Pre automatizáciu výrobného závodu postaveného na zelenej lúke si AKSS zvolila systémové riešenia spoločnosti Yokogawa. Dodané riešenie zahŕňalo nasadenie riadiaceho systému výroby CENTUM VP (PCS), bezpečnostného riadiaceho systému (SIS) ProSafe-RS, systém riadenia a správy výrobných informácií Exaquantum (PIMS), nástroj pre riadenie a správu technických podnikových prostriedkov Plant Resource Manager (PRM) a rôzne typy prevádzkových prístrojov využívajúcich pripojenie do zbernice FOUNDATION™.

Aby bola zaručená bezpečnosť celej prevádzky, kompletne sa prepojili funkcie bezpečného odstavenia a detekcie prítomnosti ohňa a plynu z bezpečnostného riadiaceho systému ProSafe-RS do riadiaceho systému výroby CENTUM VP, čo prevádzkovým operátorom a technikom umožnilo monitorovať technologické procesy v celej prevádzke pomocou jednotnej vizualizácie. Funkcie bezpečnostného riadiaceho systému ProSafe-RS Sequence of Event (SOE) ešte viac zvyšujú bezpečnosť prostredníctvom podrobnej analýzy odchýlok procesu a identifikácie príčin problémov. Jednotná inžinierska platforma ponúka možnosť vykonávania zmien v PCS aj v SIS, ktoré možno kedykoľvek nahrať do jednotlivých riadiacich staníc. Vďaka tomu možno znížiť vyťaženie technikov.

Počas uvádzania výrobného závodu do prevádzku, vyžila AKSS nástroj spoločnosti Yokogawa PRM na kontrolu všetkých regulačných slučiek a ventilov v každej slučke. Operátori a technici môžu počas rutinnej prevádzky využívať PRM pre monitorovanie všetkých prevádzkových prístrojov a zariadení z centrálnej miestnosti riadenia. Vďaka tomu sa znižuje nutnosť pochôdzok priamo v prevádzke a je to príležitosť pre zavedenie preventívneho prístupu v údržbe, aby sa chyby na prístrojoch a zariadeniach identifikovali a odstránili skôr, ako dôjde k ich zlyhaniu.

Zdroj: S-SBR Production Automated Using CENTUM VP, ProSafe-RS, PRM and FOUNDATION™ fieldbus Solutions, Yokogawa Electric Corporation, 2011, Case Study, dostupné online 2.6.2014