Kontrola kompletnosti

Vďaka rozšírenej realite bude možné dosiahnuť účinnejšie nakladanie. Nakladacie zariadenie vybavené rozšírenou realitou sa dokáže rýchlo pozrieť na zásielku a skontrolovať, či je kompletná. V súčasnosti to vyžaduje manuálne prepočítavanie alebo časovo náročné skenovanie čiarových kódov pomocou ručných zariadení. V budúcnosti by mohlo použitie „obliekateľných“ zariadení tvorených kombináciou skenerov a 3D snímačov hĺbky určiť počet paliet alebo jednotlivých balíkov (skenovaním špecifických značiek na každom balíku) alebo ich objem (použitím meracích zariadení). Tieto hodnoty sa porovnajú s preddefinovanými a výsledok – dúfajúc, že zhodný – sa zobrazí na nakladacom zariadení. Takýto systém s rozšírenou realitou by takisto mohol snímať položky s cieľom odhaliť akékoľvek poškodenia či chyby.

Medzinárodný predaj

Mnoho regiónov na celom svete je na najlepšej ceste zlepšiť svoju ekonomickú úroveň, a preto sa aj výrazne zvyšujú dopravné toky do/z rozvíjajúcich sa trhov. S tým prichádzajú aj veľké príležitosti pre poskytovateľov logistiky, avšak vzhľadom na značné odlišnosti v obchodných pravidlách a požiadavkách na celom svete narastá aj celková zložitosť. Rozšírená realita sa, pravdepodobne, preukáže ako cenný nástroj pre poskytovateľov globálnych predajných služieb. Ešte pred samotným odoslaním môže asistovať pri zabezpečovaní zhody s relevantnými nariadeniami týkajúcimi sa exportu a importu alebo toho, aby bola obchodná dokumentácia kompletná a v poriadku. Zariadenie využívajúce rozšírenú realitu môže preskenovať obchodné dokumenty alebo tovar, zistiť prítomnosť kľúčových slov a automaticky navrhnúť zmeny alebo opraviť klasifikáciu kódu danej komodity. Po odoslaní dokáže technológia rozšírenej reality výrazne skrátiť meškanie vznikajúce na miestach prekládok alebo v skladoch, súvisiace s prekladom textov obchodnej dokumentácie (najmä odborných výrazov), a to v reálnom čase (pozri aplikáciu World Lens, o ktorej sme písali v 2. časti nášho seriálu).

Podpora dynamickej prepravy

Dopravné zápchy často bránia hladkému priebehu mnohých ekonomických procesov, ktoré závisia od hladkého toku tovaru. Odhaduje sa, že dopravné zápchy stoja Európu asi jedno percento HDP každý rok [9]. Vzhľadom na to, že dopravných zápch stále pribúda, je vysoká potreba zlepšiť čas dodávok. V blízkej budúcnosti budeme preto svedkami nárastu používania podpory dynamickej prepravy prostredníctvom využívania dopravných údajov v reálnom čase s cieľom optimalizovať dopravné cesty alebo presmerovať dodávky cez leteckú dopravu. Asistenčné aplikácie pre vodičov využívajúce rozšírenú realitu (buď s okuliarmi, alebo zobrazované na čelnom skle) možno využiť na zobrazenie informácií v reálnom čase v zornom poli vodiča. Systémy využívajúce rozšírenú realitu sa v skutočnosti stanú nástupcami dnešných navigačných systémov, ale s veľmi zásadnou výhodou – vodič nebude musieť odtrhnúť zrak od vozovky. Systémy s rozšírenou realitou takisto prinášajú šoférom dôležité informácie týkajúce sa ich auta a nákladu (napr. potvrdenie teploty nákladu).

Literatúra

[9] European Commission (2011): Transport 2050: The major challenges, the key measures. [online].

Zdroj: Glockner, H. – Jannek, K. – Mahn, J. – Theis, B.: Augmented Reality in Logistic, Changing the way we see logistic – a DHL perspective. 2014.

Seriál je publikovaný so súhlasom autorov a spoločnosti DHL. © DHL Customer Solutions & Innovation

Pokračovanie v ďalšom čísle.

www.dhl.com

www.dhl.com/trendradar