Mnohé priemyselné legislatívne organizácie, ako je NFPA, API, ASME, čerpajú pri tvorbe a publikovaní nimi vydávaných nariadení a noriem z osvedčených technických postupov, ktoré sa týkajú konkrétnych aplikácií procesných zariadení. Tieto špecifické a aplikačné postupy (good engineering pratices) majú tendenciu sústreďovať sa na technologické zariadenia, ktoré sú široko používané v rámci spracovateľského priemyslu. V týchto prípadoch majú zúčastnené strany, ako sú majitelia, operátori, výrobcovia, poisťovacie spoločnosti a vládne agentúry, záujem a úsilie o dosiahnutie konsenzu v praxi.

Celý článok si môžete prečítať v PDF vydaní ATP Journal 5/2014.