Spoločnosť SAXOPRINT GmbH je jednou z popredných európskych spoločností v oblasti tlačiarenských služieb. Zamestnáva približne 500 zamestnancov a denne spracuje približne 4 500 tlačových úloh, pričom sa stará o každý krok od prijatia objednávky až po jej odoslanie. Zo svojho sídla v Drážďanoch obsluhuje nemecký aj európsky trh.

Spoluprácu poháňajú inovácie

Pokiaľ ide o tlačovú produkciu, spoločnosť SAXOPRINT sa teší z dlhodobého partnerstva so spoločnosťou Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), ktorá neustále investuje do najnovších automatizačných riešení. Patrí napríklad medzi pilotných používateľov plne automatického logistického systému na výmenu tlačových dosiek v tlačiarenskom stroji Plate to Unit od spoločnosti HEIDELBERG.

„SAXOPRINT sa zameriava na cenové prvenstvo v oblasti online tlače. Našim zákazníkom chceme ponúknuť najlepšiu cenu v kombinácii so spoľahlivo vysokou kvalitou. Z dlhodobého hľadiska to možno dosiahnuť len úplnou automatizáciou celého nášho hodnotového reťazca, vďaka čomu sa vízia autonómnej tlače stáva realitou,“ hovorí Klaus Sauer, generálny riaditeľ spoločnosti SAXOPRINT.

„Rastúci tlak z hľadiska nákladov a konkurencie patrí medzi veľké výzvy, ktorým čelia naši zákazníci. Najlepší spôsob, ako sa s tým vyrovnať, je zlepšiť produktivitu výrobného procesu. V mnohých oblastiach ofsetovej tlače nie je ani zďaleka vyčerpaný potenciál automatizácie,“ prezrádza Ludwin Monz, generálny riaditeľ spoločnosti HEIDELBERG. „V úzkej spolupráci so zákazníkmi, ako je SAXOPRINT, si udržiavame vedúce postavenie v oblasti technológií, zvyšujeme konkurencieschopnosť našich zákazníkov a robíme rýchlejší a cielenejší pokrok pri príprave automatizačných riešení pre trh,“ zdôrazňuje.

Plate to Unit – na ceste k autonómnym lisovniam

Plate To Unit je logistický systém na výmenu tlačových dosiek v tlačovom stroji, ktorý zaisťuje celý proces plne automaticky. Po ukončení zákazky sú použité tlačové dosky odstránené a nové sú vybraté z vozíka, dopravníkom transportované k stroju a automaticky založené do tlačových veží. Všetky činnosti sú kontrolované senzormi a riadené vlastnými systémami z ovládacieho pultu. Aby bolo zaručené, že boli dosky založené správne, je každá z nich označená čiarovým kódom. Takto je systém Plate To Unit schopný pracovať nepretržite a zvládať výmenu až dvadsiatich súprav tlačových dosiek za hodinu.

„Výmena platní je mimoriadne náročnou súčasťou procesu tlače a aj náš sektor je silne ovplyvnený nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Pomocou Plate to Unit dosahujeme vysokú produktivitu aj pri malosériovej výrobe. Do veľkej miery sme tiež eliminovali riziko poškodenia platní, vďaka čomu je celý proces stabilnejší a ľahšie sa plánuje,“ hovorí K. Sauer.

SAXOPRINT rozširuje flotilu Plate to Unit

Na základe pozitívnych skúseností z posledných mesiacov sa spoločnosť SAXOPRINT ako pilotný používateľ Plate to Unit rozhodla investovať do ďalšieho systému v spojení s novým Speedmaster XL 106-8-P. „Plate to Unit je pre nás kľúčový. Očakávame, že táto technológia sa v strednodobom horizonte stane v našej spoločnosti štandardom,“ uzatvára K. Sauer.

Zdroj

[1] Press kit: Autonomous printing in practice. Heidelberg. [online]. Publikované 24. 8. 2022. Citované 14. 3. 2023. 

Spracované podľa tlačovej správy Heidelberger Druckmaschinen AG.