Automatická inline autokalibrácia v spoločnosti Lonza

Spoločnosť Lonza, založená v roku 1897 vo švajčiarskych Alpách, je jedným z popredných a najdôveryhodnejších dodávateľov na farmaceutickom a biotechnologickom trhu a trhu so špeciálnymi surovinami.
Automatická inline autokalibrácia v spoločnosti Lonza

Obr. Spoločnosť Lonza patrí medzi popredných a najdôveryhodnejších dodávateľov na farmaceutickom a biotechnologickom trhu a trhu so špeciálnymi surovinami.

Na vývoj produktov, ktoré umožňujú bezpečnejší a zdravší život, sa používajú najnovšie technológie. Pre spoločnosť Lonza je prvoradá spoľahlivosť procesu a kvalita produktu. Úplne automatizovaná a sledovateľná kalibrácia počas procesu môže znížiť riziko nezistených chýb merania na minimum.

Požiadavky zákazníka

Prestoje a čas kalibrácie by sa mali znížiť na minimum. Na udržanie čo najmenšieho rizika v bioprodukcii treba zvýšiť frekvenciu kalibrácií. Malo by byť možné ušetriť čas na inštaláciu, údržbu a monitorovanie a vykonávať tieto úlohy bezpečne a spoľahlivo. Všetko toto vyžaduje vysokú úroveň kvality produktu.

Riešenie

Na testovacie účely sa počas obdobia štyroch mesiacov vo vyrovnávacej nádrži umiestnenej v pilotnej prevádzke fermentácie používal samokalibračný teplotný senzor iTHERM TrustSens. Výhodou tohto senzora je, že vykonáva automatickú inline kalibráciu pri teplote 118 °C počas každého procesu SIP (Steam in Place) a akékoľvek odchýlky nahlási do distribuovaného riadiaceho systému pomocou protokolu HART. Priemerná odchýlka 0,03 °C je tiež desaťkrát lepšia ako maximálna povolená chyba štandardného snímača Pt100 triedy AA.

Výhody:

  • včasná detekcia teplotných posunov,
  • priamy vizuálny monitoring pomocou LED,
  • krátke kalibračné intervaly znižujú riziko nesprávneho merania teploty,
  • maximálna bezpečnosť procesu a dostupnosť zariadenia,
  • presnosť 0,03 °C je 10-krát lepšia ako pri štandardnom senzore Pt100 triedy AA,
  • plne automatizované a dosledovateľné uloženie posledných 350 kalibrácií.
„Naše prevádzky, kde prebiehajú bioprocesy, vyžadujú teplotné senzory, ktoré sú 100 % spoľahlivé. Vďaka automatickej inline kalibrácii pri teplote 118 °C je pre nás TrustSens bezpečná voľba. Včasné zistenie odchýlky teploty zaisťuje včasnú detekciu poruchy. Ľahká manipulácia a jednoduché uvedenie do prevádzky znamenajú, že môžeme ušetriť veľa času a peňazí.“ Christian Ebener, manažér automatizácie, bioprodukcia, Lonza


www.transcom.sk