Banská spoločnosť PGG hľadá nové spôsoby využitia digitálnych technológií

Spoločnosť ABB a Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) spolupracujú na implementácii technológií, ktoré zlepšia efektívnosť ťažby a bezpečnosť pracovníkov.
Banská spoločnosť PGG hľadá nové spôsoby využitia digitálnych technológií

ABB úzko spolupracuje s významným zákazníkom z oblasti banského priemyslu – so spoločnosťou Polska Grupa Górnicza S.A. (PGG) – na nových spôsoboch využitia digitálnych technológií z portfólia ABB AbilityTM MineOptimize. Cieľom projektu je zlepšenie existujúcich prevádzok patriacich do skupiny PGG, ako aj v nových aplikáciách, kde by tiež mohli byť prínosom. PGG je vedúcou spoločnosťou v ťažbe čierneho uhlia v Európskej únii. Každoročne dodáva svojim zákazníkom 32 miliónov ton uhlia. Spoločnosť systematicky zlepšuje svoje výrobné procesy a nedávno zriadila oddelenie pre inovácie a implementáciu nových technológií. To je zodpovedné za vyhľadávanie a implementáciu nových technológií v rámci skupiny PGG aj prostredníctvom spolupráce so spoločnosťami a vedeckými inštitúciami. ABB bude podporovať túto iniciatívu vďaka svojim skúsenostiam v oblasti elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie pre ťažobný priemysel.

Kombinácia know-how spoločnosti Polska Grupa Górnicza a skúseností a schopností špecialistov ABB rozširuje potenciálne využitie nových riešení, ktoré spĺňajú potreby PGG a ťažobného priemyslu. „Inovácie sú súčasťou DNA našej spoločnosti, a preto sa snažíme spolupracovať na praktickom využívaní pokročilých technológií, ako napríklad tých, ktoré sú v našom portfóliu ABB Ability MineOptimize,“ povedal Paweł Łojszczyk, výkonný riaditeľ spoločnosti ABB v Poľsku. „Veľmi úzko spolupracujeme s naším zákazníkom PGG na tom, ako môžu nové digitálne technológie pomôcť zlepšiť ich efektivitu, bezpečnosť pracovníkov a schopnosť reagovať na nové požiadavky a podmienky trhu.“

Tieto riešenia pomáhajú zabezpečiť spoľahlivú dodávku lacnej a vysoko kvalitnej energie pre banských zákazníkov zvýšením efektívnosti a optimalizovať náklady na ťažbu a spracovanie čierneho uhlia, ako aj dodržiavať vysoké štandardy ochrany životného prostredia a bezpečnosti zamestnancov.

Spoločnosť ABB je už niekoľko desiatok rokov známa ako svetový dodávateľ riešení elektrifikácie a automatizácie na kľúč, ako aj špeciálnych banských systémov pre zdvíhadlá, prevodovky s ozubenými kolesami a na manipuláciu s materiálom. V spolupráci so svojimi zákazníkmi a partnermi hľadá spoločnosť ABB možnosti, ako sa môže zlepšiť prevádzka a údržba baní a využívaných technologických zariadení, a snaží sa odhadnúť, ako môže vyzerať budúcnosť baníctva. Táto spolupráca spustila mnoho inovatívnych rozvojových aktivít pre digitálne aplikácie a služby, ktoré sú súčasťou portfólia ABB Ability MineOptimize. Toto skutočne integrované riešenie digitálneho banského riešenia zahŕňa aplikácie a služby na bezkonkurenčnú prevádzku, údržbu a optimalizáciu procesov a výroby.

ABB Ability MineOptimize digitálnych aplikácií je založená na ABB Ability platformách na automatizáciu a správu informácií. Ich osvedčené štandardizované stavebné prvky sú horizontálne a vertikálne spojené a zabezpečujú, aby mali správni ľudia správne informácie v správny čas.

Riadenie procesov a napájania (Process and Power Control) zvyšuje efektivitu operátora bezkonkurenčným zameraním sa na povedomie a znalosť o každej situácii, aby sa predišlo prevádzkovým chybám, ktoré spôsobujú stratu produktivity.

Pokročilé riadenie procesov (Advanced Process Control) znižuje spotrebu energie a zvyšuje produktivitu, pričom automaticky zachováva požadovanú kvalitu.

Trvalá správa technických podnikových prostriedkov (Asset Management) a monitorovanie stavu (Condition Monitoring) minimalizuje neplánované prestoje, zvyšuje dostupnosť zariadení a zároveň pomáha optimalizovať činnosti údržby.

Systémy na riadenie prevádzky (Operation Management Systems) prinášajú novú úroveň prehľadu o ťažobných činnostiach, čo umožňuje operátorovi reagovať na akékoľvek výkyvy v reálnom čase, a pomáhajú pri plánovaní vytváraním automatických časových rozvrhov činností.

Výsledkom je oveľa vyššie využitie mobilných pracovných strojov a zariadení. Systémy na manažovanie informácií o výrobe (Production Information Management) konsolidujú údaje na úrovni prevádzok a podnikov a poskytujú informácie o prehľade a KPI v ľahko zrozumiteľných informačných paneloch a prehľadoch

Spoločnosť ABB poskytuje spoločnosti Polska Grupa Górnicza inovatívne riešenia už veľa rokov. Bane spoločnosti PGG – Ziemowit a Jankowice – používajú navíjacie stroje spoločnosti ABB a niektoré zariadenia v bani Marcel sú poháňané frekvenčnými meničmi vyrobenými v závode ABB v Aleksandrov Łódzki.

Zdroj: Digital technologies to improve operations at PGG mining sites in Poland. [online]. Publikované 15. 10. 2018. Dostupné na: https://new.abb.com/mining/reference-stories/underground-stories/digital-technologies-to-improve-operations-at-pgg-mining-sites-in-poland.

-tog-