V podnikovej praxi môžeme očakávať znižovanie produkovaných objemov, zhoršovanie vzťahov medzi podnikmi a zhoršovanie ­podnikateľského prostredia všeobecne. Ziskovosť sa bude znižovať a výrazne vzrastie spôsob tvorby zisku „prerozdeľovaním“.

Podniky sa rozdelia do dvoch kategórií: „preferované“ – budú mať dobré kontakty so štátom a budú profitovať z „prerozdeľovania“ – a tie ostatné. Tie bude štát o peniaze oberať. Budú sa objavovať nové organizácie typu SOZA a budú sa snažiť vyberať všemožné poplatky. Často budú parazitovať na štáte a štát si potom peniaze prehraté v súdnych sporoch, zamietnutých projektoch a fiktívnych škodách bude vyberať od daňových subjektov.

Ako sa to dá prežiť?

Firmy musia zvládnuť súčasne dve manažérske línie. Zhoršovanie podnikateľského prostredia musí kompenzovať flexibilita v produktovej línii. Tá produkuje výrobky alebo služby pre zákazníkov a firma získava peniaze. Bude treba využiť každú možnosť a každú šancu na zníženie nákladov a zvýšenie príjmov, a to mimoriadne flexibilne. Každá šanca bude trvať iba chvíľu. No aj extrémna flexibilita bude stačiť iba na stále sa stenčujúci finančný tok.

Zároveň sa však musí manažment pripraviť na veľkú zmenu. Musí preklopiť zamestnancov z poslušného realizačného prostriedku vôle manažéra na zdroj zodpovedný za úspech celku. Že by si manažéri vstúpili do svedomia a vzdali sa svojej nadriadenej pozície? Ani náhodou. Príčina je v energiách. Ak sa k zamestnancovi správame ako k neživému prostriedku, máme problém. Prostriedok funguje podľa druhého termodynamického zákona.

Jeho entropia iba rastie. Prostriedok teda musí generovať poruchy a má účinnosť menšiu ako 100 %. Viac energie z neho nevytlačíme. No firma potrebuje viac energie. Príroda nám ponúka riešenie. Musíme mechanický systém prerobiť na biologický. Biologický systém dokáže generovať synergické efekty. Jeho účinnosť môže byť viac ako 100 %, a to až 400 %.

Ako to urobiť? A dá sa to vôbec urobiť?

Odpoveď na druhú otázku znie dá a nielen to. Prišla doba, keď to musíme urobiť. Kto chce dôkaz, nech si prečíta knihu Andreja Kopčaja Spirálový management. Praktické skúsenosti ukazujú, že najväčšou prekážkou tohto prerodu nie sú zamestnanci, ale manažéri. Oni totiž prídu o svoje mocenské postavenie, o posilňovanie svojho ega. Zároveň musia zvládnuť zmenu pozície z najväčšieho odborníka na všetko na pozíciu podporovateľa myšlienok ostatných.

To bude problém v sociálnej oblasti. No väčší problém musia prekonať v mentálnej oblasti. Musia vedome využívať aj pravú emocionálnu hemisféru. A tú nemajú cvičenú. A ešte prepínať medzi racionálnym a intuitívnym myslením. Podľa typu úloh, ktoré majú riešiť.
Z praktických skúseností vieme, že manažérom sa pri zmene musíme venovať približne trikrát viac ako zamestnancom. Že najväčšia prekážka je práve ich ego.

Spočiatku zmeny v tomto smere podporujú. Dúfajú, že zamestnanci budú samostatnejší a preberú časť ich úloh. To sa naozaj darí. No vzápätí zistia, že strácajú aj svoju moc. Angažovaný zamestnanec potrebuje vytvoriť podmienky na svoju iniciatívu a nie direktívne príkazy. Chce od manažéra, aby niečo vybavil na ekonomickom oddelení, zistil nejaké údaje z obchodného oddelenia, prediskutoval vývoj s vedením. Manažér zažije šok.

Predtým rozhodoval o bytí a nebytí zamestnanca a ten mu teraz dáva úlohy. To rozdýcha máloktorý manažér. Pochopí však každý okamžite. A hneď začne aktivitu zamestnancov dusiť. A má prostriedky, ako to urobiť. Presne toto je dôvod, prečo sa takmer všetky projekty tímovej práce skončia fiaskom. Po počiatočnom úspešnom rozbehu. Takže nie je šanca?

Skúsenosti z praxe nás naučili, že sa to prekonať dá. A teória nás presviedča, že to urobiť musíme. Jednotlivé kroky a postupy sme už vyskúšali. Kľúčové je však odhodlanie top manažmentu, že nebude pasívne čakať zlepšenie, ktoré aj tak nepríde. Že prijme svoju zodpovednosť a urobí to najlepšie pre firmu a svojich zamestnancov. A to aj za cenu, že sám bude musieť zmeniť svoj prístup k podnikaniu.

Ste taký manažér? Alebo máte takého riaditeľa?

Ing. Ľuboš Polakovič, PhD.
lubos.polakovic@lotescentrum.com