Je zrejmé, že medzi oboma typmi výrob sú isté podstatné prevádzkové rozdiely. Medzi ne patria: •

  • Priemysel spojitých procesov využíva najmä výrobné operácie, ktoré pretvárajú premenlivé surové materiály na konečné výrobky s konzistentnou kvalitou. Títo výrobcovia vyžadujú vysoký stupeň automatizácie, monitorovania a pokrokových simulácií a riadenia pre náročnejšie operácie. Dôraz sa kladie na kontinuálne alebo dávkové miešanie, zreagovanie a oddeľovanie materiálov s cieľom výroby materiálov s vyššou hodnotou. Veľa výrobcov si je vedomých, že môžu profitovať z investícií do technológií, ktoré automatizujú ich často komplexné výrobné procesy. •
  • Výrobcovia v priemysle diskrétnych procesov kladú dôraz na zostavovanie vysokokvalitných inžinierskych komponentov alebo subkomponentov do hodnotnejších konfigurácií výsledných produktov alebo sa zameriavajú na fyzickú manipuláciu s diskrétnymi entitami. V tomto priemyselnom prostredí sa často presúva materiál, takže takéto prevádzky môžu výrazne profitovať z nových technológií. Mnohí (predovšetkým menší výrobcovia) implementujú namiesto výrobných softvérových systémov radšej výrobné metodiky systému Toyota Production System (TPS). Medzi výnimky patria výrobcovia polovodičov, elektroniky a medicínskych prístrojov, ktorí sú silno závislí od automatizačných produktov a technológií vyžadujúcich produktovú zhodu v ich výrobných operáciách. Pri riadení týchto odlišných výrobných prostredí sa výrobcovia oboch typov procesov spoliehajú na dosť rozdielne obchodné procesy, z čoho vyplývajú odlišné priority. •
  • Spoločnosti angažujúce sa v priemysle diskrétnych procesov sú menej automatizované a ich prioritou je predovšetkým základný prehľad o dianí vo výrobe, obzvlášť o kľúčových výkonnostných indikátoroch, financiách a dátach z prevádzkových prostriedkov. To zabezpečuje, že sa zbierajú kontrolné dáta z manuálnych procesov, čo je pre výrobcov veľmi dôležité, hoci úplne jednoznačne dokážu posúdiť výhody automatizovania zberu dát v reálnom čase. •
  • Výrobcovia v priemysle spojitých procesov majú vyššiu úroveň automatizácie. Okrem získavania a zberu dát z prevádzky dochádza aj k zhromažďovaniu dát z viacerých zdrojov podniku a k analýzam globálnych parametrov výkonnosti, uľahčených disponibilnosťou centrálnej databanky. Napomáha to realizáciu správnych rozhodnutí v oblasti vzdialených výrobných operácií.

Podpora týchto podnikových procesov prostredníctvom základnej technológie je rôzna. Výrobcovia v priemysle spojitých procesov využívajú aplikácie riadenia a správy podniku oveľa pokrokovejším spôsobom ako ich kolegovia v priemysle diskrétnych procesov. Dobrým príkladom by mohla byť výrobná spoločnosť využívajúca podnikový informačný softvér na riadenie a správu niekoľkých projektov súbežne so zákazníkmi a partnermi. Podniky angažujúce sa v priemysle spojitých procesov často nasadzujú v prevádzkach systémy SCADA a aplikácie archivácie dát na monitorovanie detailných trendov a väzieb medzi závislými premennými. Výrobcovia v priemysle diskrétnych procesov využívajú najčastejšie softvér zberu dát na monitorovanie cyklov, kritických udalostí a súčtov.