„Tento rok sme zosúladili naše predpovede s poslaním IEEE napredovať v technológiách v prospech ľudstva,“ hovorí Dejan Milojicic, bývalý prezident IEEE CS (2014) a súčasný významný technológ v Hewlett Packard Labs. „Urobili sme predpovede pre jednotlivé technológie, ako aj ich vplyv na ľudstvo. Tento prístup informuje priemysel a vlády, kde je najlepšie investovať. Naša analýza prijatia trhom, zrelosti a horizontov navyše informuje akademickú obec a profesionálne organizácie, ako je IEEE CS, na čo sa zamerať.“

Každá technológia bola ohodnotená (A – F), pričom sa merali nasledujúce ukazovatele: predpovedaný technologický úspech v roku 2023; potenciál vplyvu na ľudstvo; predpokladaná splatnosť v roku 2023; predpokladané prijatie na trh v roku 2023. Zámerom bolo prezentovať vplyv na ľudstvo ako funkciu technologického pokroku, kvalifikovať ich aj podľa relatívnej vyspelosti, prijatia na trh a postavenia v čase do prijatia.

19 hlavných technologických trendov, ktoré by sa mali prijať v roku 2023

Vzdialená zdravotná starostlivosť a nositeľné zariadenia (B+): Vzdialená zdravotná starostlivosť s pokročilými nositeľnými zariadeniami umožní pacientom získať lekársku pomoc na diaľku a lekárom vykonávať procedúry, konzultovať s odborníkmi na diaľku a mať prístup k životne dôležitým informáciám o zdraví.

Rozšírená realita (B): Bezproblémová integrácia medzi skutočným svetom a kyberpriestorom sa bude čoraz viac zhmotňovať.

Softvér pre Edge2Cloud Continuum (B): Zahŕňa nový softvér na vývoj a nasadzovanie výpočtových komponentov, systémov a platforiem novej generácie, ktoré umožňujú prechod na výpočtové kontinuum so silnými kapacitami na edge zariadeniach, a to energeticky efektívnym a dôveryhodným spôsobom.

Otvorený hardvér (B): Od otvoreného systému (OCP) po ISA (RISC-V) a prepojenia (CXL, UCIe) sa hnutie open source rozšírilo aj na hardvér.

DevOps s podporou umelej inteligencie (UI) (B): Tradičný prístup DevOps bude vylepšený tak, aby riešil rastúcu zložitosť softvérových systémov.

3D tlač v personalizovanom zdravotníctve (B–): 3D tlač v zdravotníctve sa bude vyvíjať smerom k aditívnej výrobe komponentov a pomôcok na mieru pre jednotlivcov.

Generatívna UI (B–): V najbližších rokoch sa bude generatívna UI používať čoraz viac, čím sa zvýši efektívnosť a sprístupnia sa nové služby. Dôležité bude zodpovedanie etických a spoločenských otázok. Očakávajte silný vplyv na podnikanie (krátkodobé), vzdelávanie (dlhodobé) a spoločnosť (strednodobé až dlhodobé).

IT pre udržateľnosť (B–): Technológia sa bude vyvíjať z udržateľných IT na nové využitie IT s ohľadom na udržateľnosť, čistú energiu a zelenú ekonomiku.

Autonómne riadenie (B/C): Autonómne vozidlá v kontrolovanom prostredí sa začínajú presadzovať vo veľkom rozsahu, podporované silnými obchodnými prípadmi.

Digitálna distribuovaná výroba (B/C): Digitálna distribuovaná výroba zníži energetickú a environmentálnu stopu a zvýši odolnosť dodávateľských reťazcov.

Dôveryhodné/zabezpečené výpočty (B/C): Vo všetkých priemyselných odvetviach sa zvýši povedomie verejnosti a pozornosť bude venovaná dôveryhodným/zabezpečeným výpočtom. Vlády sa budú viac zameriavať na legislatívne opatrenia, aby zabezpečili dôveryhodnosť systémov pre verejnosť.

Rozsiahle grafové neurónové siete (B/C): Aplikácie, ktoré využívajú obrovské modely, ako je chatGPT, preukázali skutočný vplyv na podstatnú skupinu problémov. Grafové neurónové siete môžu predstavovať zložité štruktúry „reálneho sveta“. Predpokladáme, že obrovské modely GNN budú široko používané v strojovom učení.

Adaptívne, generatívne liečivá (C+): Pokrok v nanotechnológii a UI by mohol skrátiť čas do vývoja vakcín a rozšíriť ich účinnosť.

Autonómne roboty a rozhrania mozog – stroj (C+): Prebehne všadeprítomné zavádzanie robotických platforiem, a to aj ako rozšírenie ľudského tela.

Umelá všeobecná inteligencia (UVI) (C+): Pokroky v UI povedú k systémom UVI, ktoré dokážu pochopiť alebo sa naučiť akúkoľvek intelektuálnu úlohu, ktorú môže ľudská bytosť vykonávať.

Globálna digitalizácia peňažných transakcií (C+): Digitálna transformácia peňažných transakcií otvorí nové prelomové príležitosti na globálnych trhoch.

Infokomunikačné vesmírne technológie (C): Čím viac spoločností posiela technológiu do vesmíru, tým rýchlejšie sa zmenšujú bariéry vstupu do kozmického priestoru.

Trvalo udržateľná výroba vo vesmíre (C/D): Vesmírna výroba a recyklácia technológií a služieb zlepší udržateľnosť, odolnosť a náklady vesmírneho ekosystému.

Detekcia/oprava dezinformácií (C/D): Zvýšením spoľahlivosti informácií v oblasti verejného zdravia, politiky a vedy sa zlepší rozhodovanie od osobnej až po spoločenskú úroveň.

Koncom roka 2023 technickí prispievatelia IEEE CS skontrolujú presnosť predpovedí a určia, do akej miery sa zhodli s realitou.

Stiahnite si úplnú správu Technologické predpovede na rok 2023.

Zdroj: Pell, R.: IEEE tech predictions for 2023 gauge impact on humanity. eeNews. [online]. Publikované 18. 1. 2023. 

-tog-