Čo sú kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)?

KPI sú rozličné premenné, ktoré organizácie využívajú na posúdenie, analýzu a sledovanie výrobných procesov. Takéto meranie výkonu sa bežne používa na vyhodnotenie úspešnosti vo vzťahu k cieľom a zámerom. Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú pre každú spoločnosť iné. Zoznam bežných výrobných KPI používaných pri automatizovanej výrobe:

  1. počet (dobré alebo zlé),
  2. pomer vylúčených,
  3. rýchlosť,
  4. cieľ,
  5. takt,
  6. celková účinnosť zariadenia (OEE),
  7. prestoje.

Čo je vizuálne riadenie?

Vizuálne riadenie je proces zobrazovania dôležitých informácií (napríklad KPI), ktoré sa vzťahujú výlučne na produkciu, účinnosť a kvalitu. Zobrazovaním týchto informácií v prevádzke získavajú zamestnanci lepší prehľad o výrobných úrovniach a majú tendenciu zvyšovať svoj výkon. Vizuálne riadenie tiež poskytuje užitočné informácie, ktoré nadriadení pracovníci používajú na sledovanie výkonu v reálnom čase a definovanie slabých oblastí. Celkový výsledok pomáha poháňať produktivitu celej organizácie zvyšovaním efektivity, kvality a prevádzkyschopnosti.

Je vizuálne riadenie novinka?

Sila vizuálneho riadenia sa jasne ukázala pri debute výrobného systému Toyoty – revolučného sociotechnického systému na výrobu, ktorý Toyota vyvinula v rokoch 1948 a 1975. Jeden zo štrnástich princípov vytvorených Toyotou bola implementácia vizuálnej kontroly na odhalenie skrytých problémov. Metódy na zber a zobrazovanie KPI za tie roky vyspeli. Medzi prvý zber údajov patrila manuálna práca s ceruzou, so stopkami a zápisníkom. Zozbierané informácie sa potom vypisovali na veľkú tabuľu. Tabuľa neskôr ustúpila elektronickým komponentom a panelovým displejom s LED technológiou, ktoré umožňovali sledovať KPI z oveľa väčšej vzdialenosti. Viacfarebné grafické panely vstúpili na trh a nahradili jednoduchšie LED displeje, no vysoká nadobúdacia cena znemožnila ich široké nasadenie. V dôsledku technologického pokroku a klesajúcich cien komponentov sa štandardom na zobrazovanie KPI vo výrobnom priemysle stali väčšie LCD monitory.

Tri riešenia vizuálneho riadenia

Riešenia na zobrazovanie KPI a andon informácií sa pohybujú od majákov, ktoré zobrazujú iba stav zariadenia za menej ako 100 dolárov, až po kompletné počítačové riešenia na monitorovanie výroby s nadobúdacou cenou presahujúcou 100 000 dolárov. Mnohé organizácie by v rámci vizualizácie riadenia mali zvážiť nasledujúce možnosti:

1. Veľké 7-segmentové LED displeje

Na panel s veľkým 7-segmentovým LED displejom by sa mal klásť dôraz v prípade aplikácií so záujmom iba o jednu číselnú informáciu KPI. Vynikajúci jas a kontrast týchto displejov je ideálnou voľbou na zobrazovanie kľúčových hodnôt pri veľkej vzdialenosti. Veľkosť displeja sa pohybuje približne od viac ako 1“ až po veľké štvorcové zobrazovacie jednotky. Menšie jednotky zobrazujú informácie viditeľné na 70 metrov, kým veľké displeje majú čitateľnosť až 180 metrov. Rôzne verzie týchto ľahko použiteľných displejov majú štandardné digitálne, analógové a sériové vstupy.

2. LED panely

LED panely sú maticové LED displeje v rôznych rozlíšeniach. Viacfarebné LED panely sa stali bežnou metódou zobrazovania informácií z výroby počas posledného desaťročia. Toto riešenie s možnosťou zobrazenia viacerých riadkov textu je ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú zobraziť viac ako jeden KPI. Na displeji možno meniť farby, napríklad zo zelenej na červenú – používatelia teda môžu ľahšie zaznamenať kritickú správu na displeji.
Najdôležitejším kritériom pri výbere LED panelu je spôsob zberu dát. Niektorí výrobcovia ponúkajú modely s digitálnymi vstupmi, iní zase ponúkajú len sériové rozhranie. Takéto rozhranie vyžaduje, aby používateľ vytvoril kód potrebný na komunikáciu s displejom, inak by zobrazenie znakov v určitých formátoch nebolo možné. Intuitívnejšie modely ponúkajú zabudované ovládače na priamu komunikáciu s automatizačnými zariadeniami (PLC, motory
a podobne), čo zjednodušuje zber dát, formátovanie a zobrazovanie informácií. LED panely sú síce vyspelejšie ako 7-segmentové LED obrazovky, ale ich obmedzenie tkvie v neschopnosti zobrazovať zložité obrazy, ako sú trendové čiary a stĺpcové grafy. Náklady na toto riešenie sú tiež vysoké, najmä pri väčších rozmeroch panelu.

3. LCD monitory

Najnovší trend v zobrazovacích zariadeniach v priemyselnom prostredí vychádza z čoraz nižších nákladov na spotrebné monitory. LCD monitory s plochou obrazovkou a možnosťou zobrazovať obrázky vo vysokom rozlíšení sa stávajú priemyselným štandardom na zobrazovanie KPI informácií vo výrobe. Zdatní používatelia zo začiatku využívali softvér SCADA spustený na vyhradenom PC s pripojením TV ako VGA monitora. V súčasnosti sú k dispozícii špecializované riešenia na pripojenie, zhromažďovanie a zobrazovanie výrobných informácií na akomkoľvek monitore.

Použitie pokročilých funkcií

Pri výbere systému zobrazovania procesných informácií by mal kupujúci zvážiť aj pokročilé funkcie, ktoré sú dostupné aj bez dodatočných nákladov. Vzhľadom na to, že displeje teraz zobrazujú údaje z automatizačných zariadení, mnoho súčasných komplexných zariadení ponúka aj zabudovaný záznam údajov. Pomocou týchto displejov možno preskúmať historické výrobné trendy, čiže riadiaci pracovníci ľahšie zistia, aké organizačné aktivity a procesy sú účinné, a teda aj najziskovejšie. V prípade výpadku vo výrobe má teraz manažment prístup k informáciám, ktoré pomáhajú určiť problematické miesta.
Aktuálne riešenia takisto ponúkajú funkcionalitu vzdialeného prístupu a webového rozhrania pre definovaných pracovníkov. Údržba v prevádzke a vzdialení správcovia môžu držať krok s výkonom procesov. Tieto produkty so schopnosťou posielať aktualizácie a výstrahy v textovej správe predstavujú podstatnú andon komunikáciu.

Podčiarknuté a zrátané

Bez ohľadu na technologické riešenia, 7-segmentové LED displeje, LED panely alebo LCD monitory s vysokým rozlíšením a so vzdialeným prístupom, ak sú informácie prístupné príslušným pracovníkom, zvyšujú účinnosť a znižujú prestoje. Čoraz viac organizácií využíva vizuálne riadenie na zvýšenie efektivity a ziskovosti.

www.redlion.net