Rozdiel v zručnostiach je viac než len problém odchodu do dôchodku

Výzva udržať si kvalifikovaných pracovníkov nie je ničím novým, no nedostatok zručností sa v posledných rokoch zvyšuje.

Aj keď je pracovná sila odchádzajúca do dôchodku výrazným problémom, existujú aj ďalšie problémy, ktoré sťažujú udržiavanie stabilných zdrojov kvalifikovaných pracovníkov:

 • nedostatok subjektov na výchovu novej generácie kvalifikovaných pracovníkov,
 • konkurencia s inými typmi pracovných miest,
 • pokračujúca globálna hospodárska expanzia znamená viac pracovných miest na viacerých miestach,
 • fyzické technické prostriedky vyžadujúce zručnosti sú čoraz zložitejšie a individualizované,
 • školiace programy sa často spoliehajú na zastarané papierové systémy, ktoré vedú k oneskoreniam a nepresnostiam.

Ako RR zapadá do stratégie nedostatku zručností

Keďže sa technické podnikové prostriedky stávajú čoraz prispôsobiteľnejšími a využívajú sa v globálnom hodnotovom reťazci, metódy na zabezpečenie kompetencie a ovládania sú drahšie a menej efektívne. Od tlačených manuálov a školení až po poskytovanie odborníkov na mieste – tradičné metódy predstavujú klesajúce výnosy. Medzitým sa využitie priemyselnej rozšírenej reality rýchlo ukazuje ako efektívne riešenie.

Prečo bude priemyselná RR tou očakávanou zmenou?

Virtuálna a rozšírená realita na komerčné využitie má síce v mé­diách veľký priestor, ale očakáva sa, že výdavky na RR na priemyselných trhoch dosiahnu do roku 2024 takmer 7 miliárd USD, čím prevýšia aj tie komerčné, ako je herný a automobilový priemysel. Čo je dôvodom?

RR dokazuje svoju hodnotu – nákladovú efektívnosť

Pilotné projekty využívajúce RR sa ľahko vytvárajú a ľahko možno preukázať aj prínosy – investície sú malé a návratnosť rýchla.

RR nenarúša existujúcu technológiu

RR existuje paralelne s OT a IT technológiou bez narušenia existujúcej infraštruktúry a investícií.

RR vyžaduje len základné technické zručnosti

So správnymi nástrojmi môžu odborníci v konkrétnej oblasti vytvárať a vylepšovať efektívny obsah RR s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami v oblasti programovania.

RR môže využívať existujúce digitálne aktíva

Prepracované CAD a iné digitálne súbory vytvorené počas návrhu fyzického zariadenia možno využiť aj pri vytváraní RR.

RR je flexibilná a rozšíriteľná

Skúsenosti s RR možno jednoducho aktualizovať, aby odrážali zmeny produktov a postupov. RR je menej závislá od požiadaviek na preklad.

Školenia využívajúce RR

Ak spoločnosti poskytujú nedostatočné alebo skrátené školenia, ich tímy budú v lepšom prípade menej pripravené a menej efektívne. V horšom prípade nedostatočne vyškolení zamestnanci zodpovední za dodržiavanie predpisov a bezpečnosť riskujú ujmu na sebe aj podniku, v ktorom pracujú. Preto je vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do pracovnej sily, ktoré môžete urobiť. Školiace produkty s vylepšenou RR vytvárajú podmienky na trvalý úspech, budovanie kompetencie zamestnancov, sebadôvery a angažovanosti.

Ako školenia s využitím AR podporujú nových zamestnancov

 • RR je „pohlcujúca“ a prístupná. RR prináša účastníkom školenia obsah, ktorý je presnejší a interaktívnejší ako tradičné formy. Od plne pohlcujúcich 3D modelov až po videoinštrukcie typu krok za krokom poskytuje RR novým zamestnancom zdroje na rýchlejšie učenie, zapamätanie si viac vecí a istotu pri výkone nových činností.
 • RR udržiava krok s meniacim sa prostredím. Prepracovanie zariadení a strojov na školenie môže byť nákladné. Tlačené manuály alebo tradičné modely školení sú cenovo dostupnejšie, ale môžu byť obmedzené, mätúce alebo zastarané. Školenie s využitím RR sa dá ľahko upraviť, čo vám umožní držať krok so zmenami produktov alebo zohľadniť konkrétne požiadavky vášho podniku.
 • RR znižuje riziko. Od drahých zariadení až po nebezpečné prostredia – výkon práce v priemyselnom prostredí môže predstavovať prirodzené riziká a záväzky. Školenia na tieto druhy aplikácií boli vždy náročné. RR efektívne pripravuje účastníkov na bezpečnú prácu bez toho, aby ich počas školenia vystavoval riziku.
 • RR prepája školenie s návodmi. Tradičné školiace materiály sú väčšinou obmedzené na nejakú miestnosť a tlačených sprievodcov. No školenie založené na RR môže tiež pripraviť zamestnancov na používanie návodov s využitím RR. Táto kontinuita podporuje nových zamestnancov, ktorí prechádzajú z učebne do prevádzky alebo sa starajú o technické prostriedky mimo nej.

Vzdialená podpora vylepšená o RR

Ostrieľaní odborníci sú najlepším riešením vašich problémov, ale náklady na ich prácu a ich vyťaženosť bránia tomu, aby ste ich využili na riešenie každej výzvy. Členovia juniorského tímu sú ­naopak dostupnejší, ale môžu mať nedostatok skúseností na zvládnutie neobvyklých alebo opakujúcich sa problémov. Vzdialená odborná podpora s využitím RR preklenuje túto medzeru a poskytuje odborníkom a nováčikom nástroje na spoločné riešenie problémov.

Ako to funguje?

Vzdialená podpora bola tradične obmedzená na telefonický rozhovor alebo videorozhovor. Tieto modely sú náchylné na nesprávnu komunikáciu a následnú chybu. Riešenia vzdialenej podpory využívajúce RR kombinujú zvuk, video a anotáciu s RR. Používateľ v prevádzke namieri fotoaparát svojho podporovaného zariadenia (napr. inteligentného telefónu) na objekt záujmu (t. j. zariadenie alebo stroj, ktorý vyžaduje servis). Používatelia potom môžu kresliť na dotykovú obrazovku, aby si vyjasnili otázky a odpovede, zamerali sa na oblasti záujmu a zjednodušili pokyny.

Ako vzdialená podpora pomáha pri úspešnom riešení problémov

 • RR rozširuje dosah vašich odborníkov. RR umožňuje skúseným odborníkom uplatniť svoje skúsenosti a zručnosti bez toho, aby opustili svoj pracovný priestor. To znižuje cestovné náklady a zvyšuje ich dosah a dostupnosť.
 • RR umožňuje starším odborníkom nabrať druhý dych. Nahradením vyčerpávajúcich požiadaviek na cestovanie pomocou vzdialenej podpory založenej na RR nachádzajú vaši odborníci nové dôvody, prečo zostať v pracovnom pomere dlhšie.
 • RR buduje schopnosti a dôveru. Tým, že sa technici na mieste a vzdialení odborníci spájajú pri riešení problémov, zohrávajú spoločne dôležitú úlohu. Novší zamestnanci rýchlejšie nadobúdajú zručnosti a sebadôveru, pričom cítia podporu od spoločnosti, ktorá investuje do ich kariérneho rastu.

Bezpečnosť a kontrola založená na RR

Zariadenia pod napätím, teplota, tlak, chemikálie a ďalšie faktory robia z pracovísk miesto, kde sú pozornosť, znalosti a jasná komunikácia prvoradé pre zaistenie bezpečnosti zamestnancov. Navyše, často treba vykonávať aj rôzne kontroly, aby sa zabezpečilo, že stroje, pracovné procesy a produkty sú bezpečné a spĺňajú špecifikácie. Bezpečnostné riešenia využívajúce RR dokážu identifikovať nebezpečenstvá, zobraziť varovania a poskytnúť jasné a podrobné pokyny na činnosti na pracovisku. Inšpekčné aplikácie založené na RR môžu integrovať vizuálne kontrolné body, ktoré vyžadujú potvrdenie úspešnosti/neúspešnosti vykonania zásahu.

RR ponúka spôsob, ako zapojiť a podporiť vašich zamestnancov, či už ide o tých nových, ktorí práve začínajú, alebo skúsených odborníkov so zručnosťami a skúsenosťami v práci.

Praktický prístup k RR

Transformácia pracovnej sily je náročná a digitálna transformácia je ešte ťažšia. Správa, ktorú vypracovala spoločnosť McKinsey & Company, ukázala, že menej ako 30 % spoločností, ktoré sa pokúšajú o digitálnu transformáciu, je úspešných. Je dôležité mať na pamäti, že digitálna transformácia je evolúcia, nie revolúcia. Väčšina zástancov by považovala RR za koniec tohto vývoja. Ak chcete lepšie dosiahnuť transformačné ciele, môže byť užitočné zamerať sa na základy predtým, ako začnete používať pokročilý systém, ako je RR.

RR potrebuje istý čas, kým budú výrobcovia pripravení prijať takúto technológiu, ale to neznamená, že ju musíte hneď zamietnuť. Namiesto toho by ste sa mali zamerať na ďalšiu fázu digitálnej transformácie a napredovať odtiaľ. Ak sa teda rozhodnete digitalizovať svoje pracovné postupy a s tým spojené pokyny, treba mať na pamäti niekoľko užitočných tipov:

 • Urobte si inventúru existujúcich pokynov pomocou rýchleho audi­tu. Potom môže byť jednoduchšie identifikovať spôsob, ako sa posunúť ďalej.
 • Hľadajte softvérový nástroj, ktorý vám umožní vytvárať, ovládať a distribuovať digitálne pokyny a návody z jedného miesta. Vzhľadom na to, že niektoré nástroje sa zameriavajú iba na distribúciu, môže táto fáza vyžadovať viac času na nájdenie vhodného riešenia.
 • Keď začnete vytvárať digitálne pracovné pokyny, je najlepšie zachytiť procesné znalosti tam, kde sa práca vykonáva – v prevádzke. Zahrnutie fotografií a videí odborných pracovníkov vykonávajúcich úlohy môže výrazne uľahčiť uchovávanie cenných vedomostí. Ľudia sa totiž od prírody učia vizuálne.

RR je v konečnom dôsledku prostriedkom na prezentáciu informácií novým spôsobom, ale tieto informácie musia byť zdokumentované, presné a ľahko použiteľné pre pracovníkov vo výrobe – to je základ. Zamerajte preto svoje úsilie na transformáciu vytvorením súboru digitálnych pracovných pokynov, štandardných prevádzkových postupov a školiacich materiálov, s ktorými sa pracovníci môžu zoznámiť a naučiť sa im dôverovať. Následne môže byť identifikácia technológií na zdieľanie týchto pokynov oveľa jednoduchšia. A keď príde čas na RR, výroba bude pripravená.

Ako sa bude vyvíjať RR v najbližšom čase

Ďalší vývoj v oblasti virtuálnej či rozšírenej reality využiteľnej v priemyselných odvetviach bude určite vzrušujúci a oplatí sa túto tému sledovať. Cieľom mnohých výrobcov zariadení pre RR sú napr. okuliare, ktoré sú nositeľné celý deň a vážia menej ako 60 g so spotrebou 500 mW. Pokrok sa bude dosahovať aj vo vylepšovaní zobrazovacieho displeja tak, aby digitálne informácie boli dobre viditeľné aj pri dennom svetle. Predmetom výskumu je aj rozšírenie zorného poľa zo súčasných cca 50 stupňov na 60 až 70 stupňov, v prípade vojenských aplikácií až na 85 stupňov.

Zdroje

[1] Augmented reality and the future of work. Prehľadový článok spoločnosti PTC. [online]. 

[2] Closing the industrial skills gap with augmenter reality. Prehľa­dový článok spoločnosti PTC. [online]. 

[3] Sallee, B.: How AR can (actually) Shape the future of Manufacturing. Forbes. [online]. Publikované 4. 3. 2021. 

[4] Flaherty, N.: Europe looks to the end of the mobile phone. [online]. Publikované 26. 5. 2022. 

-tog-