Autonómne mobilné roboty v Magna-Power

Dnešné výrobné spoločnosti sa čoraz častejšie obracajú ku koncepcii štíhlej výroby, v rámci ktorej hodnotia možnosti, ako automatizovať manipuláciu s výrobným materiálom, aby optimalizovali produktivitu, spresnili dodacie termíny a minimalizovali úzke miesta.
Autonómne mobilné roboty v Magna-Power

V priebehu svojho rozhodovania sa manažéri dostanú na križovatku, kde musia zvoliť buď investície do tradičných, automaticky navádzaných vozidiel (AGV), alebo sa vydať novým smerom reprezentovaným autonómnymi mobilnými robotmi (AMR). Mobilné roboty sa dnes ukazujú ako vhodnejší variant, pretože lepšie odpovedajú na dianie vo výrobnom prostredí, ako sú nepredvídateľné zmeny usporiadania v dielňach a využitie pracovísk.

Pohotová výroba a rýchlo sa meniace požiadavky na trhu znamenajú to, že usporiadanie výrobného prostredia je dynamickejšie, pridávajú sa nové pracoviská a procesy, ktoré treba podporovať. Na logistických trasách sa objavujú ľudia, stroje, palety a ďalšie prekážky, čo vyžaduje flexibilný a ľahko prispôsobiteľný prístup k automatizovanej preprave materiálu, nehovoriac o zaistení bezpečnosti pracovníkov. Takáto flexibilita zároveň vyžaduje, aby automatizovanú manipuláciu s materiálom bolo možné rýchlo sa naučiť, naprogramovať ju, ľahko nasadiť a prestaviť vlastnými silami. Len flexibilné technológie dnes dokážu držať krok s požiadavkami na zmeny zo dňa na deň a zároveň udržať náklady v rozumných medziach.

Tradičné AGV prepravujú materiál s využitím trás vyznačených fixnými vodičmi, magnetickými páskami či senzormi zabudovanými do podlahy prevádzky. Avšak tieto systémy sú nepružné, drahé a narušujú dynamiku výrobného prostredia. V prípade zmien výrobného procesu musí byť celé usporiadanie preinštalované. Pokiaľ ľudia či materiál dočasne trasu zablokujú, AGV sa zastaví, a to dovtedy, kým nie je prekážka odstránená. Naproti tomu AMR je určený do dynamického prostredia a podnikom akejkoľvek veľkosti ponúka platformu, ktorá kombinuje flexibilitu, bezpečnosť a nízke náklady umožňujúce automatizovať manipuláciu s výrobným materiálom.

Zabudovaná inteligencia zabezpečuje ľahkú integráciu a rýchlu návratnosť

Robotické vozidlá AMR sa navigujú prostredníctvom senzorov, kamier a zabudovaného sofistikovaného softvéru bez potreby externých senzorov či trasovania. Len čo si robot zmapuje pracovné prostredie (nahraním mapy výrobného zariadenia či vytvorením mapy v reálnom priestore pomocou svojich senzorov), je schopný rozpoznať svoje okolie. Dokáže autonómne naplánovať najefektívnejšiu trasu do svojho cieľa, pričom sa bezpečne vyhne prekážkam a ľuďom. Pretože podniky teraz nepotrebujú vopred inštalovať žiadne vodiče ani pásky, je integrácia robota do výroby záležitosťou niekoľkých hodín bez narušenia prevádzky.

Nasadenie AMR v Magna-Power

Americká spoločnosť Magna-Power, výrobca produktov z oblasti energetiky, nasadila dva roboty MiR100 na prepravu súčiastok a komponentov zo skladu do výrobného prostredia. Ľahké nasadenie AMR umožnilo uvedenie do prevádzky počas niekoľkých hodín. „Jednou z najúžasnejších vecí bolo to, že robot bol pripravený v prevádzke na nastavenie už za 15 minút od doručenia zásielky,“ konštatoval Adam Pitel, viceprezident pre výrobu v Magna-Power. „O ďalších 15 minút som bol schopný riadiť ho pomocou inteligentného telefónu a o dve hodiny už jazdil po prevádzke s nahranými schematickými plánmi nášho zariadenia.“

Rýchla a ľahká integrácia robotov znamená okamžité prínosy. S nízkymi vstupnými nákladmi a rýchlou optimalizáciou procesov ponúka pozoruhodne krátky čas návratnosti investície, ktorá bola v prípade Magna-Power menej ako šesť mesiacov.

Vysoká flexibilita a optimalizácia produktivity

Mobilné roboty zvyšujú efektivitu množstva operácií súvisiacich s výrobou a logistikou materiálu. S tým, ako sa podniky ďalej rozširujú, narastajú aj ich technologické postupy a vďaka technológii AMR len s minimálnymi dodatočnými nákladmi. Sú navyše kolaboratívne, čo znamená, že sa môžu využiť v takmer akejkoľvek situácii, kde pracovníci trávia čas manuálnym tlačením vozíkov alebo internou prepravou zásielok. V spoločnosti Magna-Power umožnila implementácia dvoch mobilných robotov uvoľnenie ekvivalentného počtu troch pracovníkov na plný úväzok na prácu, ktorá je ich hlavnou činnosťou. „Cieľom nasadenia týchto robotov nie je nahradiť ľudských pracovníkov, ale zvýšiť v danom čase ich produktivitu. Teraz sa môžu úplne sústrediť na činnosti, ktoré roboty robiť nedokážu,“ hovorí A. Pitel.

  
Jesper Sonne Thimsen

obchodný manažér pre región strednej a východnej Európy (CEE)
Mobile Industrial Robots (MiR)