Kolaboratívny robot (kobot) je univerzálnejším a flexibilnejším riešením ako tradičný priemyselný robot. Novú kategóriu robotiky prvýkrát predstavil v roku 2008 Dán Esben Ostergaard, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti Universal Robots. E. Ostergaard chcel, aby bola robotická technológia dostupná všetkým spoločnostiam bez ohľadu na ich veľkosť. Na to vyvinul malé, používateľsky prívetivé, flexibilné a ekonomické roboty, s ktorými môže človek bezpečne pracovať v tesnej blízkosti. V súčasnosti sa čoraz viac spoločností po celom svete rozhoduje využiť na automatizáciu svojich výrobných procesov roboty. Medzinárodná federácia robotiky (IFR) vníma kolaboratívne roboty ako jeden z najdôležitejších technologických trendov, ktoré budú v budúcnosti formovať trh.

Prečo je tento tovar taký žiadaný? Pre malé a stredné firmy, pre ktoré znamená obstaranie tradičných priemyselných robotov príliš veľkú investíciu, predstavujú kolaboratívne roboty cenovo dostupnú alternatívu. Zároveň sú tieto zariadenia používateľsky oveľa prívetivejšie a ľahko sa integrujú do súčasných pracovných procesov bez nutnosti nákladných rekonštrukcií výrobných hál. Zásadná je bezpečnosť kolaboratívnych robotov – vďaka nej môžu pracovať v bezprostrednej blízkosti svojich ľudských kolegov a tí sa môžu venovať kreatívnejším úlohám.

„Kolaboratívne roboty sú čím ďalej, tým viac vyhľadávaným riešením priemyselnej automatizácie, najmä pre nízku obstarávaciu cenu, vďaka ktorej sú dostupné aj pre malé a stredné podniky. Navyše návratnosť investície na obstaranie je veľmi rýchla,“ vysvetľuje rastúci záujem o kolaboratívnu robotiku Pavel Bezucký, obchodný riaditeľ firmy Universal Robots.

Rastúci podiel kobotov na trhu

Nová analýza trhu spoločnosti Markets and Markets Collaborative Robot Market by Payload Capacity, Industry Application, and Geography – Global Forecast to 2025 ukazuje, že tendencia rastu trhu s kolaboratívnymi robotmi neustále stúpa, na čo poukazujú dáta z roku 2018. Zo 710 miliónov dolárov vzrastie do roku 2025 podiel na 12,3 miliárd dolárov. Každý rok sa tak tento segment zväčší v priemere o 50,31 %. Analytici tento markantný rast pripisujú hlavne nesporným výhodám kobotov, medzi ktoré patria okrem iného ich finančná nenáročnosť a rýchla návratnosť pri obstaraní, čo zaujíma najmä malé a stredné podniky. Vysoký záujem o kolaboratívnu robotiku je spôsobený rovnako rastúcou mierou automatizácie vo všetkých priemyselných odvetviach, čo priamo súvisí s konceptom Priemyslu 4.0.

„O kolaboratívne roboty je záujem v mnohých priemyselných segmentoch, od potravinárstva cez skladový manažment až po klasickú priemyselnú výrobu. Tieto roboty sú ľahké, ľahko sa premiestňujú v priestore a zamestnanci ich môžu jednoducho naprogramovať na aktuálne požadovanú úlohu,“ uviedol P. Bezucký.

Súčasná situácia na trhu práce je jedným zo základných faktorov motivujúcich podniky hľadať nové možnosti automatizácie výroby a optimalizácie procesov. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu bola na Slovensku v prvom štvrťroku 2019 miera nezamestnanosti na úrovni 5,8 %. Napriek tomu trh bojuje s nedostatkom zamestnancov, a to predovšetkým v prevádzkach a sektoroch malých a stredných firiem. Koboty sa tak môžu stať dôležitým prvkom, ktorý tento nedostatok pokryje.