Väčšina technológií, ak nie všetky aditívne technológie uvedené na trh za posledných desať rokov, bola odvodená od existujúcich technológií. Patentovaná technológia STEP spoločnosti Evolve je selektívny termoplastický elektrofotografický proces. Jadrom tejto technológie je elektrofotografické zobrazovanie a nanášanie. Využíva osvedčený proces veľkoobjemovej 2D tlače.

Jednou z mnohých výhod platformy SVP (Scalable Volume Production) je uzavretý proces vyvinutý spoločnosťou Evolve, využívajúci viaceré snímače; každá vrstva vyrábaného dielu je presne zarovnaná s ďalšou prichádzajúcou vrstvou, pričom sa nanáša presne definované množstvo materiálu. Ak sa zistí chyba, vykoná sa oprava. To znamená vyššiu kvalitu dielov s opakovateľnosťou a škálovateľnosťou.

Evolve prináša do výroby flexibilitu vďaka maximálnej rýchlosti

Evolve Additive Solutions sa podarilo spojiť flexibilitu aditívnej technológie s objemom a kvalitou vstrekovania. Platforma Evolve SVP, ktorá obsahuje plne integrovaný automatizačný systém B&R, poskytuje presnosť a spoľahlivosť, čo aditívnej výrobe umožňuje stať sa skutočnou alternatívou pre vysokorýchlostnú, masovo prispôsobenú sériovú výrobu.

Aditívna technológia sa až doteraz s výhodou využívala pri výrobe prototypov, ale faktory ako kvalita materiálu a jednotkové náklady bránili jej širšiemu využitiu pri výrobe dielov na konečné použitie. Spoločnosti Evolve sa teraz podarilo odstrániť tieto bariéry. Jej platforma SVP je vybavená kompletným riešením B&R, ktoré integruje riadenie pohybu a procesov, bezpečnosť a HMI, ako aj konektivitu IIoT. „So spoľahlivým, vysokovýkonným riešením B&R sme pripravení priniesť aditívnu technológiu do prevádzky inteligentnej prepojenej továrne zajtrajška,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Evolve Steve Chillscyzn.

Desaťkrát rýchlejšia ako ktorákoľvek priemyselná 3D tlačiareň

Jadrom platformy Evolve je už spomínaná technológia STEP, ktorá ukladá vrstvy materiálu – podobné 2D laserovej tlačiarni – a potom ich spája do trojrozmerných častí s jednotnou hustotou a kvalitou. Tento revolučný prístup dosahuje až desaťkrát vyššiu rýchlosť ako ktorákoľvek priemyselná 3D tlačiareň s jedinečnou schopnosťou vytvárať diely z viacerých materiálov a viacerých farieb.

Presnosť je kvalita

Vlastnosti používaných materiálov boli tiež jednou z hlavných prekážok využitia aditívnej technológie pri sériovej výrobe. Vďaka riešeniu riadenia pohybu od B&R dokáže Evolve presne synchronizovať zarovnanie 2D tlačených vrstiev medzi vratnými doskami a pohyblivým pásom. V kombinácii s vysokovýkonnou reguláciou tlaku a teploty počas fázy fixácie je spoločnosť Evolve schopná dosiahnuť priemernú drsnosť povrchu iba štyri mikróny, a to aj bez dodatočného opracovania.

Perspektívny priemyselný internet vecí

Vďaka systému B&R je platforma spoločnosti Evolve dokonale vybavená na to, aby svojim zákazníkom ponúkla riešenie prepojených tovární, a aby vďaka tomu zostali konkurencieschopní. So zdigitalizovanými formami uloženými v cloude môžu vyrábať identické diely kdekoľvek na svete a implementovať nové návrhy bez toho, aby museli vyrábať nové fyzické formy. Na diaľku možno implementovať pokročilé riešenia údržby a modernizácie strojov, čím sa optimalizuje dostupnosť a zároveň sa znížia náklady.

Zdroj: Additive manufacturing ready for industrial-scale production, B&R. [online]. Publikované 16. 11. 2021. 

-tog-