Obr. Laboratórium robotiky spoločnosti Siemens v Mníchove. Roboty skladajú produkty bez toho, aby ich predtým niekto naprogramoval.

Tento vývoj je príležitosťou v prípade, ak prídeme s nápadmi na jeho pozitívne využitie a pretvorenie UI ako zdroja pracovných miest. Niet pochýb o tom, že čoraz širšie využívanie UI bude meniť svet práce. Vedúce inštitúcie zaoberajúce sa prieskumom trhu sa zhodujú v tom, že až 50 % väčšiny aktivít možno automatizovať. To znamená, že tieto činnosti môžu vykonávať stroje a v skutočnosti ich robia lepšie a rýchlejšie, ako ľudia. To však tiež znamená, že keď sa raz zbavíme týchto podradných úloh, máme viac času na vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, poradenstvo zákazníkom alebo pacientom alebo rozpoznanie a posilnenie schopností našich zamestnancov.

Dilema „človek verzus stroj“ nie je na mieste

Strachom ovládaná dilema „človek vs stroj“ je zavádzajúca. Tí, ktorí pozorne sledujú tento vývoj, už zaregistrovali iný vývoj. A táto zmena sa už začala. Nemecké priemyselné podniky sa už dnes usilujú o to, aby si navzájom odlákali talentovaných odborníkov, ktorí dokážu prepájať to, čo bolo pôvodne samostatnými disciplínami: špecialisti na spracovanie údajov, ktorí majú tiež znalosti fyziky alebo strojárstva. Iba oni sú schopní prenášať dáta generované umelou inteligenciou napríklad o vlaku do reálneho sveta. Ako príklad možno uviesť situáciu, keď prevádzkovateľ vlaku dostane priamu informáciu o tom, ktorú časť ktorého vlaku treba v konkrétnom čase vymeniť. Táto informácia je výsledkom prediktívnej údržby, analýzy rizík a vedomostí o dostupnosti náhradného dielu a dokonca o právnych podmienkach krajiny, v ktorej sa vlak nachádza. Iba ľudské bytosti majú schopnosť preniesť základné postrehy z digitálneho sveta do reálneho.

Z tohto dôvodu sa budeme vždy spoliehať na kvalifikovanú manuálnu prácu, keď sa bude vykonávať na najvyššej úrovni. Vo výrobe a údržbe lokomotív v továrni spoločnosti Siemens v Allachu vykonávajú mechanici a zvárači vysoko presné práce na jednu desatinu milimetra. Dostupnosť vlakov môžeme zaručiť len vtedy, keď túto prácu vykonávajú odborníci.

V súčasnosti prebiehajú tri paralelné zmeny: vznikajú nové pracovné miesta, iné sú menej potrebné, iné sa menia. Aby bol čistý efekt využívania UI pozitívny, komerčné podniky – vrátane veľkých korporácií, malých a stredných podnikov a dokonca aj živnostníkov – musia byť vo všeobecnosti schopné využívať UI. Hovorím tu o priemyselnej UI, čo predstavuje kombináciu UI s vedomosťami o danom odvetví. Naším cieľom je „digitálny spoločník“, ktorý bude zastávať funkciu istého inteligentného pomocníka pre ľudí. Tento druh UI, ktorý podporuje ľudí, musí byť široko dostupný. Nesmieme však len investovať do výskumu a vývoja, ale aj do odbornej prípravy. Navyše tieto zručnosti musia byť podporované aj v predškolských zariadeniach, základných a stredných školách a na univerzitách.

UI môže posunúť Priemysel 4.0 na vyššiu úroveň

Aby súčasná priemyselná revolúcia pokračovala v prospech priemyselných krajín, ako je Nemecko, priemyselné podniky, vládni úradníci, vedci a sociálni partneri musia spoločne budovať iniciatívy podobné úspešnej nemeckej iniciatíve Industrie 4.0. Tento celosvetovo zavedený koncept bude modernizovaný umelou inteligenciou, pretože táto technológia sa bude nachádzať vo všetkom v budúcnosti vrátane IT, výroby, prevádzky priemyselných závodov, samotných produktov a služieb. Priemyselná UI dokáže posunúť Priemysel 4.0 na vyššiu úroveň.

UI bude rozhodujúca pre ďalší rozvoj

Domnievam sa, že v rámci úzkoprsého, strachom ovplyvneného zmýšľania o umelej inteligencii sa najmä jeden aspekt dostal do úzadia: UI bude rozhodujúca pre ďalší vývoj hrubého domáceho produktu (HDP). Priemerný celosvetový rast vo výške 3,5 % ročne sa v blízkej budúcnosti skončí v dôsledku demografického vývoja. Naše hospodárstvo sa musí transformovať. Dokážeme to s pomocou UI technológií a pracujúceho obyvateľstva, ktorého činnosť nebude primárne pracovne náročná, ale náročná na zručnosti, pričom bude vytvárať hodnotu na základe kvalifikácie a produktivity.

Krajiny alebo spoločnosti, ktoré si želajú uspieť v dnešnom svete, musia svoje hospodárstvo prispôsobiť budúcnosti. Vedúci výskumníci na trhu sa zhodujú v názore, že UI technológia – správne a dôsledne nasadzovaná – má potenciál zvýšiť hrubý domáci produkt ekonomík, ako je Nemecko. Úspešne sme začali digitálnu transformáciu s Priemyslom 4.0. S priemyselnou UI môžeme teraz prejsť na úplne novú úroveň.

Zdroj: Busch, R.: AI is Job Negine, not a Job Killer. [online]. Siemens AG. Publikované 27. 7. 2018.