Dokážu to aj roboty?

Skleníky spoločnosti Metrolina v Huntersville, N. C., sú významným producentom vianočných ruží v USA. Desaťtisíce sa predajú maloobchodným predajcom typu big-box na východnom pobreží. V čase, keď treba zabezpečiť, aby boli vianočné ruže od seba v predpísanej vzdialenosti, má pestovateľ na toto rozmiestnenie často len jeden týždeň. V minulosti to znamenalo, že zástupy pracovníkov museli v tejto kritickej fáze vývoja zrušiť svoje ďalšie dôležité povinnosti a pomôcť rozmiestňovať kvetináče s vianočnými ružami. Na splnenie tejto úlohy by spoločnosť Metrolina musela mať tím 9 – 10 pracovníkov na jeden dlhočizný záhon s kvetináčmi na každý deň.

Art VanWingerden, generálny riaditeľ spoločnosti Metrolina Greenhouses, už dlhšie sledoval pokrok spoločnosti Harvest Automation od komerčného uvedenia robotického modelu HV-100 na trh. V pamäti mu zostala jedna nezodpovedaná otázka: môžu nám roboty Harvest Automation pomôcť v čase núdze? „Keď príde čas umiestniť kvetináče do skleníka, musí byť všetko perfektne pripravené a zorganizované, aby sme si boli istí, že vianočné ruže budú poukladané načas,“ uviedol A. VanWingerden. „Vedeli sme, že roboty Harvest Automation odvádzajú skvelú prácu na iných pracoviskách, len sme si neboli istí, či budú schopné zvládať nápor počas špičkového obdobia aj pri rozmiestňovaní našich vianočných ruží.“

Roboty Harvest Automation HV-100 sú schopné splniť všetky podmienky týkajúce sa rozstupov, konsolidácie a zberu rastlín v škôlkach alebo skleníkoch. Ich prevádzka vyžaduje minimálne zaškolenie, pričom znižujú výrobné náklady a zvyšujú produktivitu. Sú flexibilné, takže ich možno nasadiť v otvorených priestoroch a skleníkoch s akýmkoľvek typom rastlín na všetky bežné povrchy vrátane betónu, nivelačných podkladov, polystyrénu a štrku. Roboty poskytujú konzistentnú presnosť rozstupov bez ohľadu na to, aký je deň, bez prestávok a odvádzajú kvalitnú prácu, kedykoľvek je to potrebné.

Náročné zadanie

Zadanie bolo naozaj náročné: umiestniť viac ako 40 000 vianočných ruží za štyri dni na presné miesto. Aj pre ostrieľanú spoločnosť Harvest Automation to bola výzva; v pondelok ráno prišli do práce štyri roboty HV-100 pripravené a dychtivé ísť do toho ako prvé. Uličky v skleníkoch spoločnosti Metrolina boli široké približne 1 m, pričom boli rozdelené do štyroch záhonov, z ktorých každý bol asi 25 cm široký. Na jeden záhon bol určený jeden robot nakonfigurovaný tak, aby umiestňoval rastliny do šesťuholníkového vzoru od stredu k stredu s dĺžkou hrany 66 cm.

Vďaka jednoduchosti nastavenia a použitia HV-100 bol na správu robotov a dohliadanie na ne potrebný len jediný pracovník. Roboty pracovali denne 20 hodín a za ten čas umiestnili v priemere viac ako 2 500 rastlín. Po štyroch dňoch takmer nepretržitej prevádzky v noci aj cez deň umiestnili roboty posledné z vianočných ruží zasadených v kvetináčoch, ktorých bolo nakoniec viac ako 40 000. „S výsledkom sme boli mimoriadne spokojní,“ uviedol A. VanWingerden. „Vianočné ruže sú rozložené a pripravené na pestovanie. Nijako sme tým neovplyvnili prepravu a výrobu, nemuseli sme riešiť nadčasy alebo najímať ďalších pracovníkov na rozmiestňovanie kvetináčov.“

Kvalitná a presná práca aj v čase špičky

Zákazníci spoločnosti Harvest Automation dosiahli úspech pri prevádzkovaní robotov za rôznych podmienok na otvorených plochách aj v uzavretých skleníkoch. Dokázali rozmiestňovať rastliny všetkých druhov uložené v kontajneroch akejkoľvek konštrukcie. „HV-100 je flexibilným riešením z hľadiska rôznych typov úloh, ako aj užitočného zaťaženia či povrchu, po ktorom sa pohybujú,“ uviedol výkonný riaditeľ Harvest Automation Charlie Grinnell. „Pomocou jednoduchého používateľského rozhrania môže zodpovedný pracovník zmeniť konfiguráciu robota pre nové záhony a inú veľkosť plodín/kvetináča, takže robot je funkčný za pár minút.“ HV-100 zvládnu prácu dokonca aj v čase najväčších špičiek, keď rozmiestňovanie kvetináčov v skleníkoch či škôlkach dosiahne vrchol. Roboty Harvest Automation sú navrhnuté tak, aby pracovali nepretržite, nikdy nepotrebujú prestávku a zvládnu náročnú a opakujúcu sa činnosť s konzistentnou presnosťou a vysokým výkonom

Zdroj: Crunch Time, Harvest Automation. [online]. Citované 5. 7. 2021. 

-tog-