Aká hra sa hrá?

Použijem analógiu z futbalu. Aké je ihrisko, pravidlá a rozhodca v hre zvanej manažment? Pracujeme pre peniaze. Aby sme prežili a uživili rodiny. To je cieľ hry. A možno sa pri tom trochu zabavili. Že vy chodíte do práce iba kvôli sebarealizácii? Jednoduchý test. Predstavte si, že vám na účet každý mesiac príde suma peňazí vo výške vašej výplaty. Prídete aj zajtra do práce? Ako tá hra teda vyzerá? Máte šéfa, ktorý vás preťažuje a nerozumie vašej práci. Ostatné oddelenia nerobia, čo majú a vy to musíte ­naprávať. Vaši podriadení neplnia vaše pokyny a vy musíte robiť aj za nich. Tieto pocity má väčšina ľudí v práci. Dá sa to prežiť v zdraví?

Rozhodnutie prvé: Chcem to zmeniť?

Že mi taká hra nevyhovuje, je isté. No chcem ju zmeniť? Naozaj? Takýto stav má aj veľa výhod. Neúspech sa dá zvaliť na nerozumné šéfove príkazy. Vy to dokážete, ale ostatné oddelenia vás brzdia. Vaši podriadení vás oberajú o čas. Takže vy za chabé výsledky vlastne nemôžete. A to je nesmierne pohodlná pozícia. Nepríjemná, ale pohodlná. Takže ešte raz Naozaj to chcete zmeniť? Ak odpoviete „áno“, čítajte ďalej.

Rozhodnutie druhé: Som ochotný aj niečo urobiť?

Chcieť zmenu je dôležité, ale nestačí to. Musíte aj niečo urobiť! Ste ochotný investovať mesačne jednu hodinu a denne 5 minút času? Teraz ste presvedčený, že hravo. Bude to platiť aj budúci týždeň? Ak to dokážete mesiac, zmenu uvidíte sám. A už vás nikto nezastaví.

Ako zahrať úspešne túto hru? Naučíme sa manažovať svojich spolupracovníkov!

Existujú tri úrovne spolupracovníkov

a) Šéfovia – všetky úrovne nado mnou. Sem patria všetci nadriadení, ktorí mi môžu niečo prikázať z titulu svojej funkcie. Ja im nemôžem prikázať nič.

b) Kolegovia – sú na mojej úrovni. V mojom alebo iných oddeleniach. Nemôžu mi priamo prikázať, ale môžu odo mňa vyžadovať dodržiavanie pravidiel, nariadení, zvykov, že mám niečo urobiť. Napríklad každý mesiac musím vyplniť tabuľku pre ekonomické oddelenie. Ja od nich takisto môžem niečo požadovať, ale priamo prikázať im nemôžem.

c) Podriadení – môžem im prikázať.

Prvý tréning

Nakreslite si obrázok s troma úrovňami a vpíšte doň mená. S kým máte kontakt aspoň raz za mesiac. Postupujte od najdôležitejšieho po najmenej dôležitého.

Druhý tréning

Zamyslite sa: komu venujete najviac času pri manažovaní? Podriadeným. Kto ovplyvňuje vaše peniaze a budúcnosť najviac? Vždy je to šéf! Mám manažovať šéfa?! Ak chcete byť úspešný – musíte. Že ste o tom nikdy ani nepočuli? Naučíme sa to. Na začiatok však musíme zvládnuť (ako vo futbale) základné kľučky.

Prvá kľučka: Práca alebo výsledok?

Potrebujete pracovať alebo dosiahnuť nejaký výsledok? Pomôcka: ráno u pekára chcete, aby pracoval, lebo chcete rožky (výsledok)? V úlohe zákazníka vždy chceme výsledok. Načo to potrebujeme ­rozlíšiť? Keď myslíme na prácu, keď hovoríme o práci, keď zadávame prácu – dostaneme prácu. No chceme výsledok. A v práci? Zadávate úlohy vo forme práce alebo výsledku? „Pozri sa na..., ­zariaď, vybav, zabezpeč...“ sú činnosti – práca.

Prvý gól: Definovanie výsledku

Keď od vás niekto niečo chce (vrátane šéfa!), vždy vyžadujte ­definovanie výsledku. Takisto vždy vy požadujte výsledok a nie prácu. Parametre výsledku. Na začiatok stačia tri:

1. čo a koľko,
2. parametre,
3. termín.

Neskôr pridáme ešte dva:

4. náklady,
5. spotreba času.

Príklad:

Zadanie práce: Urob prehľad nákladov oddelenia za minulý mesiac. Ak ste to nikdy nerobili, máte problém. Urobíte prehľad podľa seba a môžete si byť istý, že šéf to chce nejako inak.

Zadanie výsledku:

1. Čo a koľko – jednu tabuľku a jeden graf nákladov oddelenia.
2. Parametre: a) v exceli, b) skupiny nákladov – osobné, odpisy, drobný nákup, materiál, iné, c) stačia súčty, d) graf, aby sme dobre videli pomery.

3. Termín – v pondelok do 13:00 hod.

Už jasne vidíte, aký výsledok sa očakáva Trénujte!

Tretí tréning

Záznam Práca x výsledok

Urobte si nasledujúcu tabuľku:

Mne zadali Ja som zadal
Dátum   Prácu  Výsledok   Prácu  Výsledok

Každý deň cez poludnie urobte čiarku za každú úlohu, ktorú ste ­dostali zadanú ako prácu, a čiarku za úlohu, ktorú ste dostali ­zadanú formou výsledku podľa troch parametrov. To isté urobte so svojimi požiadavkami na spolupracovníkov (vrátane šéfa). Koľko gólov ste dali?

Že sa vám tá hra ešte nepáči? Sme na začiatku, teraz iba trénujeme, ale jeden gól ste už dali! Zápas pokračuje budúci mesiac.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

 

Ing. Ľuboš Polakovič, PhD.

lubos.polakovic@lotescentrum.com