Vývojová platforma Qt pre HMI predstavuje jedno z najpokročilejších riešení na vytváranie programov s grafickým používateľským rozhraním od spoločnosti Troll Tech, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Rozdiel oproti konvenčným riešeniam spočíva nielen v možnostiach používateľského rozhrania, ale aj v rozsahu funkcií, ktoré ďaleko presahujú obyčajnú interakciu používateľa. Táto vývojová platforma, ktorá obsahuje rôzne moduly, umožňuje viacrozmerný vývoj zahŕňajúci aspekty, ako je napríklad vysokokvalitná grafika a možnosti 3D vizualizácie, podpora pre IoT a strojové učenie. Je dostupná vo viacerých balíkoch s rôznym cenovým rozpätím a licenciami.

Výhody Qt

Systém postavený na vývojovej platforme Qt umožňuje používateľom presnejšiu, jednoduchšiu a intuitívnejšiu interakciu so zariadeniami. Zjednodušené rozhranie umožňuje efektívnejšiu analýzu údajov a uľahčuje rozhodovanie. To zase zvyšuje produktivitu a celkovú efektivitu spoločnosti. O obľúbenosti tohto riešenia svedčí jeho široké uplatnenie v rôznych odvetviach. Platformu Qt využívajú napríklad niektoré automobilové spoločnosti ako BMW a Tesla pri vývoji informačných interaktívnych systémov pre automobily.

Vylepšená používateľská skúsenosť a prevádzková efektivita

Prispôsobenie sa novým trendom zlepšuje schopnosť spoločnosti rýchlo reagovať na potreby súčasných alebo budúcich potenciálnych klientov, a tak uľahčuje dosahovanie dlhodobých obchodných cieľov. Inovatívna vývojová platforma Qt výrazne zvyšuje prevádzkovú efektivitu a umožňuje intuitívne a efektívne používanie zariadenia. Jej pokročilé funkcie a používateľsky prívetivé rozhranie sú rozhodujúce pre zvýšenie produktivity a pozitívny vplyv na kvalitu. Okrem toho je platforma prispôsobená tak, aby spĺňala súčasné požiadavky trhu, čo umožňuje kontinuálny dynamický vývoj aplikácií nielen na priemyselné využitie.

Jednou z výnimočných vlastností Qt, ktorá zvyšuje prevádzkovú efektivitu a používateľskú skúsenosť, je značkovací jazyk QML. Pomocou QML môžete navrhovať, štruktúrovať a vyvíjať používateľské rozhrania aplikácií bez vytvárania zložitých architektúr alebo rozsiahleho používania preddefinovaných prvkov programu. Kód QML sa ľahko vyvíja, číta a udržiava.

Programovací jazyk JavaScript možno použiť na spracovanie malých logických častí, ktoré sa často vyžadujú pre grafické používateľské rozhrania.

Riešenia prispôsobené vyvíjajúcim sa technológiám

Druhá výhoda vyplývajúca z využitia platformy Qt v systémoch HMI spočíva v jej prispôsobivosti. Technologická efektívnosť je dosiahnuteľná prostredníctvom systému, ktorý sa bez problémov prispôsobuje novým trendom a inováciám. Qt je v súlade so všetkými medzinárodnými normami a s predpismi platnými v priemyselnom sektore. Toto riešenie navyše ponúka doplnkové bezpečnostné systémy.

Výhodou, ktorú nemožno prehliadnuť, je kompatibilita Qt s ďalšími platformami. Táto schopnosť vzájomne spolupracovať medzi platformami zosilňuje celkovú funkčnosť systému a zvyšuje jeho účinnosť a efektívnosť.

Intuitívne ovládanie je možné vďaka možnosti spúšťať Qt vo webových prehliadačoch, na desktopových (Mac, Windows) a mobilných platformách (iOS, Android). Vývoj softvéru možno realizovať pomocou tradičných jazykov ako C++, ako aj programovacích jazykov ako Java, Rust a Python.

Rýchly vývoj a skrátený čas uvedenia na trh s Qt

Qt ponúka používateľsky prívetivé rozhrania, ktoré možno optimalizovať a prispôsobiť špecifickým potrebám. To výrazne skracuje čas implementácie a zabezpečuje, že systém zostane aktuálny aj napriek neustálym dynamickým zmenám v priemyselnej oblasti. Takáto možnosť výrazne zjednodušuje fázy návrhu a prototypovania, vďaka čomu sa čas potrebný na uvedenie nového riešenia na trh skracuje.

Vysokokvalitná grafika a možnosti 3D vizualizácie

V Qt nie je jediným zameraním funkčnosť, podstatnú úlohu zohráva aj estetika. To zahŕňa schopnosť vytvárať 3D vizualizácie, vďaka čomu je pochopenie a analýza priemyselných údajov jednoduchšia a dostupnejšia.

Programátori aj grafici vyjadrujú značný dopyt po trojrozmerných rozhraniach. Qt umožňuje využitie architektúry vybavenej hotovými komplexnými UI (angl. User Interface) knižnicami. To umožňuje používateľom vyvíjať systémy s rozhraním v 2D alebo 3D, čím sa zlepšuje vizuálny zážitok a použiteľnosť aplikácií.

Prípadové štúdie

KraussMaffei patrí medzi popredných svetových výrobcov strojov a systémov na výrobu a spracovanie plastov a gumy. S cieľom zjednodušiť a zladiť zložité a heterogénne správanie súčasného používateľského rozhrania bol vyvinutý flexibilný a modulárny systém, ktorý možno v budúcnosti preniesť aj do iných segmentov podnikania. Používateľská skúsenosť bola jedným z hlavných cieľov, preto bola vytvorená intuitívna procesná navigácia zaisťujúca jasný prehľad, rýchly prístup a efektívnu prevádzku. Vďaka rozsiahlej správe používateľov a viacerým funkciám, ktoré sú realizované v responzívnom dizajne, sa HMI dokonale prispôsobí rôznym veľkostiam obrazovky. Spoločnosť si zvolila WebIQ ako softvérovú platformu na webové HMI, kde sa unikátny dizajn dosiahol pomocou vlastného štýlu s CSS a vytvorením vlastných nástrojov umožňujúcich požadovanú jedinečnú funkčnosť HMI.

Spoločnosť Fecken-Kirfel je jedným z hlavných dodávateľov rezacích zariadení na flexibilnú penu, tvarované diely, tvrdú penu a korok. Niet pochýb o spoľahlivosti strojov, ale vzhľad a funkčnosť použitých HMI už nespĺňali požiadavky spoločnosti. Spoločnosť nadviazala spoluprácu so Smart HMI s cieľom vývoja moderného, graficky vysokokvalitného webového HMI. Pomocou WebIQ mohla spoločnosť vyvíjať HMI pod vlastnou strechou, svojpomocne s občasnou podporou dodávateľa. Od spustenia projektu až po uvedenie nového HMI na trh uplynulo len niekoľko mesiacov.

iNOEX ponúka moduly od gravimetrického dávkovania cez rôzne metódy merania hrúbky steny až po kompletné systémy s automatickou zmenou rozmerov. Výzvou webového HMI bola rozmanitosť modulov a technológií, ako aj množstvo rôznych dodávaných riešení (od jednoduchej gravimetrie až po viacvrstvový systém s niekoľkými extrudérmi). Riešením bolo dynamicky generované webové HMI pre všetky možné konfigurácie a možnosť konfigurovať HMI bez potrebných znalostí vo WebIQ Designer, nástroji na návrh systémov drag & drop, ktorý je súčasťou WebIQ. Responzívny HMI nástroj monitoruje gravimetriu a namerané hodnoty a vykonáva kontrolu v reálnom čase. Aplikácia zahŕňa správu alarmov, používateľov, trendov.

Vývoj HMI pripravený na budúcnosť

Qt je výkonný nástroj, ktorý výrazne zjednodušuje úlohy súvisiace s návrhom UI/UX v priemyselnej automatizácii a vo vývoji HMI pripraveného na budúcnosť. Jeho nespočetné možnosti výrazne zvyšujú výkon, prispôsobivosť a používateľskú skúsenosť a poskytujú bezkonkurenčnú podporu moderným technológiám. Spoločnosti, ktoré si uvedomujú potenciál Qt v priemyselnej automatizácii, začali implementovať tieto riešenia a podporovať ich rozvoj.

Zdroj

[1] Jedrzejowska, M.: Revolutionising industrial automation: Unleashing the potential of Qt-based HMI development. Spyrosoft. [online]. Publikované 31. 10. 2023. Citované 15. 2. 2024. 
[2] The Perfect Framework for Industrial Applications. Qt. [online]. Citované 15. 2. 2024. 
[3] Krauss Maffei Extrusion – Pioneer Process Control. WebIQ. [online]. Citované 15. 2. 2024. 
[4] Fecken-Kirfel: HMI Optimization With WebIQ. WebIQ. [online]. Citované 15. 2. 2024. 
[5] Inoex – The Future Of Extrusion. WebIQ. [online]. Citované 15. 2. 2024. 

-pev-