Služby s rozšírenou pridanou hodnotou

Tak, ako môže rozšírená realita pomôcť logistickým spoločnostiam zlepšiť ich procesy, umožní im realizovať pre zákazníkov aj nové služby, ako napr. montáž či opravu a poskytovať zároveň nové nástroje na podporu zákazníkov.

Montáže a oprava

Stále viac a viac poskytovateľ logistických služieb ponúka pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov prostredníctvom služieb ako montáž a doprava. DHL napríklad nielen že zhromažďuje materiály od dodávateľov komponentov pre automobilku Audi, ale zároveň montuje tieto komponenty do vnútorných panelov dverí, ktoré následne doručí do výrobného závodu Audi v Nemecku. V súčasnosti sa na takéto práce vyžadujú kvalifikovaní pracovníci, z ktorých každý musí byť osobitne zaškolený. V budúcnosti však rozšírená realita môže vyškoliť a pomôcť pracovníkom skladov montovať rôzne druhy produktov a zabezpečiť, že sa dodrží vysoký štandard služby, čo môže potenciálne viesť k zníženiu ceny pre zákazníkov.

Systém využívajúci rozšírenú realitu by mohol zabezpečiť kontrolu kvality a to monitorovaním každého montážneho kroku (prostredníctvom pokročilého rozpoznávania obrazu) a odhalením chýb v rámci procesu montáže. Pre pracovníkov zabezpečujúcich opravy môže rozšírená realita zase ponúknuť intuitívny a vizuálny spôsob podpory pri odhaľovaní a oprave chýb, obzvlášť pri neustále rastúcom počte zákazníckych technológií a rôznych elektronických zariadení. Používanie takejto interaktívnej príručky opráv môže významným spôsobom znížiť náklady na zaškolenie ako aj priemerný čas technických pracovníkov strávených na oprave.

Služby zákazníkom

V blízkej budúcnosti umožnia aplikácie využívajúce rozšírenú realitu zákazníkom so zariadeniami vybavenými takisto rozšírenou realitou skenovať objem tovarov, ktoré majú byť prepravené a odhadnúť ich hmotnosť, čím sa zjednoduší výber prepravného obalu z hľadiska veľkosti aj ceny od ich prepravcu. Tieto aplikácie navyše môžu zobraziť rôzne iné možnosti z hľadiska ceny prepravy a poistenia.

Aj keď takto prepracované aplikácie ešte v súčasnosti nie sú dostupné, v skúšobnej prevádzke je niekoľko jednoduchších verzií. Napríklad DHL Paketassistant [11] umožňuje používateľom tlačiť sprievodku obsahujúcu ikonu podobnú QR kódu. Použitím web kamery sa hologramy dostupných DHL prepravných obalov na balíky premietnu používateľovi a potom môžu byť balíky zabalené do tých, ktoré veľkosťou najlepšie zodpovedajú danej zásielke.
Na záver tohto seriálu možno skonštatovať, že rozšírená realita má v oblasti logistiky sľubnú budúcnosť. Od vyskladňovania v skladoch podporovaného vizuálnou navigáciou v zariadeniach využívajúcich rozšírenú realitu až po asistenciu zákazníkom v popredajných aktivitách – v každej z týhto oblastí a v každej časti logistického reťazca môže rozšírená realita zohrávať svoju úlohu. Napriek tomu, že len malá časť z tu uvedených prípadov bola už vyvinutá do štádia praktického použitia, neodškriepiteľne sú tu prvé náznaky nasadenia rozšírenej reality v oblasti logistiky. Tento trend bude mať rastúci charakter a my veríme, že stále viac poskytovateľ logistických služieb prispeje k urýchleniu revolúcie využívania rozšírenej reality.

Výhľady

Je ťažké si predstaviť, že by sa inteligentné okuliare stali neoddelietľnou súčasťou našej každodennej výbavy. A, ako to už v prípade nových a nastupujúcich technológií chodí, nie je ľahké posúdiť, či dôjde k rýchlej absorbcii rozšírenej reality. Ale je celkom možné, že jedného dňa sa zariadenia využívajúce rozšírenú realitu stanú takou samozrejmosťou, ako sú dne inteligentné telefóny.

Veríme, že táto séria článkov pomohla ukázať, že rozšírená realita už viac nie je len predmetom vedeckej fantastiky. Ako sme ukázali v mnohých konkrétnychh príkladoch v prvých častiach seriálu, rozšírená realita už teraz ponúka mnohé výhody a prínosy v mnohých oblastiach priemyslu, vrátane logistiky.

Avšak kým sa zariadenia využívajúce rozšírenú realitu (obzvlášť tie nositeľné) v širokej miere nasadia v logistike, potrebujeme zvládnuť niekoľko technických a spoločenských výziev vrátane životnosti batérií, vysokých investičných nákladov, problémy spojené s výkonom siete, prijatie týchto technológií tak verejnosťou ako aj podnikateľmi a iné.

Poskytovatelia logistických služieb a ich zákazníci by si mali byť vedomí prínosov, ktoré im rozšírená realita môže priniesť v súčasnosti aj budúcnosti. Musíme byť pripravení vyťažiť výhody z možností, ktoré sa v súčasnosti objavujú a z ktorých mnohé zatiaľ ešte ani netušíme. Pri pohľade vpred má rozšírená realita dobrú pozíciu v tom zmysle, že predstavuje jedno z najfascinujúcejších technológií rozhrania človek-zariadenie, pričom má potenciál od základu zmeniť spôsob, akým vnímame informácie a vzájomne pôsobíme na naše okolie v pracovnom aj súkromnom živote.

Jednoznačne sa nachádzame na začiatku niečoho, čo určite bude vzrušujúcou cestou, ktorá bude viesť k zapojeniu rozšírenej reality do každodenného života v logistike – tak poďte sa k nám pridať  a spoločne sa pozrime novými spôsobmi na realitu.

Literatúra

[11] https://www.dhl.de/de/paket/information/privatkunden/paketassistent.html 


Zdroj: Glockner, H., Jannek, K., Mahn, J., Theis, B.: Augmented Reality in Logistic, Cahnging the way we see logistic – a DHL perspective, 2014


Seriál je publikovaný so súhlasom autorov a spoločnosti DHL. © DHL Customer Solutions & Innovation


www.dhl.com 
www.dhl.com/trendradar