Global Freight Management Hersden Ltd (GFM), založená v roku 2015, je úspešná medzinárodná logistická spoločnosť vo Veľkej Británii. Spoločnosť si za roky pôsobenia získala stály okruh klientov v oblasti elektroniky, športových potrieb a biopotravín.

Zo skladu v Hersdene na juhovýchode Anglicka s rozlohou viac ako 10 000 metrov štvorcových logistická spoločnosť vychystáva, balí a odosiela objednávky zákazníkom aj priamo spotrebiteľom na celom svete. Avšak v roku 2020, s prudkým rastom elektronického obchodu, si vedenie spoločnosti rýchlo uvedomilo, že ich manuálne balenie bude prekážkou pri ďalšej expanzii podnikania.
„Boli sme limitovaní skutočnosťou, že v danom okamihu mohlo pracovať pri baliacich linkách obmedzené množstvo ľudí a len určitý čas,“ hovorí Will Todd, riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti GFM. „Uvedomili sme si, že potrebujeme zaviesť úroveň automatizácie do našich procesov balenia, ak chceme získať dodatočnú kapacitu potrebnú na prijatie nových zákaziek a rozvíjať podnikanie.“

Okrem toho pre ich najväčšieho klienta Hornby Hobbies bola kvalita vonkajšieho obalu kriticky dôležitá, pretože mnohé z ich vyhľadávaných modelov železníc kupujú zberatelia. Pokrčený roh alebo škrabanec na obale môže byť veľkým problémom.

Riešenie

Pri skúmaní možností automatizácie riešila spoločnosť GFM niekoľko dôležitých otázok. Dokáže automatizácia poskytnúť presnosť a starostlivosť potrebnú na zabezpečenie plnej ochrany produktu? Poskytla by automatizácia rýchlosť, priepustnosť a úroveň produktivity, ktorá je potrebná na zabezpečenie podnikania v budúcnosti? Riešením týchto výziev bol automatizovaný baliaci systém CVP Impack od spoločnosti Sparck, ktorý je schopný vyrobiť na mieru 500 kartónových balíkov za hodinu.

Koncom júla 2020 spoločnosť Sparck dodala a nainštalovala automatizovaný baliaci systém CVP Impack s dvojitým podávaním kartónu s hrúbkou 600 a 1 000 mm, aby sa znížilo množstvo odrezaného a nadbytočného odpadu. CVP Impack dokázal znížiť spotrebu lepenky vďaka prispôsobenej veľkosti škatule približne o 30 %, čo viedlo k nižším nákladom aj na dopravu. Škatuľa prispôsobená veľkosti tovaru znižuje výdavky na lepenku a minimalizuje alebo eliminuje použitie výplne.

„Každú objednávku posielame v škatuli vyrobenej presne podľa veľkosti konkrétneho tovaru, takže používame približne o 30 % menej kartónu, čo je dobré z hľadiska životného prostredia aj nákladov na dopravu,“ hovorí W. Todd. „A keďže majú škatule správnu veľkosť, prepravuje sa menej paliet, na cestách je menej nákladných áut a to vedie k nižším emisiám a k ďalšej úspore nákladov.“
S rastúcim objemom balíkov je nedostatok pracovnej sily v skladoch citeľný. Automatizovaný baliaci systém tak uvoľnil pracovníkov na dôležitejšie pracovné úlohy. „CVP robí presne to, čo bolo sľúbené. Balí produkty tým najúspornejším, najekologickejším a najbezpečnejším spôsobom pri vysokej rýchlosti,“ uzatvára W. Todd, riaditeľ a spolumajiteľ Global Freight Management Hersden.

Ako funguje automatická baliaca linka? Pozrite si video.

Zdroj: Packaging automation delivers speed and productivity for Global Freight Management. Sparck Technologies. [online]. Citované 20. 3. 2024.

-pev-