Bratislavská centrála

Slovenské pobočky DHL Express, ktorých je celkovo šesť, sa zameriavajú najmä na letecky prepravované expresné zásielky. Niektoré z pobočiek slúžia ako servisné centrá, v ktorých svoju každodennú prácu začínajú aj končia kuriéri. Dve z nich sú zase duálne pobočky – slúžia ako servisné centrá a zároveň aj ako vstupné body do krajiny z hľadiska globálnej siete DHL. Nachádzajú sa v Bra­tislave a v Košiciach. Hlavná pobočka na letisku M. R. Štefánika v Bratislave bola postavená v roku 2013 a slúži ako hlavné triediace a spracovacie stredisko pre expresné zásielky posielané letecky alebo po ceste a zároveň aj ako administratívna centrála pre SR. Je certifikované podľa najvyššej medzinárodnej bezpečnostnej normy TAPA A a disponuje priamym vstupom na letiskovú plochu. Pobočka je prispôsobená na prijímanie a odosielanie rôzne naložených zásielok, či už ide o kuriérske dodávky, ktoré môžu priparkovať až k dopravníkovému pásu, alebo voľne ložené zásielky v kamiónoch, ktoré sa naložia a vyložia vďaka teleskopickým dopravníkom, prípadne zásielky konsolidované na paletách alebo v manipulačných klietkach. Samozrejmosťou a nevyhnutnosťou pre túto tzv. airside-landside pobočku je možnosť spracovať letecké kontajnery, preto je značná časť haly vybavená aj kolieskovými a valčekovými platformami na letecké kontajnery – ULD (Unit Load Device).

Od príjmu po výstup

Po objednávke prepravy zásielky, či už telefonicky, alebo cez webové rozhranie, prichádza k vyzdvihnutiu zásielky u odosielateľa. Pri príjme zásielky v pobočke sa v prvom kroku skontroluje, či je k zásielke vytvorená kompletná dokumentácia, či je v poriadku z hľadiska prepravy nebezpečných tovarov a pod. Následne sa zásielka preváži, premeria, zatriedi a skontroluje röntgenom. Na jednoznačnú identifikáciu zásielok sa využíva systém čiarových kódov. Jedným z nich je tzv. letecký nákladný list (air waybill), čo je v podstate identifikátor zásielky, druhým je tzv. identifikátor kusu (piece ID), nakoľko jedna zásielka môže obsahovať viacero kusov. Posledným je smerovací čiarový kód (routing barcode), v ktorom sú uložené informácie o mieste doručenia, prípadne špeciálne informácie, ak napr. treba doručiť zásielku do určitej hodiny.

„Všetky operácie, ktoré sa so zásielkou vykonávajú, ako napr. vyzdvihnutie, príjem v pobočke, preváženie, premeranie, naskenovanie faktúr k colným zásielkam a pod., sa zaznamenávajú snímaním uvedených čiarových kódov do centrálneho informačného systému,“ vysvetľuje J. Rakovský. Časť z týchto informácií sa zobrazuje aj v rámci webových aplikácií na sledovanie stavu zásielky, ku ktorým možno zo strany odosielateľa alebo príjemcu pristúpiť cez štandardný internetový prehliadač. Z takto nasnímaných informácií sa interne pre potreby DHL generujú rôzne reporty, vypočítava sa výkon, chybovosť, rýchlosť vybavenia reklamácie a pod.

Automatický triediaci systém

Na spracovanie balíkových zásielok (teda nie obálok ani paliet) sa v bratislavskej centrále využíva automatický triediaci systém. Ten dokáže spracovať zásielky do hmotnosti 50 kg. Zásielky sa z áut, kamiónov, prípadne leteckých kontajnerov vykladajú na vstupné dopravníkové pásy, ktoré sa v tzv. zlučovači (merger) dostávajú na jeden spoločný dopravník. Úlohou zlučovača je zároveň vytvárať medzi jednotlivými zásielkami optimálne medzery tak, aby napr. na dynamickú váhu prichádzala jedna zásielka po druhej a aby sa zásielky navzájom pri vážení neovplyvňovali, čím sa zamedzí, aby pri tesnom usporiadaní zásielok za sebou nebol problém pri ich triedení.

Zásielky v takomto usporiadaní prichádzajú na dynamickú váhu, kde váženie prebieha pri pohybe zásielky na páse. Následne zásielka prechádza do skenovacieho tunela, ktorý je tvorený laserovými snímačmi spoločnosti SICK, kde je zosnímaná z piatich strán (okrem spodnej). Vďaka tomu sa zistí presný rozmer zásielky a vypočíta sa jej objemová hmotnosť. Systém snímačov dokáže súčasne zosnímať všetky čiarové kódy, ktoré sú na zásielke.

Za skenovacím tunelom postupujú zásielky po dopravníku do triediacej časti. Tu sú prostredníctvom posuvných (vytláčacích) pukov alebo terčov zásielky nasmerované na výstupné dopravníky. Výber výstupu prebieha na základe identifikácie kusu zásielky, zosnímaním čiarových kódov v predchádzajúcej operácii a získania doplňujúcich údajov z centrálneho informačného systému. „Súčasťou výstupného dopravníka, ktorý smeruje zásielky k leteckým prepravným kontajnerom, je samostatný röntgen skrínujúci zásielku v dvoch smeroch a detegujúci prítomnosť nepovolených a nepriznaných nebezpečných položiek vnútri zásielky,“ upresňuje J. Rakovský.

Ak niektorá zásielka nemá všetky náležitosti potrebné na správne zatriedenie, prechádza cez opravnú časť triediaceho systému (tzv. hospital area), kde sa všetko to, čo zásielke chýbalo, doplní. Môže ísť napr. o nečitateľný čiarový kód, doplnenie chýbajúcich dát, overenie colnej dokumentácie a pod. Zásielky sú teda po výstupe z automatizovaného triediaceho systému prevážené, premerané, skontrolované na prítomnosť nepovolených položiek a vybavené kompletnou prepravnou dokumentáciou.

Automatizačné a riadiace systémy

Inžiniering, nasadenie, ako aj údržbu celej strojnej a elektro časti realizoval holandský dodávateľ Vanderlande Industries B. V. Riadenie celého triediaceho systému má pod palcom priemyselné PC Siemens. Okrem už spomínaných laserových snímačov SICK zisťujúcich rozmer zásielky je pozdĺž dopravníkových trás množstvo ďalších optických snímačov sledujúcich pohyb a prítomnosť zásielok. Pohon dopravníkov zabezpečujú motory riadené systémami spoločnosti Eaton. Operátor triediaceho systému má k dispozícii lokálne používateľské rozhranie, ktoré mu umožňuje okrem zobrazenia informácií v reálnom čase nastavovať a sledovať aj rôzne alarmové hlásenia.

Pracovník na vzdialenom PC, ktorému sa toto HMI zrkadlí v jeho pracovni, má okrem toho k dispozícii vizualizáciu celého triediaceho systému s možnosťou vzdialeného ovládania jeho jednotlivých technologických uzlov. „V prípade potreby má slovenská pobočka vyškolených technických pracovníkov, ktorí sú schopní technické problémy menšieho rozsahu riešiť sami. Väčšie zásahy realizuje samotný holandský dodávateľ technológie,“ dopĺňa J. Rakovský.

Ďakujeme spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., za mož­nosť realizácie reportáže a Jozefovi Rakovskému za poskytnuté odborné informácie.