„Je dobré vidieť, že Európa opäť siaha po výrobe energie zo slnka. So slnečnou energiou, ktorá je najobľúbenejším zdrojom energie medzi občanmi EÚ, najuniverzálnejším a často aj nákladovo najnižším riešením na výrobu energie, sme len na začiatku dlhého vzostupného trendu v oblasti využívania tohto energetického zdroja v Európe,“ skonštatovala Walburga Hemetsberger, generálna riaditeľka spoločnosti SolarPower Europe.

Aurélie Beauvais, riaditeľka pre oblasť legislatívy v spoločnosti SolarPower Europe uviedla: „V nasledujúcich dvoch rokoch uvidíme v Európe veľmi silný dopyt po využívaní energie zo slnka. Jedným z hlavných dôvodov sú nadchádzajúce ciele stratégie EÚ 2020, v rámci ktorej sa mnohé členské štáty budú zameriavať na nízkonákladovú energiu zo slnka, aby splnili svoje záväzky. EÚ si svoju úlohu v tomto smere splnila – odstránili sa obchodné prekážky týkajúce sa obstarania a využívania solárnych panelov a bol vytvorený vysoko pozitívny rámec využívania slnečnej energie prostredníctvom legislatívneho balíka Čistá energia. Tým je pripravená pôda na výrazný rast využívania energie zo slnka. Teraz je dôležité, aby členské štáty EÚ presadzovali správne národné klimatické a energetické plány na udržanie tohto solárneho boomu.“

Najväčším európskym trhom využívajúcim energiu zo slnka v roku 2018 bolo Nemecko s 2,96 GW novej kapacity napojenej na rozvodnú sieť, čo je o 68 % viac ako 1,76 GW inštalovaného v roku 2017. Nasledovalo Turecko, líder z roku 2017 z hľadiska inštalovanej kapacity, ktorý v roku 2018 inštaloval 1,64 GW. To predstavovalo pokles o 37 % oproti roku 2017, ktorý bol spôsobený slabším výkonom ekonomiky v krajine. Vychádzajúca hviezda Holandsko bolo tretím najväčším solárnym trhom v roku 2018. Krajina pridala približne 1,4 GW v porovnaní s 0,77 GW v roku 2017 a teraz vstupuje do „solárneho gigawatt klubu“ prvýkrát.

„Aj keď je 36 % nárast solárneho trhu v EÚ-28 v roku 2018 veľmi pôsobivý, tento údaj by mohol byť ešte vyšší. Náhly dopyt z Číny na konci minulého roka však viedol k nedostatku dodávok vysokokvalitných panelov v Európe, čo prinútilo niekoľko investorov dokončiť projekty v roku 2019. Dobrou správou však je, že rok 2019 bude dokonca lepší rok pre solárnu energiu v Európe,“ uviedol Michael Schmela, výkonný poradca a riaditeľ divízie trhového spravodajstva spoločnosti SolarPower Europe.

Keďže údaje za Q4/2018 často ešte nie sú úplne dostupné alebo ich budú národné subjekty zodpovedné za tieto štatistiky aktualizovať v nasledujúcich mesiacoch, konečné čísla týkajúce sa inštalovaného výkonu sa môžu od tohto odhadu líšiť. Údaje za EÚ-28 zahŕňajú všetky členské štáty Európskej únie. Údaje za Európu zahŕňajú Bielorusko, Nórsko, Rusko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajinu a ďalšie.

Zdroj: EU Solar Market Grows 36 % in 2018. [online]. Publikované 20. 2. 2019. Dostupné na: http://www.solarpowereurope.org/eu-solar-market-grows-36-in-2018/.