STN EN 61511 Funkčná bezpečnosť. Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov

Časť 1: Požiadavky na systémy hardvéru a softvéru, štruktúra, definície
Časť 2: Metodický pokyn na používanie IEC 61511-1
Časť 3: Pokyn na stanovenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti

Celý článok si môžete prečítať v PDF vydaní ATP Journal 6/2014.