Obsahovo-orientované informácie – informácie v správnom čase na správnom mieste

Prvou oblasťou sú obsahovo-orientované informácie, zahŕňajúce rôzne druhy aplikácií, ktoré v situáciách orientovaných na obsah umožňujú jednoduchý prístup k statickým údajom trvale dostupným na internete.


Wikitude ako aj riešenie spoločnosti Metaio s názvom Junaio sú dva najlepšie príklady prehliadačov využívajúce rozšírenú realitu a ktoré poskytujú softvér pre obsahovo-orientované informácie schopný rozpoznať polohu alebo objekty a prepojiť digitálne informácie so situáciami z reálneho sveta. Softvér je možné spúšťať z akéhokoľvek inteligentného telefónu a zobraziť doplnkové digitálne informácie o okolí miesta, na ktorom sa nachádza majiteľ telefónu a to priamo na jeho displeji. Tieto doplnkové digitálne informácie môžu označovať zaujímavé miesta, nachádzajúce sa v blízkosti, ako napr. múzeá, nákupné centrá, reštaurácie alebo pešie trasy na najbližšiu zastávku autobusu. Softvér umožňuje spracovanie obrazu, lokalizáciu polohy používateľa cez GPS a WiFi ako aj 3D modelovanie.

Jednou z mimoriadne sľubných oblastí aplikácií rozšírenej reality sú jazykové preklady. Softvér s názvom Word Lens, ktorý možno spúšťať na takmer akomkoľvek inteligentnom telefóne, dokáže simultánne prekladať text z jedného jazyka do iného. Pri spustení tejto aplikácie používateľ jednoducho zamieri svoje zariadenie na napísaný text v cudzom jazyku. Na displeji sa následne zobrazí preklad tejto informácie do rodného jazyka používateľa. Navyše text je napísaný rovnakým fontom a na rovnakom pozadí, ako ho vidí používateľ v skutočnosti pred sebou.

Ďalším z príkladov jednoduchého prístupu k informáciám súvisiacim s obsahom reálnych situácií je kombinácia detegovania tváre a rozšírenej reality. Už čoskoro by mala byť dostupná aplikácia s názvom Infinity AR. Táto analyzuje tvár a porovnáva a páruje ich s profilovými fotkami, ktoré nájde na sociálnych sieťach (napr. Facebook). Informácie zadané pri takto nájdenom profile sa potom zobrazia v zornom poli používateľa.

Okrem toho, že táto technológia môže byť nápomocná pri aplikáciách zameraných na spotrebiteľov, bude predstavovať aj veľkú pomoc pre právnické agentúry (napr. skenovanie rohoviek pre odhaľovanie zločincov). Avšak pri tomto type aplikácií bude pochopiteľne potrebné vyriešiť a zodpovedať mnohé otázky súvisiace s ochranou súkromia.

Veľmi praktickým riešením z oblasti najlepších postupov poskytujúcich správne informácie na správnom mieste v automobilovom priemysle je systém MARTA (Mobile Augmented Reality Technical Assistance) vyvinutý spoločnosťou VW. Tento systém nastupuje na scénu v momente, keď auto nepracuje správne a pomáha jeho majiteľovi vykonať opravu a údržbu auta. Aplikácia dokáže rozpoznať jednotlivé diely auta prostredníctvom rozpoznávania objektov, pričom popíše a nakreslí všetky potrebné kroky pre opravu a údržbu úplne podrobne a v reálnom čase spolu s informáciami o potrebe všetkých potrebných nástrojov. Aplikácia beží na rôznych mobilných zariadeniach. Systém v súčasnosti výhradne používa VW Service, ale je možné očakávať, že takýto typ systému bude v blízkej budúcnosti dostupný na trhu aj pre bežných používateľov, ktorí tak budú schopní riešiť poruchy svojich áut bez toho, aby mali znalosti o princípoch fungovania auta a jeho jednotlivých súčastí.

Rozšírené zmysly – prichádza Človek 2.0

Aplikácie rozšírenej reality dokážu už dnes ponúknuť oveľa viac ako len preberanie informácií z internetu a prepojiť ich s aktuálnou situáciou. Nasledujúce príklady rozšírenej reality využívajú prípady vylepšenej reality s využitím informácií získavaných väčšinou zo snímačov daného zariadenia. Tieto aplikácie zahŕňajú zariadenia, ktoré vylepšujú city a rozširujú ľudské schopnosti za hranicu dnešných možností.

Recon Jet je už v súčasnosti dostupný systém rozšírenej reality pre voľnočasové aktivity. Displej zariadenia s montážou na hlavu určený najmä pre športovo založených ľudí je prepojený na snímače tretích strán, ako Bluetooth či WiFi a ponúka navigačné informácie a správy o počasí, prístup k sociálnym sieťam ako aj informácie o výkone v reálnom čase – napr. ak chce bežec vedieť svoju aktuálnu rýchlosť, vzdialenosť do cieľa, aktuálne prevýšenie či srdcový tep. Recon Jet vďaka týmto možnostiam naznačuje smer budúceho vývoja „obliekateľných“ systémov rozšírenej reality, ktoré dokážu monitorovať vitálne funkcie a prostredie ľudí pracujúcich v nebezpečnom prostredí alebo v práci vyžadujúcej fyzickú námahu.

Ďalší príklad displeja s uchytením na hlavu (HUD) premieta informácie zo snímačov, ako napr. rýchlosť jazdy v niektorých typoch vozidiel BMW, na tienidlo. Táto vylepšená zmyslová schopnosť sa v automobilke používa od roku 2004, pričom BMW neustále pracuje na vylepšovaní displeja pomocou ďalších funkcií. Aktuálne riešenie BMW s názvom Connected Drive rozširuje realitu pomocou virtuálnych značiek, ktoré prekrývajú skutočné objekty nachádzajúce sa vo vonkajšom prostredí. To umožňuje zobrazovanie navigačných informácií alebo informácií z jazdného asistenčného systému presne na tej správnej pozícii priamo v priestore pohľadu vodiča na cestu pred ním. Informácie týkajúce sa navigácie sa môžu zobrazovať priamo na ceste, a vozidlá alebo objekty súvisiace s bezpečnosťou možno zvýrazniť alebo označiť v súvislostiach. Úžasným príkladom je vizuálna informácia poskytovaná nočným systémom videnia v automobiloch BMW. 

Podobným, ale menej prepracovaným asistenčným jazdným systémom pre masový trh, je oceňovaná aplikácia iOnRoad. Využíva len kameru zabudovanú v inteligentnom telefóne a určité algoritmy spracovania obrazu. Poskytuje rôzne funkcie v reálnom čase, ako napr. varovanie pred zrážkou, monitorovanie hlavných ciest a diaľnic, varovanie pred zídením z cesty a funkciu nahrávania videa „black box“, ktorá môže byť užitočná po prípadnej havárii.

Zdroj: Glockner, H., Jannek, K., Mahn, J., Theis, B.: Augmented Reality in Logistic, Cahnging the way we see logistic – a DHL perspective, 2014

Seriál je publikovaný so súhlasom autorov a spoločnosti DHL

© DHL Customer Solutions & Innovation

Pokračovanie v ďalšom čísle.

www.dhl.com
www.dhl.com/trendradar