toho, aby sa dotkli nejakého druhu cloudovej infraštruktúry. V priebehu rokov sa cloudová technológia vyvinula z jedinej možnosti na nevyhnutnosť.

Ako vznikol omnicloud?

1. Od jedného cloudu k multicloudu. Dnes môže každý jednotlivec alebo podnik využívať služby cloud computingu. Na prelome 20. a 21. storočia, keď sa cloud stal globálnym fenoménom, existovalo len niekoľko veľkých spoločností ako Amazon a Google. Keďže už boli lídrami vo svojej oblasti, bolo dosť ľahké dôverovať ich cloudovej ponuke. Čoskoro sa však zistilo, že nákladovú efektívnosť možno dosiahnuť iba „rozmiestnením vajec v rôznych košíkoch“. Preto podniky využívajú multicloud.

2. Od multicloudu k omnicloudu. Multicloud vyzeral ako najlepšie riešenie. Umožnil podnikom zálohovať ich kritické údaje a zdroje IT, čím sa vytvoril všestranný model. Bolo to nákladovo efektívne, škálovateľné a flexibilné riešenie. Napriek tomu, keď sa požiadavky podniku zmenili, bolo potrebné, aby rôzne cloudy interagovali. Každý cloud má svoje vlastné hostiteľské prostredie a infraštruktúru. Keď sa spojili rôzne cloudové architektúry, nie vždy fungovali tak, ako by používatelia očakávali. Tieto výzvy viedli k tomu, že mnohé obchodné spoločnosti sa vzdali multicloudových kanálov. Práve v tomto kontexte sa omnicloud ukázal ako vhodné riešenie.

Omnicloud

Omnicloud ponúka prvotriednu konektivitu a umožňuje viacerým platformám integrovať údaje efektívnejšie v porovnaní s multicloudom. Skrátka, bariéry medzi rôznymi platformami splývajú, až sa nedá povedať, kde sa končí jedna a kde sa začína druhá. Kvôli abstraktnej vrstve nezáleží na tom, aký druh infraštruktúry beží pod ňou – dôraz je kladený na najefektívnejšiu distribúciu pracovného zaťaženia a synchronizáciu údajov.

Výhody a vlastnosti omnicloudu

  1. Jednoduchšia analýza údajov. Kľúčovým prvkom úspechu každého podnikania je analýza údajov. Keď sú údaje uložené v rôznych cloudoch, ich analýza sa stáva náročnou. Omnicloud spája všetky oddelene uložené údaje a umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu analýzu. Bez ohľadu na to, kde sú informácie uložené, s omnicloudom získate centralizovanú dátovú základňu. Zjednodušene povedané, ponúka veľmi hladkú synchronizáciu údajov.
  2. Škálovateľnosť. S rozširovaním podnikania rastie potreba väčšieho úložiska dát. Cloudové systémy sú maximálne flexibilné a škálovateľné. Dokážu jednoducho vyhovieť takýmto požiadavkám a zbaviť sa potreby toho, aby ste výrazne investovali do viacerých serverov a databáz. V podstate systémy omnicloud sú rýchlym riešením pre všetky rozširujúce sa požiadavky serverov. Získanie dodatočného výpočtového výkonu a úložného priestoru je otázkou niekoľkých kliknutí.
  3. Ekonomické výhody. V porovnaní s inými cloudovými technológiami funguje omnicloud celkom jednoducho a bezproblémovo. Rozširuje možnosti nákladovo efektívnym spôsobom. Nízke sú aj prevádzkové náklady. Niektorí zákazníci uprednostňujú používanie vlastného hardvéru a softvéru, zatiaľ čo iní radšej platia za to, čo je súčasťou cloudovej ponuky. Pre každú zvolenú možnosť je riešenie.
  4. Bezpečnosť. Napriek všeobecnému presvedčeniu faktom zostáva, že cloudové databázy sú bezpečnejšie v porovnaní so serverovými on-premise databázami. Poskytovatelia cloudových služieb investujú nemalé finančné prostriedky do sofistikovaných firewallov. Koniec koncov, tento jeden malý aspekt môže pokaziť ich celé podnikanie.

Faktory obmedzujúce prijatie

Omnicloud ešte len vzniká a ako pri väčšine novovznikajúcich trendov, aj tu existujú faktory, ktoré by mohli obmedziť ich prijatie.

  1. Mobilita údajov. Neoptimálne presúvanie údajov medzi cloudmi, nehovoriac o technickej náročnosti, môže byť nákladné. Pre spoločnosť s rozsiahlou databázou a programom, ktorý beží na stovkách miest po celom svete, je optimalizácia mobility údajov kľúčová. Ako spoločnosť presúva najrelevantnejšie časti tejto databázy na správne miesta v konkrétnom čase, aby sa minimalizovalo oneskorenie, ale údaje sa neprenášali neustále? Aká je minimálna množina miest, na ktorých by sa táto množina údajov mohla nachádzať, aby maximalizovala výkon, ale minimalizovala réžiu distribúcie údajov v rámci globálnej stopy? To je obrovská výzva.
  2. Konektivita. Výzvou je aj riadenie prevádzky aplikácií a služieb v rámci všetkých možných aplikácií – od cloudu až po hranu, kde sa nachádza používateľ – spôsobom, ktorý maximalizuje výkon a optimalizuje využitie zdrojov. Aplikácia môže fungovať na tisíckach uzlov a treba ju poskytovať miliónom používateľov na celom svete na rôznych zariadeniach a platformách. Spoločnosti musia prepojiť zariadenie so správnym uzlom, aby mohli obsluhovať aplikáciu v správnom čase na základe informácií o vyvíjajúcej sa aplikácii a dostupnosti údajov.

Všetko v kapse trošku nepriezračný názov časti

Omnicloud spája všetky výhody rôznych cloudových architektúr do jedného súdržného celku. Úspech spočíva v zjednodušovaní vecí a prijímaní informovaných rozhodnutí. Omnicloud to poskytuje tým, že zabezpečuje bezproblémovú synchronizáciu údajov. Umožňuje podnikom naplno využívať svoju infraštruktúru najlepším možným spôsobom.

Zdroje

[1] Omni Cloud: The Future of Cloud Computing. OamiiTech. [online]. Publikované 14. 6. 2021. Citované 3. 5. 2022. 

[2] Is Omnicloud The Future Of Distributed Computing? Forbes. [online]. Publikované 26. 3. 2021. Citované 3. 5. 2022. 

-pev-