1. Do konca roku 2018 zapojí viac ako 50 % výrobcov technológiu IoT do fázy návrhu svojich produktov

Keď sa povie IoT, napadnú vám ako prvé novodostupné a cenovo výhodné snímače pridávané do produktov hneď po ich vyrobení? Ak áno, potom sa domnievam, že rok 2018 toto vnímanie zmení, pretože IoT robí rozhodujúci krok vo svojom vývoji. Ak budeme o IoT uvažovať ako o nervovom systéme produktu, v roku 2018 budeme svedkami toho, ako sa zmení zo zberu signálov na okraji na skutočný mozog produktu, ktorý neustále odosiela, prijíma, rozširuje a zhromažďuje informácie, a to z centra produktu počas celého jeho životného cyklu, čím sprostredkúva nové služby a zdroje príjmov. Výroba je jedným z trhov, na ktoré má dnes IoT najväčší vplyv. Podľa Global Market Insights bol IoT na trhu výroby v roku 2016 hodnotený na viac ako 20 miliárd USD a medzi rokmi 2017 a 2024 vzrastie o viac ako 20 % (odhad CAGR).

Súčasné investície do IoT, ktoré sú jedinečné pre výrobné prostredie, prebiehajú v troch hlavných oblastiach:

  • inteligentná výroba – s cieľom zvýšenia objemu výroby, kvality produktov či bezpečnosti pracovníkov a prevádzky ako aj zníženia spotreby zdrojov,
  • prepojené produkty – s cieľom zlepšenie výkonu týchto produktov, vrátane zberu podrobných informácií o produktoch v teréne, vzdialenej diagnostiky a vzdialenej údržby,
  • prepojené dodávateľské reťazce – s cieľom zvýšiť prehľadnosť a koordináciu dodávateľského reťazca, sledovanie prostriedkov či zásob s cieľom ich efektívnejšieho riadenia.

Vo všetkých týchto troch oblastiach vidíme, že IoT musí byť zakomponované ako súčasť už v rámci procesu návrhu. Výrobcovia si uvedomujú, že vďaka začleneniu technológie IoT do produktov a vybavenia už počas návrhu budete mať možnosť monitorovať nielen výkon zariadenia, aby bolo možné predpovedať, kedy bude potrebná oprava, ale tiež to, ako a kedy sa používa – čo poskytuje rozhodujúcu konkurenčnú výhodu!

Do konca roku 2018 bude viac ako 50 % výrobcov začleňovať technológiu IoT do svojich produktov hneď od prvého dňa – už budú myslieť dopredu vo fáze návrhu a budú sa pýtať sami seba, aké služby a príjem môže tento produkt počas svojej životnosti generovať. Odkiaľ bude pochádzať náš príjem počas nasledujúcich piatich rokov? To je dobrá otázka. Čo nás vedie k ďalšej kľúčovej predpovedi…

2. Servitizácia vpred: do roku 2020 bude u väčšiny výrobcov pochádzať viac ako polovica príjmov zo služieb

Výrobný priemysel sa čoraz viac orientuje na komodity a kľúčom prežitia a ziskovosti je odlíšenie sa od konkurencie. Sme svedkami toho, ako mnohí výrobcovia prechádzajú na obchodný model s väčším zameraním na služby – rozhodujúcim slovom je servitizácia. Servitizácia výrobcovi umožňuje pozdvihnúť celkovú ponuku nad rámec samotného produktu. Jedným zo slávnych príkladov je spoločnosť Apple, ktorá niečo také urobila pred pár rokmi, keď získala väčšinový podiel na trhu so zariadením iPod a predstavila službu iTunes, čo spoločnosti zaistilo vernosť zákazníkov, odlíšilo ju od konkurencie a prinieslo jej vyššie príjmy. Možno si myslíte, že sa to vášho podniku nikdy nebude týkať, ale spoločnosti teraz využívajú výhody servitizácie v mnohých rôznych podoblastiach. Napríklad spoločnosť Philips poskytuje letisku Schiphol pri Amsterdame „osvetlenie ako službu“, čo znamená, že Schiphol zaplatí za svetlo, ktoré využije, zatiaľ čo Philips zostane vlastníkom všetkého vybavenia a inštalácií. Spoločnosť Philips a jej partner Cofely budú spoločne zodpovedné za fungovanie a stálosť systému, rovnako ako na konci životnosti za jeho opätovné použitie a recykláciu. Výsledkom je 50 % zníženie spotreby energie bez toho, aby bolo potrebné kúpiť jedinú žiarovku!

Rovnaký vývoj vidím aj medzi zákazníkmi spoločnosti IFS. Pre celosvetového výrobcu nábytku Nowy Styl Group bola servitizácia kľúčová pre dostatočný rast. V roku 2007 spoločnosť oznámila heslo „viac než len kreslá“, čím spustila transformáciu z čisto výrobnej spoločnosti na špičkovú svetovú spoločnosť zaoberajúcu sa poradenstvom na poli interiéru kancelárií. Ďalším príkladom je zákazník vyrábajúci čistiace produkty, ktorý začal ponúkať dodávku a servis dávkovacích systémov. Spoločnosť pochopila, že voľba správnych čistiacich produktov bola len jednou časťou hlavného cieľa zákazníkov, ktorým bolo udržanie hygienického prostredia vo vlastných priestoroch. Maximálne efektívna aplikácia produktov, voľba správneho príslušenstva, zavedenie správnych postupov – aj toto všetko bolo nutné na udržanie čistoty budov.

Obom týmto zákazníkom došlo, že technológia postupuje vpred tak rýchlo, že je jedno, aký nádherný bude mať kreslo dizajn alebo aký účinný bude čistiaci produkt – dnešné luxusné produkty sa menia na komodity budúcnosti rýchlejšie než kedykoľvek predtým, čo súčasne znižuje ich cenu. Vďaka servitizácii sa výrobcovia vyhýbajú problému s prílišnou orientáciou na komodity. Odborné služby postavené na rokoch skúseností poskytujú ten typ hodnoty, za ktorý zákazníci vždy radi zaplatia aj bez ohľadu na trendy v oblasti technológií.

Podľa prieskumu IFS Digital Change Survey, ktorý vykonala výskumná a publikačná spoločnosť Raconteur, 68 % výrobných spoločností tvrdí, že servitizácia je buď „dobre zavedená a už sa vypláca“, alebo „prebieha a venuje sa jej náležitá pozornosť a podpora vedenia“. Každá tretia výrobná spoločnosť však ešte musí hodnotu zo servitizácie získať. Týmto spoločnostiam chýbajú zdroje príjmov a nové spôsoby rozvoja ponuky produktov. Ak chcú výrobcovia uspieť v reakcii na potreby a rastúce požiadavky zákazníkov, musia hľadať nové obchodné modely umožňujúce skrátiť čas uvedenia na trh a čo najrýchlejšie spracovať nápad od návrhu po predaj tovaru.

Nové technológie, ako je napríklad IoT, pridávajú ďalšiu vrstvu servitizácie. Vďaka snímačom detegujúcim, kedy produkt alebo vybavenie potrebujú servis, sú tieto údaje schopné aktivovať automatickú servisnú akciu, čo prinesie značné výhody a zefektívni organizáciu servisu. Tento typ automatickej prediktívnej údržby bude čoraz bežnejší, keďže ide o prirodzený ďalší krok nasledujúci po implementácii IoT s cieľom optimalizovať servis.

3. Do konca roku 2019 sa rozruch okolo 3D tlače skončí a začnú sa prejavovať skutočné prínosy

Mojou treťou predpoveďou je, že 3D tlač, rovnako ako IoT, vkročí do novej vyzretejšej fázy. Bez ohľadu na to, aký veľký bol „wow“ efekt pri prvom stretnutí s 3D tlačou, okrem výroby v menšom meradle, ako napríklad na poli audiofónov či šperkov, sa zatiaľ ešte tejto technológii nepodarilo plne využiť svoj potenciál. To sa však môže v roku 2018 zmeniť. Sme svedkami niektorých krokov, ktoré týmto smerom vedú. Prvým je lepšia škálovateľnosť riešení 3D tlače. Nová generácia spoločností pôsobiacich v oblasti 3D tlače vstupuje do výrobného sektora, kde tradične vládli spoločnosti zaoberajúce sa vstrekovaním. Tieto nové spoločnosti disponujú novými, rýchlejšími a lepšie prepojenými systémami skracujúcimi niektoré z časovo náročných operácií predbežného a následného spracovania, ktoré doteraz predstavovali veľkú prekážku pri používaní týchto systémov vo veľkom. Spoločnosť Stratasys napríklad spolupracovala na novej tlačiarni Demonstrator, ktorá kombinuje tri tlačiarne do stĺpového systému, v ktorom je každá tlačiareň schopná v reálnom čase komunikovať so susednými tlačiarňami. Nová tlačiareň je škálovateľná, takže dokáže výrazne zvýšiť výrobnú kapacitu a tlačiť 1 500 – 2 000 komponentov denne. Môžete tak dosiahnuť úspory vzniknuté zavedením veľkovýroby, čo sa stane dôležitým katalyzátorom úspechu technológie 3D tlače.

Priekopníkom 3D tlače je v súčasnosti letecký priemysel, z ktorého sa môže výrobný priemysel veľa naučiť. Jedným z úspešných príkladov je nový turbovrtuľový (ATP) motor spoločnosti GE, ktorý bol z 35 % vytvorený pomocou 3D tlače, čo znižuje množstvo komponentov z 855 na 12, takže motor je ľahší, kompaktnejší a zaručuje o 15 % nižšiu spotrebu paliva a o 10 % vyšší výkon v porovnaní s konkurenčnými ponukami.

Vďaka vyššej kapacite a kratším operáciám predbežného a následného spracovania, ktoré nové, vysoko inovatívne stredne veľké spoločnosti zaoberajúce sa 3D tlačou prinášajú do tejto oblasti, sa podľa mňa v roku 2018 výrobné spoločnosti zapoja do výskumu a vývoja a začnú ťažiť z výhod nových možností 3D tlače.

Vo februárovom vydaní ATP Journal si budete môcť prečítať aktuálnu štúdiu o vývoji v oblasti automobilového priemyslu.

Ing. Jozef Kováčik
riaditeľ spoločnosti IFS Slovakia a IFS Czech